Zadajte vašu emailovú adresu, vyberte si oblasti záujmu a my vám budeme posielať pravidelné informácie o možnostiach financovania vašich projektov z eurofondov a iných zdrojov.

Filter

Zobraz iba:

  (2)

Oblasť:

Lokalita:

Typ organizácie:

E-inklúzia a podpora digitálnych kompetencií

Výzva podporuje digitálnu inklúziu, služby adresujúce aktívne starnutie, telemedicínu a asistovanú opateru.

Do podania žiadosti ostáva   N/A - DO vyčerpania financií

Výška dotácie

max. 5 000 000 €

Miera podpory

95 %

Zlepšenie slovensko - ukrajinskej inštitucionálnej spolupráce

Výzva podporuje inštitucionálnu cezhraničnú spoluprácu medzi Slovenskom a Ukrajinou v oblasti dobrej správy vecí verejných

Do podania žiadosti ostáva 50 dní - DO 31.1.2020

Výška dotácie

200 000 € - 1 000 000 €

Miera podpory

100 %

Zlepšenie slovensko - ukrajinskej inštitucionálnej spolupráce - schéma malých grantov

Výzva podporuje inštitucionálnu cezhraničnú spoluprácu medzi Slovenskom a Ukrajinou v oblasti dobrej správy vecí verejných.

Do podania žiadosti ostáva 34 dní - DO 15.1.2020

Výška dotácie

50 000 € - 200 000 €

Miera podpory

100 %

Zvýšenie atraktivity pohraničnej oblasti (2019)

Výzva podporuje cezhraničnú spoluprácu, ochranu a rozvoj kultúrneho a prírodného dedičstva.

Do podania žiadosti ostáva 4 dni - DO 16.12.2019

Výška dotácie

max.2 000 000 €

Miera podpory

100%

Podpora výskumno-vývojovej infraštruktúry v oblasti Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie

Výzva podporuje rozvoj výskumnej infraštruktúry v oblasti Zdravie obyvateľstva a zdravotníce technológie.

Do podania žiadosti ostáva 0 dní - DO 12.12.2019

Výška dotácie

max.18 000 000 e

Miera podpory

95 % - 100 %

Preventívne opatrenia na zníženie následkov prírodných katastrof, nepriaznivých poveternostných udalostí a katastrofických udalostí

Rekonštrukcia, modernizácia, oprava a dostavba (v zmysle vodozádržných opatrení, resp. vodných stavidiel) odvodňovacích systémov, kanálov s regulovaným odtokom a čerpacích staníc a ich zariadení, ktoré sú v súlade s relevantný

Do podania žiadosti ostáva 1 deň - DO 13.12.2019

Výška dotácie

max.17 500 000 €

Miera podpory

100 %

Využitie sociálnych inovácií v prostredí malých a stredných podnikov

Identifikácia a využívanie sociálnych inovácií v podnikaní a pri vytváraní pracovných miest, najmä pre znevýhodnené sociálne skupiny.

Do podania žiadosti ostáva   N/A - DO vyčerpania financií

Výška dotácie

max.200 000 €

Miera podpory

75 %

Financovanie prevádzkových nákladov miestnych akčných skupín

Výzva podporuje financovanie prevádzkových nákladov miestnych akčných skupín. Môže ísť o personálne a administratívne náklady, vzdelávanie zamestnancov, náklady na publicitu a ďalšie.

Do podania žiadosti ostáva   N/A - DO vyčerpania financií

Výška dotácie

nie je stanovená

Miera podpory

95 %

Prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou

Výzva podoruje zlepšenie študiných výsledkov žiakov ohrozených školským neúspechom, zlepšenie podmienok vzdelávania a zvýšenie profesijných kompetencií pedagógov a odborných zamestnancov.

Do podania žiadosti ostáva   N/A - DO vyčerpania financií

Výška dotácie

max. 2 000 000 €

Miera podpory

90 % - 100 %

MAS Sekčov - Topľa (7.5)

Podporené budú investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a informačných tabúľ v turistických lokalitách a iné.

Do podania žiadosti ostáva 29 dní - DO 10.1.2020

Výška dotácie

max. 10 000 €

Miera podpory

100 %