Zadajte vašu emailovú adresu, vyberte si oblasti záujmu a my vám budeme posielať pravidelné informácie o možnostiach financovania vašich projektov z eurofondov a iných zdrojov.

Filter

Zobraz iba:

  (4)

Oblasť:

Lokalita:

Typ organizácie:

Podpora budovania kapacít slovenských rozvojových organizácií

Výzva je zameraná na zefektívnenie interakcie medzi členskými organizáciami združenými v strešných organizáciách a ďalšími aktérmi rozvojovej spolupráce.

Od 4.2.2020   Do podania žiadosti ostáva 13 dní - DO 9.3.2020

Výška dotácie

max. 150 000 €

Miera podpory

max. 90 %

Fond na podporu umenia 7/2020

Táto výzva z dielne FPU podporuje projekty v oblasti literatúry, vzdelávania, odborného výskumu, činnosť galérií a podobne.

Od 3.2.2020   Do podania žiadosti ostáva 6 dní - DO 2.3.2020

Výška dotácie

max. 60 000 €

Miera podpory

max. 100 %

Podpora odovzdávania skúseností v Gruzínsku

Výzva je zameraná na podporu demokratizačného a reformného procesu formou zdieľania transformačných skúseností SR v relevantných oblastiach, podpora kvality života a zdravia obyvateľov a výkonnosť podnikateľského sektora.

Od 3.2.2020   Do podania žiadosti ostáva 13 dní - DO 9.3.2020

Výška dotácie

max. 200 000 €

Miera podpory

max. 90 %

Podpora globálneho a rozvojového vzdelávania

Výzva je zameraná na zlepšenie integrácie, kvality a efektívnosti rozvojového vzdelávania a systematické zvyšovanie povedomia verejnosti o rozvojovej spolupráci a témach rozvojového vzdelávania.

Od 31.1.2020   Do podania žiadosti ostáva 6 dní - DO 2.3.2020

Výška dotácie

max. 30 000 €

Miera podpory

max. 90 %

Podpora rozvojových intervencií vo východnej subsaharskej Afrike

Výzva je zameraná na zvyšovanie životného štandardu obyvateľov a podpora sociálno-ekonomického rozvoja v regióne s dopadom na riešenie príčin migrácie.

Od 31.1.2020   Do podania žiadosti ostáva 13 dní - DO 9.3.2020

Výška dotácie

max. 250 000 €

Miera podpory

max. 90 %

Podpora rozvojových intervencií v Afganistane

Výzva je zameraná na zlepšenie kvality vzdelávania s dôrazom na vyššie a odborné vzdelávanie v Afganistane.

Od 31.1.2020   Do podania žiadosti ostáva 13 dní - DO 9.3.2020

Výška dotácie

max. 100 000 €

Miera podpory

max. 90 %

Podpora rozvojových intervencií v Moldavskej republike

Výzva je zameraná na podporu udržateľného a spravodlivého sociálno-ekonomického rozvoja Moldavskej republiky  prostredníctvom intervencií v oblasti dobrej správy vecí verejných, infraštruktúry a udržateľného využívania zdrojov a tvorby…

Od 31.1.2020   Do podania žiadosti ostáva 13 dní - DO 9.3.2020

Výška dotácie

max. 200 000 €

Miera podpory

max. 90 %

Podpora nových podnikateľských partnerstiev

Výzva je zameraná na podporu začínajúcich podnikateľských aktivít slovenských subjektov a rozšírenie  existujúcich aktivít súkromného sektora v partnerských krajinách rozvojovej spolupráce SR.

Od 31.1.2020   Do podania žiadosti ostáva 13 dní - DO 9.3.2020

Výška dotácie

max. 200 000 €

Miera podpory

max. 90 %

Distribúcia a iné uvádzanie audiovizuálnych diel na verejnosti

Výzva z dielne Audiovizuálneho fondu je zameraná na podporu rozširovania a uvádzania audiovizuálnych diel v Slovenskej republike alebo v zahraničí.

Od 13.1.2020   Do podania žiadosti ostáva 223 dní - DO 5.10.2020

Výška dotácie

max. 250 000 €

Miera podpory

max. 90 %

Výstavba a rekonštrukcia predškolských zariadení v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

Výzva je zameraná na výstavbu a rekonštrukciu predškolských zariadení s dôrazom na rozšírenie kapacity v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít.

Od 19.12.2019   Do podania žiadosti ostáva   N/A - DO vyčerpania financií

Výška dotácie

max. 2 000 000 €

Miera podpory

95 - 100%