2. výzva z programu Interreg Europe (špecifický cieľ 4.2)

Podporované oblasti:

Obzvlášť podporované budú v rámci tejto výzvy projekty zamerané na Životné prostredie a efektívne využívanie zdrojov

Oprávnené územie:
Trnavský kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj
Oprávnení žiadatelia:
Samospráva, Štátna správa, Mimovládne organizácie
Kód výzvy:       Detailné informácie:
Pre bližšie informácie o výzve sa prihláste, alebo si pozrite balíky predplatného

Výška dotácie

1 - 2 mil. €

Miera podpory

85%


Výzva je uzavretá
Služby k tejto výzve

Dobrá rada nad zlato

Získajte konzltáciu projektového nápadu.
Ušetrite čas hľadaním správneho grantu.
Vieme ako dlho budete čakať na peniaze grantu.
Postačí školenie?

Od nápadu k projektu

Kurz pre jednotlivcov a organizácie, ktoré sa chcú naučiť zásady projektového riadenia a plánovania.
Poradíte si sami?

Výborne!
Zadajte Váš projektový nápad a
môžete začať pracovať na žiadosti.

Ihneď po zadaní nápadu a
priradení k výzve môžete
kontaktovať špecialistov,
ktorí pripravia všetky potrebné prílohy.
Prečo s Grantexpert.sk?
Preverených nápadov
500+
Získaných dotácií
€ 1 231 334
Vyškolených žiadateľov
284


Výzvy a granty v rovnakej podporovanej oblasti

Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry zavádzanie systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku

Výzva je zameraná na budovanie prvkov zelenej infraštruktúry a a daptáciu urbanizovaného prostredia na zmenu klímy a zavádzanie systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku.

NOVÁ VÝZVA
Do podania žiadosti ostáva -18,487 dní - DO

Výška dotácie

Miera podpory

Podpora lokálneho aktivizmu v oblasti klimatickej spravodlivosti

Cieľom výzvy je podporiť marginalizované alebo vylúčené skupiny a komunity v zapojení sa do témy klimatickej spravodlivosti.

NOVÁ VÝZVA
Do podania žiadosti ostáva 33 dní - DO 15.9.2020

Výška dotácie

max. 21 000 €

Miera podpory

nie je stanovená

Výstavba zariadení využívajúcich biomasu prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie existujúcich energetických zariadení (2020)

Cieľom výzvy je výstavba zariadení využívajúcich biomasu prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie existujúcich energetických zariadení s maximálnym tepelným príkonom 20 MW na báze fosílnych palív.

NOVÁ VÝZVA
Do podania žiadosti ostáva   N/A - DO vyčerpania financií

Výška dotácie

nie je určená

Miera podpory

nie je určená

Všetky práva vyhradené © 2020 GrantExpert.sk