Výška dotácie
max. 4 000 €
Miera dotácie
max. 100 %
Ostáva dní
Uzavretá

Digitálna budúcnosť (2023)

calendar
calendar

Podporované oblasti:

Cieľom grantového programu je rozšírenie zručností, zlepšenie prístupu k digitálnym technológiám, vzdelávanie o bezpečnosti a zodpovednom využívaní digitálnych nástrojov a ochrana pred ich potenciálnymi nežiaducimi dôsledkami.

Oprávnené územie:

Trnavský kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj

Oprávnení žiadatelia:

Mimovládne organizácie, Akademický sektor

Ďalšie informácie:

Oprávnení žiadatelia:

V databáze grantov a dotácií na portáli Grantexpert.sk nájdete aktuálne výzvy z eurofondov, plánu obnovy a ďalších zdrojov.

Oprávnení partneri:

Akákoľvek právnická osoba, t. j. verejný alebo súkromný subjekt, komerčný alebo nekomerčný, ako aj mimovládne organizácie zriadené ako právnická osoba v Nórsku alebo na Slovensku, alebo akákoľvek medzinárodná organizácia, orgán alebo agentúra aktívne zapojená a efektívne prispievajúca k implementácii projektu

Grantové služby