Výška dotácie
max. 5 000 €
Miera dotácie
max. 100 %
Ostáva dní
Uzavretá

Business Buddy (2024)

calendar
calendar

Podporované oblasti:

Program je určený pre mikropodnikateľov z TTSK v oblasti lokálnej produkcie, lokálnych služieb a turizmu, vďaka ktorému sa môžu zlepšiť v riadení alebo v marketingu svojho podnikania a získať financie na inováciu rozšírenie alebo diverzifikáciu.

Oprávnené územie:

Trnavský kraj

Oprávnení žiadatelia:

Podnikatelia

Ďalšie informácie:

Oprávnení žiadatelia:

V databáze grantov a dotácií na portáli Grantexpert.sk nájdete aktuálne výzvy z eurofondov, plánu obnovy a ďalších zdrojov.

Oprávnení partneri:

Akákoľvek právnická osoba, t. j. verejný alebo súkromný subjekt, komerčný alebo nekomerčný, ako aj mimovládne organizácie zriadené ako právnická osoba v Nórsku alebo na Slovensku, alebo akákoľvek medzinárodná organizácia, orgán alebo agentúra aktívne zapojená a efektívne prispievajúca k implementácii projektu

Grantové služby