Výška dotácie
max. 15 000 €
Miera dotácie
max. 85%
Ostáva dní
Uzavretá

Bratislavská regionálna dotačná schéma na podporu kultúry 2021

calendar
calendar

Podporované oblasti:

Cieľom výzvy je využitie kultúrneho potenciálu na území Bratislavského samosprávneho kraja prostredníctvom podpory tvorby, rozvoja, prezentácie hodnôt v záujme rozvoja územia BSK.    

Oprávnené územie:

Banskobystrický kraj

Oprávnení žiadatelia:

Akademický sektor, Jednotlivci, Podnikatelia, Mimovládne organizácie

Ďalšie informácie:

Oprávnení žiadatelia:

V databáze grantov a dotácií na portáli Grantexpert.sk nájdete aktuálne výzvy z eurofondov, plánu obnovy a ďalších zdrojov.

Oprávnení partneri:

Akákoľvek právnická osoba, t. j. verejný alebo súkromný subjekt, komerčný alebo nekomerčný, ako aj mimovládne organizácie zriadené ako právnická osoba v Nórsku alebo na Slovensku, alebo akákoľvek medzinárodná organizácia, orgán alebo agentúra aktívne zapojená a efektívne prispievajúca k implementácii projektu

Grantové služby