DOBRÝ SUSED 2020

Podporované oblasti:

Grantový program Dobrý sused je zameraný na podporu spolupráce aktívnych občanov, udržovanie a rozvoj dobrých susedských vzťahov v mestských častiach v okolí rafinérie Slovnaft a v priľahlých obciach.

Oprávnené územie:
Bratislavský kraj
Oprávnení žiadatelia:
Akademický sektor, Mimovládne organizácie
Kód výzvy:       Detailné informácie:
Pre bližšie informácie o výzve sa prihláste, alebo si pozrite balíky predplatného

Výška dotácie

max. 4 000 €

Miera podpory

max. 80 %

Od 7.8.2020

Do podania žiadosti ostáva

  N/A

-

DO vyčerpania financií
Služby k tejto výzve

Dobrá rada nad zlato

Získajte konzltáciu projektového nápadu.
Ušetrite čas hľadaním správneho grantu.
Vieme ako dlho budete čakať na peniaze grantu.
Postačí školenie?

Od nápadu k projektu

Kurz pre jednotlivcov a organizácie, ktoré sa chcú naučiť zásady projektového riadenia a plánovania.
Poradíte si sami?

Výborne!
Zadajte Váš projektový nápad a
môžete začať pracovať na žiadosti.

Ihneď po zadaní nápadu a
priradení k výzve môžete
kontaktovať špecialistov,
ktorí pripravia všetky potrebné prílohy.
Prečo s Grantexpert.sk?
Preverených nápadov
500+
Získaných dotácií
€ 1 231 334
Vyškolených žiadateľov
284


Výzvy a granty v rovnakej podporovanej oblasti

Podpora kultúry a umenia 2020

Cieľom výzvy je podpora projektov rozvoja kapacít kultúrnych aktérov, budovania a rozvoja publika v oblasti súčasného umenia a kultúry, ako aj podpory bilaterálnej výmeny v oblasti aktivít súčasného umenia.

NOVÁ VÝZVA
Do podania žiadosti ostáva 157 dní - DO 28.2.2021

Výška dotácie

max. 200 000 €

Miera podpory

max. 100 %

Tvorba a realizácia slovenských audiovizuálnych diel (vývoj)

Výzva je zameraná na vývoj a produkciu audiovizuálnych diel primárne určených pre televízne vysielanie alebo pre nové distribučné platformy.

Do podania žiadosti ostáva 11 dní - DO 5.10.2020

Výška dotácie

max. 2 000 000 €

Miera podpory

závisí od podprogramu

Doplňujúca výzva Erasmus+ v reakcii na krízu COVID-19

Doplňujúca výzva Euróspkej komisie je reakciou na krízu spôsobenú pandémiou ochorenia COVID-19. Jej predmetom sú dve priority: 1. digitálne vzdelávanie a 2. partnerstvá pre tvorivosť.

Do podania žiadosti ostáva 35 dní - DO 29.10.2020

Výška dotácie

max. 300 000 €

Miera podpory

max. 80 %

Všetky práva vyhradené © 2020 GrantExpert.sk