Výška dotácie
nefinančná pomoc
Miera dotácie
nie je určená
Ostáva dní
Uzavretá

Bezplatné poradenstvo pre podnikateľky (2022)

calendar
calendar

Podporované oblasti:

Výzva je zameraná na konzultačnú pomoc podnikateľkám. Vďaka výzve získate 10 konzultačných hodín s expertom podľa vašich aktuálnych potrieb.

Oprávnené územie:

Trnavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj

Oprávnení žiadatelia:

Podnikatelia, Jednotlivci

Ďalšie informácie:

Oprávnení žiadatelia:

V databáze grantov a dotácií na portáli Grantexpert.sk nájdete aktuálne výzvy z eurofondov, plánu obnovy a ďalších zdrojov.

Oprávnení partneri:

Akákoľvek právnická osoba, t. j. verejný alebo súkromný subjekt, komerčný alebo nekomerčný, ako aj mimovládne organizácie zriadené ako právnická osoba v Nórsku alebo na Slovensku, alebo akákoľvek medzinárodná organizácia, orgán alebo agentúra aktívne zapojená a efektívne prispievajúca k implementácii projektu

Grantové služby