Zadajte vašu emailovú adresu, vyberte si oblasti záujmu a my vám budeme posielať pravidelné informácie o možnostiach financovania vašich projektov z eurofondov a iných zdrojov.

Filter

Zobraz iba:

  (1)

Oblasť:

Lokalita:

Typ organizácie:

Podpora podnikania mladých poľnohospodárov (2020)

Táto výzva je zameraná na pomoc pri začatí podnikateľskej činnosti zameranej na špeciálnu rastlinnú a/alebo živočíšnu výrobu.

Od 9.3.2020   Do podania žiadosti ostáva 90 dní - DO 30.6.2020

Výška dotácie

max. 50 000 €

Miera podpory

max. 100 %

Magna pre región 2020

Program sa zameriava na podporu projektov v Košickom kraji, ktoré prinášajú inovatívne riešenia miestnych potrieb a inšpirujú iné organizácie a komunity v regióne.

Od 5.3.2020   Do podania žiadosti ostáva 0 dní - DO 1.4.2020

Výška dotácie

max. 3 000 €

Miera podpory

max. 90 %

Nadácia mesta Bratislavy - program „KULTÚRA“ 2020

Cieľom tejto výzvy je podpora rozvoja kultúrneho potenciálu mesta prostredníctvom podpory nezriaďovaných subjektov a aktérov.

Od 4.3.2020   Do podania žiadosti ostáva 29 dní - DO 30.4.2020

Výška dotácie

max. 20 000 €

Miera podpory

max. 90%

Nadácia mesta Bratislavy - program „KULTÚRA“ 2020

Cieľom tejto výzvy je podpora rozvoja kultúrneho potenciálu mesta prostredníctvom podpory nezriaďovaných subjektov a aktérov.

Od 4.3.2020   Do podania žiadosti ostáva 29 dní - DO 30.4.2020

Výška dotácie

max. 20 000 €

Miera podpory

max. 90%

Podpora sieťovania podnikov v Bratislavskom kraji

Zverejnená výzva je zameraná na podporu sieťovanie podnikov, klastrovú spoluprácu a rozvoj klastrových organizácií.

Od 2.3.2020   Do podania žiadosti ostáva   N/A - DO vyčerpania financií

Výška dotácie

max. 200 000 €

Miera podpory

max. 85%

Podpora sieťovania podnikov

Zverejnená výzva je zameraná na podporu sieťovanie podnikov, klastrovú spoluprácu a rozvoj klastrových organizácií.

Od 28.2.2020   Do podania žiadosti ostáva   N/A - DO vyčerpania financií

Výška dotácie

max. 200 000 €

Miera podpory

max. 85%

Podpora na obnovu lesov poškodených lesnými požiarmi a prírodnými katastrofami

Výzva podporuje obnovu lesov poškodených prírodnými katastrofami a investície do rozvoja lesných oblastí či zlepšenie životaschopnosti lesov.

Od 27.2.2020   Do podania žiadosti ostáva   N/A - DO vyčerpania financií

Výška dotácie

max. 400 000 €

Miera podpory

max. 100 %

Podpora podnikateľskej činnosti na rozvoj malých poľnohospodárskych podnikov (2020)

Táto výzva je zameraná na rozvoj poľnohospodárskych podnikov a podnikateľskej činnosti vo všetkých krajoch Slovenska.

Od 27.2.2020   Do podania žiadosti ostáva 90 dní - DO 30.6.2020

Výška dotácie

max. 15 000 €

Miera podpory

max. 100 %

Podpora rozvoja podnikania MSP v spolupráci so strednými odbornými školami (2020)

Cieľom výzvy je podporiť spoluprácu MSP so strednými odbornými školami, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja vo vybraných okresoch.

Od 27.2.2020   Do podania žiadosti ostáva   N/A - DO vyčerpania financií

Výška dotácie

max. 200 000 €

Miera podpory

max. 90 %

Výzva programu SOCIÁLNE SLUŽBY (2020)

Cieľom tejto výzvy je zabezpečiť kvalitné poskytovanie sociálnych služieb na území Prešovského kraja neverejnými poskytovateľmi.

Od 25.2.2020   Do podania žiadosti ostáva 90 dní - DO 30.6.2020

Výška dotácie

max. 10 000 €

Miera podpory

max. 80%