Výška dotácie
max. 50 000 €
Miera dotácie
max. 95 %
Ostáva dní
153

Audiovizuálny fond - Výzva 4/2024

calendar
Od 31.1.2024
Do 25.11.2024
calendar
Od 31.1.2024
Do 25.11.2024

Podporované oblasti:

Výzva podporí projekty v programe 3 - Výskum, vzdelávanie a edičná činnosť v oblasti audiovizuálnej kultúry v programe a projekty v programe 4  - Rozvoj audiovizuálnych technológií v Slovenskej republike.

Oprávnené územie:

Trnavský kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj

Oprávnení žiadatelia:

Mimovládne organizácie, Podnikatelia, Jednotlivci, Akademický sektor

Ďalšie informácie:

Oprávnení žiadatelia:

V databáze grantov a dotácií na portáli Grantexpert.sk nájdete aktuálne výzvy z eurofondov, plánu obnovy a ďalších zdrojov.

Oprávnení partneri:

Akákoľvek právnická osoba, t. j. verejný alebo súkromný subjekt, komerčný alebo nekomerčný, ako aj mimovládne organizácie zriadené ako právnická osoba v Nórsku alebo na Slovensku, alebo akákoľvek medzinárodná organizácia, orgán alebo agentúra aktívne zapojená a efektívne prispievajúca k implementácii projektu

Grantové služby