Výška dotácie
max. 1 000 €
Miera dotácie
nie je stanovená
Ostáva dní
Uzavretá

Búrame bariéry (2021)

calendar
calendar

Podporované oblasti:

Program je zameraný na organizovanie lokálnych charitatívnych podujatí, ktorých výťažok je použitý na zlepšenie života ľudí so znevýhodnením.

Oprávnené územie:

Bratislavský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj

Oprávnení žiadatelia:

Jednotlivci, Mimovládne organizácie

Ďalšie informácie:

Oprávnení žiadatelia:

V databáze grantov a dotácií na portáli Grantexpert.sk nájdete aktuálne výzvy z eurofondov, plánu obnovy a ďalších zdrojov.

Oprávnení partneri:

Akákoľvek právnická osoba, t. j. verejný alebo súkromný subjekt, komerčný alebo nekomerčný, ako aj mimovládne organizácie zriadené ako právnická osoba v Nórsku alebo na Slovensku, alebo akákoľvek medzinárodná organizácia, orgán alebo agentúra aktívne zapojená a efektívne prispievajúca k implementácii projektu

Dodávatelia pre túto výzvu

Grantové služby