Pravidelné informácie o možnostiach financovania vašich projektov z eurofondov a iných zdrojov    


  (5)

Zobraz iba:

  (5)

Oblasť:

Lokalita:

Typ organizácie:

Podpora krízových centier

Cieľom výzvy je pomôcť zariadeniam s každodenným chodom ale aj podpora služieb poskytovaných klientom zariadenia a podpora organizácie aktivít pre klientov zariadenia.

NOVÁ VÝZVA
Od 29.6.2020   Do podania žiadosti ostáva 22 dní - DO 31.7.2020

Výška dotácie

max. 3 500 €

Miera podpory

max. 100 %

Príspevok na rodinný dom s takmer nulovou potrebou energie

Príspevok na rodinný dom má motivovať vlastníkov na výstavbu rodinných domov s takmer nulovou spotrebou energie a vlastníci takýchto rodinných domov môžu očakávať úspory na výdavkoch domácností na energie.

NOVÁ VÝZVA
Od 1.7.2020   Do podania žiadosti ostáva 83 dní - DO 30.9.2020

Výška dotácie

max. 8 000 €

Miera podpory

max. 100 %

Tu sa nám páči, tu chceme žiť (2020)

Základnou ideou programu je rozvoj komunitného života a aktívna účasť ľudí na spravovaní komunity. Podporené budú projekty verejnoprospešného charakteru.

Od 9.6.2020   Do podania žiadosti ostáva 4 dni - DO 13.7.2020

Výška dotácie

1 200 €

Miera podpory

max. 100 %

Kultúra znevýhodnených skupín (2020)

Výzva je zameraná na podporu kultúrnych aktivít osôb so zdravotným postihnutím alebo inak znevýhodnených skupín obyvateľstva.

NOVÁ VÝZVA
Od 25.6.2020   Do podania žiadosti ostáva 13 dní - DO 22.7.2020

Výška dotácie

nie je stanovená

Miera podpory

max. 95%

Podpora výroby a distribúcie energie z obnoviteľných zdrojov

Výzva je zameraná na investície do výstavby, rekonštrukcie a modernizácie zariadení využívajúcich obnoviteľné zdroje energie, a to za účelom vlastnej spotreby alebo distribúcie konečným spotrebiteľom.

Od 25.5.2020   Do podania žiadosti ostáva   N/A - DO vyčerpania financií

Výška dotácie

max. 200 000 €

Miera podpory

max. 85%

IV. výzva na mikroprojekty - Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia (2020)

Výzva je zameraná na zatraktívnenie pohraničného regiónu Poľska a Slovenska prostredníctvom výstavby, modernizácie infraštruktúry cestovného ruchu a spolupráce v oblasti vzdelávania, ochrany kultúry a prírody.

Od 17.6.2020   Do podania žiadosti ostáva 36 dní - DO 14.8.2020

Výška dotácie

max. 50 000 €

Miera podpory

max. 85%

IV. výzva na mikroprojekty - Rozvoj cezhraničného a celoživotného vzdelávania (2020)

Výzva je zameraná na pomoc a rozvoj pohraničných oblastí Slovenskej republiky a Poľska.

Od 16.6.2020   Do podania žiadosti ostáva 22 dní - DO 31.7.2020

Výška dotácie

max. 50 000 €

Miera podpory

max. 90 %

Podpora prístupu k pitnej vode v prostredí marginalizovaných rómskych komunít (2020)

Priorita výzvy je poskytovanie podpory fyzickej, ekonomickej a sociálnej regenerácie zanedbaných komunít v mestských a vidieckych oblastiach.

Od 22.4.2020   Do podania žiadosti ostáva   N/A - DO vyčerpania financií

Výška dotácie

max. 1 425 000 €

Miera podpory

max. 95 %

Vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine (2020)

 Výzva je zameraná na podporu investícií, ktorých cieľom je znižovať riziko povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy.

Od 28.4.2020   Do podania žiadosti ostáva   N/A - DO vyčerpania financií

Výška dotácie

max. 200 000 €

Miera podpory

max. 100 %

Podpora sieťovania podnikov v Bratislavskom kraji

Zverejnená výzva je zameraná na podporu sieťovanie podnikov, klastrovú spoluprácu a rozvoj klastrových organizácií.

Od 2.3.2020   Do podania žiadosti ostáva   N/A - DO vyčerpania financií

Výška dotácie

max. 200 000 €

Miera podpory

max. 85%

Všetky práva vyhradené © 2020 GrantExpert.sk