Zadajte vašu emailovú adresu, vyberte si oblasti záujmu a my vám budeme posielať pravidelné informácie o možnostiach financovania vašich projektov z eurofondov a iných zdrojov.

Filter

Zobraz iba:

  (4)

Oblasť:

Lokalita:

Typ organizácie:

Podpora globálneho a rozvojového vzdelávania

Výzva je zameraná na zlepšenie integrácie, kvality a efektívnosti rozvojového vzdelávania a systematické zvyšovanie povedomia verejnosti o rozvojovej spolupráci a témach rozvojového vzdelávania.

Od 31.1.2020   Do podania žiadosti ostáva 7 dní - DO 2.3.2020

Výška dotácie

max. 30 000 €

Miera podpory

max. 90 %

Podpora rozvojových intervencií vo východnej subsaharskej Afrike

Výzva je zameraná na zvyšovanie životného štandardu obyvateľov a podpora sociálno-ekonomického rozvoja v regióne s dopadom na riešenie príčin migrácie.

Od 31.1.2020   Do podania žiadosti ostáva 14 dní - DO 9.3.2020

Výška dotácie

max. 250 000 €

Miera podpory

max. 90 %

Podpora nových podnikateľských partnerstiev

Výzva je zameraná na podporu začínajúcich podnikateľských aktivít slovenských subjektov a rozšírenie  existujúcich aktivít súkromného sektora v partnerských krajinách rozvojovej spolupráce SR.

Od 31.1.2020   Do podania žiadosti ostáva 14 dní - DO 9.3.2020

Výška dotácie

max. 200 000 €

Miera podpory

max. 90 %

Podpora rozvojových intervencií v Afganistane

Výzva je zameraná na zlepšenie kvality vzdelávania s dôrazom na vyššie a odborné vzdelávanie v Afganistane.

Od 31.1.2020   Do podania žiadosti ostáva 14 dní - DO 9.3.2020

Výška dotácie

max. 100 000 €

Miera podpory

max. 90 %

Podpora odovzdávania skúseností na západnom Balkáne

Výzva je zameraná na podporu demokratizačného a reformného procesu formou zdieľania transformačných skúseností SR v relevantných oblastiach, podpora kvality života a zdravia obyvateľov a výkonnosť podnikateľského sektora.

Od 31.1.2020   Do podania žiadosti ostáva 14 dní - DO 9.3.2020

Výška dotácie

max. 200 000 €

Miera podpory

max. 90 %

Chovatelia - nepodnikatelia (škody) - straty na zvieratách a zariadeniach 2020

Výzva z dielne Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR je zameraná na kompenzáciu strát na zvieratách a zlikvidovaných zariadeniach na chov zvierat.

Od 30.1.2020   Do podania žiadosti ostáva 203 dní - DO 14.9.2020

Výška dotácie

nie je stanovená

Miera podpory

nie je stanovená

Distribúcia a iné uvádzanie audiovizuálnych diel na verejnosti

Výzva z dielne Audiovizuálneho fondu je zameraná na podporu rozširovania a uvádzania audiovizuálnych diel v Slovenskej republike alebo v zahraničí.

Od 13.1.2020   Do podania žiadosti ostáva 224 dní - DO 5.10.2020

Výška dotácie

max. 250 000 €

Miera podpory

max. 90 %

Podpora rozvojových intervencií v Moldavskej republike

Výzva je zameraná na podporu udržateľného a spravodlivého sociálno-ekonomického rozvoja Moldavskej republiky  prostredníctvom intervencií v oblasti dobrej správy vecí verejných, infraštruktúry a udržateľného využívania zdrojov a tvorby…

Od 31.1.2020   Do podania žiadosti ostáva 14 dní - DO 9.3.2020

Výška dotácie

max. 200 000 €

Miera podpory

max. 90 %

Tvorba a realizácia slovenských audiovizuálnych diel (vývoj)

Výzva je zameraná na vývoj a produkciu audiovizuálnych diel primárne určených pre televízne vysielanie alebo pre nové distribučné platformy.

Od 13.1.2020   Do podania žiadosti ostáva 224 dní - DO 5.10.2020

Výška dotácie

max. 2 000 000 €

Miera podpory

závisí od podprogramu

Výskum, vzdelávanie a edičná činnosť v audiovizuálnej kultúre a rozvoj audiovizuálnych technológií II.

Výzva je zameraná na podporu odborného výskumu, vzdelávania a edičnej činnosti, ako aj podporu technologickej základne v oblasti výroby, rozširovania a uvádzania audiovizuálnych diel.

Od 13.1.2020   Do podania žiadosti ostáva 196 dní - DO 7.9.2020

Výška dotácie

max. 200 000 €

Miera podpory

max. 90 %