Zadajte vašu emailovú adresu, vyberte si oblasti záujmu a my vám budeme posielať pravidelné informácie o možnostiach financovania vašich projektov z eurofondov a iných zdrojov.

Filter

Zobraz iba:

  (0)

Oblasť:

Lokalita:

Typ organizácie:

Zlepšenie zdravia a dobrých životných podmienok zvierat (2018)

Z grantu je možné podporiť investície súvisiace s obstaraním strojov, prístrojov, zariadení, techniky a technológií na zlepšenie kvality chovov využívaných v akvakultúre (napr.: triedičky rýb, dopravníky na ryby, žacie lode, člny a pohon) a invest…

Od 21.9.2018   Do podania žiadosti ostáva   N/A - DO vyčerpania financií

Výška dotácie

max. 10 000 €

Miera podpory

30 % - 50 %

Podpora marketingu a spracovania produktov rybolovu a akvakultúry

Výzva je zameraná na marketing rybného hospodárstva. Môže ísť o realizáci prieskumov trhu či účasť na výstavách, konferenciách a workshopoch. Financovať možno aj zriadenie webovej stránky na propagáciu vlastných výrobkov…

Od 8.8.2017   Do podania žiadosti ostáva   N/A - DO vyčerpania financií

Výška dotácie

3 tis. € - 30 tis. €

Miera podpory

30% - 50 %

Zavádzanie nových alebo zlepšených produktov, procesov alebo systémov riadenia a organizácie v rybnom hospodárstve (špecifický cieľ 5.2.1)

Z grantu je možné podporiť ​stavebné investície do rozšírenia, rekonštrukcie, a modernizácie existujúcich spracovateľských kapacít a nákup alebo rekonštrukciu strojov.

Od 7.3.2017   Do podania žiadosti ostáva   N/A - DO vyčerpania financií

Výška dotácie

20 000 € - 250 000 €

Miera podpory

50 %

Zlepšenie bezpečnosti, hygieny, zdravia a pracovných podmienok v rybnom hospodárstve

Z grantu je možné podporiť stavebné investície do rekonštrukcie, rozšírenia a modernizácie hygienicko-sanitárnych režimov existujúcich spracovateľských kapacít, ako sú laboratória, umyvárne, hygienické zariadenia a pod. Ďalej sú to…

Od 7.3.2017   Do podania žiadosti ostáva   N/A - DO vyčerpania financií

Výška dotácie

10 000 € - 100 000 €

Miera podpory

50 %

Úspora energie alebo znižovanie vplyvu na životné prostredie v rybnom hospodárstve

Z grantu je možné podporiť stavebné investície do rekonštrukcie a modernizácie existujúcich spracovateľských kapacít a investície súvisiace s obstaraním nových, resp. modernizáciou existujúcich strojov, prístrojov, zariadení, techniky…

Od 7.3.2017   Do podania žiadosti ostáva   N/A - DO vyčerpania financií

Výška dotácie

10 000 € - 100 000 €

Miera podpory

50 %