Zadajte vašu emailovú adresu, vyberte si oblasti záujmu a my vám budeme posielať pravidelné informácie o možnostiach financovania vašich projektov z eurofondov a iných zdrojov.

Filter

Zobraz iba:

  (3)

Oblasť:

Lokalita:

Typ organizácie:

Výzva pre aktivity menšieho rozsahu - cestovné granty

Cieľom výzvy je podporiť krátkodobé iniciatívy v partnerskej krajine s jasným bilaterálnym profilom, ktoré slúžia na posilnenie bilaterálnych vzťahov medzi Slovenskom a prispievateľskými štátmi.

Od 11.2.2020   Do podania žiadosti ostáva   N/A - DO vyčerpania financií

Výška dotácie

max. 5 000 €

Miera podpory

100 %

Poskytnutie kompenzácie podnikateľom v roku 2020

Výzva je zameraná na zníženie nákladov energeticky náročným podnikom z dôvodu vysokých platieb za cenu elektriny.

Od 7.2.2020   Do podania žiadosti ostáva 127 dní - DO 30.6.2020

Výška dotácie

nie je stanovená

Miera podpory

nie je stanovená

Regionálne dotácie 2020

Cieľom výzvy je vytvárať podmienky pre vyvážený rozvoj kraja a jeho prirodzených regiónov podporou činností v oblasti kultúry, duchovných hodnôt, športu a kvalitného trávenia voľného času.

Od 5.2.2020   Do podania žiadosti ostáva 7 dní - DO 2.3.2020

Výška dotácie

max. 3 000 €

Miera podpory

max. 80%

Participatívne dotácie 2020 (Žilinský kraj)

Cieľom programu je podporovať rast regiónov prostredníctvom riešenia potrieb komunít v oblasti infraštruktúry, zachovania kultúrneho a prírodného dedičstva, zlepšovania kvality životného prostredia.

Od 5.2.2020   Do podania žiadosti ostáva 21 dní - DO 16.3.2020

Výška dotácie

max. 4 000 €

Miera podpory

max. 80%

Podpora aktivít v oblasti podnikania

Cieľom podpory je cieľavedome, komplexne a koordinovane pôsobiť na príčiny a podmienky, ktoré umožňujú rozvoj podnikania.

Od 5.2.2020   Do podania žiadosti ostáva 4 dni - DO 28.2.2020

Výška dotácie

max. 50 000 €

Miera podpory

max. 95 %

Podpora budovania kapacít slovenských rozvojových organizácií

Výzva je zameraná na zefektívnenie interakcie medzi členskými organizáciami združenými v strešných organizáciách a ďalšími aktérmi rozvojovej spolupráce.

Od 4.2.2020   Do podania žiadosti ostáva 14 dní - DO 9.3.2020

Výška dotácie

max. 150 000 €

Miera podpory

max. 90 %

Fond na podporu umenia 7/2020

Táto výzva z dielne FPU podporuje projekty v oblasti literatúry, vzdelávania, odborného výskumu, činnosť galérií a podobne.

Od 3.2.2020   Do podania žiadosti ostáva 7 dní - DO 2.3.2020

Výška dotácie

max. 60 000 €

Miera podpory

max. 100 %

Podpora odovzdávania skúseností v Gruzínsku

Výzva je zameraná na podporu demokratizačného a reformného procesu formou zdieľania transformačných skúseností SR v relevantných oblastiach, podpora kvality života a zdravia obyvateľov a výkonnosť podnikateľského sektora.

Od 3.2.2020   Do podania žiadosti ostáva 14 dní - DO 9.3.2020

Výška dotácie

max. 200 000 €

Miera podpory

max. 90 %

Podpora pri odstraňovaní následkov ozbrojeného konfliktu na Ukrajine

Výzva je zameraná na podporu ochrany zdravia a bezpečnosti civilného obyvateľstva UA ako predpokladu sociálno-ekonomického rozvoja krajiny.

Od 3.2.2020   Do podania žiadosti ostáva 7 dní - DO 2.3.2020

Výška dotácie

max. 100 000 €

Miera podpory

max. 90 %

Podpora globálneho a rozvojového vzdelávania

Výzva je zameraná na zlepšenie integrácie, kvality a efektívnosti rozvojového vzdelávania a systematické zvyšovanie povedomia verejnosti o rozvojovej spolupráci a témach rozvojového vzdelávania.

Od 31.1.2020   Do podania žiadosti ostáva 7 dní - DO 2.3.2020

Výška dotácie

max. 30 000 €

Miera podpory

max. 90 %