Pravidelné informácie o možnostiach financovania vašich projektov z eurofondov a iných zdrojov    


Resetovať filter
  (11)

Resetovať filter

Zobraz iba:

  (11)

Oblasť:

Lokalita:

Typ organizácie:

Máme radi Východ 2021

Grantová výzva podporuje projekty, ktoré prinášajú pomoc a radosť obyvateľom východného Slovenska.

NOVÁ VÝZVA
Od 1.4.2021   Do podania žiadosti ostáva 20 dní - DO 3.5.2021

Výška dotácie

max. 3 000 €

Miera podpory

100%

Ekoobec 2021

Výzva je zameraná na podporu, rozširovanie a zvyšovanie kvality cyklo dopravy a podporu a rozvoj cyklistiky ako ekologickej, zdravej, športovej a rekreačnej aktivity v regiónoch v okolí Slovenských elektrární.

NOVÁ VÝZVA
Od 30.3.2021   Do podania žiadosti ostáva 2 dni - DO 15.4.2021

Výška dotácie

max. 8 000 €

Miera podpory

max. 100 %

Podpora súdnej spolupráce v občianskych a trestných veciach (2021)

Výzva je zameraná na podporu národných a medzinárodných projektov, ktoré propagujú justičnú spoluprácu v občianskych a trestných veciach.

Od 9.3.2021   Do podania žiadosti ostáva 23 dní - DO 6.5.2021

Výška dotácie

min. 75 000 €

Miera podpory

max. 90 %

Rozvoj audiovizuálnych technológií v Slovenskej republike - program 4 (2021)

Výzva je zameraná najmä na podporu technologickej základne v oblasti výroby, rozširovania a uvádzania audiovizuálnych diel na verejnosti.

NOVÁ VÝZVA
Od 30.3.2021   Do podania žiadosti ostáva 146 dní - DO 6.9.2021

Výška dotácie

max. 200 000 €

Miera podpory

max 90%

Štipendiá a cestovné granty pre študentov, doktorandov, učiteľov a výskumníkov (2021/2022)

Výzva je zameraná na podporu mobility a rozvoja študentov, doktorandov a postdoktorandov slovenských vysokých škôl formou štipendií a cestovných grantov.

Od 28.3.2021   Do podania žiadosti ostáva 17 dní - DO 30.4.2021

Výška dotácie

podľa miesta pobytu

Miera podpory

podľa miesta pobytu

Tvorba a realizácia slovenských audiovizuálnych diel - podprogram 1.1 až 1.3 (2021)

Výzva je zameraná na podporu televízneho vysielania alebo pre nové distribučné platformy a poskytnutie tvorivého štipendia určeného na zabezpečenie vývoja audiovizuálneho diela.

NOVÁ VÝZVA
Od 30.3.2021   Do podania žiadosti ostáva 230 dní - DO 29.11.2021

Výška dotácie

max. 2 000 000 €

Miera podpory

max. 80%

Verejné kultúrne podujatia s účasťou audiovizuálnych diel v Slovenskej republike - podprogram 2.2 - Storočnica (2021)

Výzva je zameraná na podporu verejných kultúrnych podujatí s účasťou audiovizuálnych diel v Slovenskej republike.

Od 18.1.2021   Do podania žiadosti ostáva 34 dní - DO 17.5.2021

Výška dotácie

250 000 €

Miera podpory

max. 80%

Výzvy i-Portunus 2021 (hudba 2, kultúrne dedičstvo)

Výzva ja zameraná na podopru (formou štipendijných pobytov) pre umelcov a profesionálov v rôznych oblastiach kultúry.

Od 26.3.2021   Do podania žiadosti ostáva 2 dni - DO 15.4.2021

Výška dotácie

max. 3 000 €

Miera podpory

nie je stanovená

Distribúcia a prezentácia audiovizuálnych diel - podprograme 2.1 (2021)

Výzva je zameraná na podporu distribúcie a prezentácie audiovizuálnych diel.

Od 18.1.2021   Do podania žiadosti ostáva 230 dní - DO 29.11.2021

Výška dotácie

max. 100 000 €ú podľa programu

Miera podpory

max. 90%

Granty z Veľvyslanectva USA na Slovensku

Výzva je zameraná na podporu projektov, ktoré prispievajú k ochrane ľudských práv a kultúry. Podporené môžu byť napríklad aj projekty zamerané na výučbu anglického jazyka, multikulturalizumus, postavenie žien a ďalšie témy.

Od 15.3.2021   Do podania žiadosti ostáva 109 dní - DO 31.7.2021

Výška dotácie

max. 20 000 €

Miera podpory

max. 100 %

Všetky práva vyhradené © 2021 GrantExpert.sk