Výška dotácie
max. 600 000 €
Miera dotácie
nie je určená
Ostáva dní
Uzavretá
Plán obnovy

Audit úrovne internacionalizácie vysokých škôl a verejných výskumných inštitúcií (2023)

calendar
calendar

Podporované oblasti:

Cieľom výzvy je uskutočniť audit, ktorý posúdi kvalitu aktivít internacionalizácie vysokých škôl a verejných výskumných inštitúcií a identifikuje ich silné a slabé stránky.

Oprávnené územie:

Trnavský kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj

Oprávnení žiadatelia:

Akademický sektor

Ďalšie informácie:

Oprávnení žiadatelia:

V databáze grantov a dotácií na portáli Grantexpert.sk nájdete aktuálne výzvy z eurofondov, plánu obnovy a ďalších zdrojov.

Oprávnení partneri:

Akákoľvek právnická osoba, t. j. verejný alebo súkromný subjekt, komerčný alebo nekomerčný, ako aj mimovládne organizácie zriadené ako právnická osoba v Nórsku alebo na Slovensku, alebo akákoľvek medzinárodná organizácia, orgán alebo agentúra aktívne zapojená a efektívne prispievajúca k implementácii projektu

Grantové služby