Adaptácia regiónov na klimatickú zmenu s dôrazom na zadržiavanie vody, ochranu prírody a rozvoj biodiverzity

Podporované oblasti:

Cieľom výzvy je zabezpečiť odolnosť ekosystémov voči zmenám klímy napríklad prostredníctvom rozvoja mäkkého turizmu či transformácia vybraných regiónov so zameraním na prvky zelenej infraštruktúry.

Oprávnené územie:
Trnavský kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj
Oprávnení žiadatelia:
Malé a stredné podniky, Samospráva
Kód výzvy:       Detailné informácie:
Chceli by ste vidieť kompletné informácie o výzve? Pridajte sa k predplatiteľom
Ste už predplatiteľom? Prihláste sa

Výška dotácie

nie je známa

Miera podpory

nie je známa

NOVÁ VÝZVA

Od 1.1.2022

Do podania žiadosti ostáva

  N/A

-

DO vyčerpania financií
Služby k tejto výzve

Individuálna konzultácia

Získajte konzultáciu projektového nápadu.
Ušetrite čas hľadaním správneho grantu.
Vieme ako dlho budete čakať na peniaze grantu.
Cesta úspešného projektu

Ukážeme vám celý projekt – od myšlienky až po realizáciu.
Uvidíte projektovú žiadosť, rozpočet, schvaľovanie projektu aj následnú realizáciu.
Získate užitočné know-how a dokumenty, ktoré môžete sami použiť.
Poradíte si sami?

Výborne!
Zadajte Váš projektový nápad a
môžete začať pracovať na žiadosti.

Ihneď po zadaní nápadu a
priradení k výzve môžete
kontaktovať špecialistov,
ktorí pripravia všetky potrebné prílohy.
     Prečo s  Grantexpert.sk?
    Grantov     
100+
Odoberateľov
10 000+
Konzultácií
500+


Výzvy a granty v rovnakej podporovanej oblasti

Podpora investícií pre vinársky rok 2021/2022

Cieľom výzvy je zvýšiť konkurencieschopnosť vinárstva na Slovensku nákupom nového vybavenia (drevených sudov) a zavedením moderných prvkov na etikety, ktoré prispejú k vyššej informovanosti spotrebiteľov.

NOVÁ VÝZVA
Do podania žiadosti ostáva 17 dní - DO 15.10.2021

Výška dotácie

max. 50 000 €

Miera podpory

max. 50%

Podpora pre rodinné podniky (2021)

Výzva je určená pre rodinné firmy. Vďaka podpore môžete získať pomoc od profesionálnych konzultantov –  expertov na danú problematiku, ktorí Vám pomôžu nájsť odpovede na riešenie spomínaných problémov.

NOVÁ VÝZVA
Do podania žiadosti ostáva 16 dní - DO 14.10.2021

Výška dotácie

max. 25 000 €

Miera podpory

nie je určená

Budovanie podnikateľských zručností (2021)

Výzva je zameraná na podporu podnikateľských (vzdelávacích) projektov, ktorých cieľom je rozvoj mäkkých zručností, ako napríklad kritické myslenie, kreativita, či komplexné riešenie problémov.

NOVÁ VÝZVA
Do podania žiadosti ostáva 30 dní - DO 28.10.2021

Výška dotácie

max. 15 000 €

Miera podpory

nie je stanovená

Všetky práva vyhradené © 2021 GrantExpert.sk