Výška dotácie
1 - 5 mil. €* *výnimočne menšie aj väčšie projekty
Miera dotácie
do 85 %
Ostáva dní
Uzavretá

2. výzva z programu Stredná Európa (špecifický cieľ 1.2)

calendar
calendar

Podporované oblasti:

Regionálne inovácie, nízkouhlíkové stratégie, prírodné a kultúrne zdroje, dopravné prepojenia.

Oprávnené územie:

Trnavský kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj

Oprávnení žiadatelia:

Samospráva, Veľké podniky, Podnikatelia

Ďalšie informácie:

Oprávnení žiadatelia:

V databáze grantov a dotácií na portáli Grantexpert.sk nájdete aktuálne výzvy z eurofondov, plánu obnovy a ďalších zdrojov.

Oprávnení partneri:

Akákoľvek právnická osoba, t. j. verejný alebo súkromný subjekt, komerčný alebo nekomerčný, ako aj mimovládne organizácie zriadené ako právnická osoba v Nórsku alebo na Slovensku, alebo akákoľvek medzinárodná organizácia, orgán alebo agentúra aktívne zapojená a efektívne prispievajúca k implementácii projektu

Grantové služby