Výška dotácie
300 € - 5 000 €
Miera dotácie
80%
Ostáva dní
Uzavretá

Aktívny človek = aktívna spoločnosť

calendar
calendar

Podporované oblasti:

Výzva podporu aktívny životný štýl. Medzi aktivity, ktoré sa dajú z výzvy financovať patrí organizovanie podujatí, modernizácia voľnočasovej infraštruktúry ako ihriská, posilňovne, workoutové a multifunkčné ihriská. Podporiť je možné aj ľudské zdroje v tejto oblasti.

Oprávnené územie:

Žilinský kraj

Oprávnení žiadatelia:

Samospráva, Podnikatelia

Ďalšie informácie:

Oprávnení žiadatelia:

V databáze grantov a dotácií na portáli Grantexpert.sk nájdete aktuálne výzvy z eurofondov, plánu obnovy a ďalších zdrojov.

Oprávnení partneri:

Akákoľvek právnická osoba, t. j. verejný alebo súkromný subjekt, komerčný alebo nekomerčný, ako aj mimovládne organizácie zriadené ako právnická osoba v Nórsku alebo na Slovensku, alebo akákoľvek medzinárodná organizácia, orgán alebo agentúra aktívne zapojená a efektívne prispievajúca k implementácii projektu

Grantové služby