Pravidelné informácie o možnostiach financovania vašich projektov z eurofondov a iných zdrojov    


Resetovať filter
  (11)

Resetovať filter

Zobraz iba:

  (11)

Oblasť:

Lokalita:

Typ organizácie:

Podpora pre amatérske športové kluby a organizácie (2021)

Cieľom výzvy je poskytnutie finančného príspevku na zmiernenie negatívnych dopadov prijatých opatrení v súvislosti s ochorením Covid-19 na hospodárenie amatérskych športových organizácií.

COVID 19
Od 11.3.2021   Do podania žiadosti ostáva 2 dni - DO 15.4.2021

Výška dotácie

4 mil. €

Miera podpory

max. 50%

Príspevok na udržanie zamestnanosti v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19

Príspevok je zameraný na udržanie zamestnanosti v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu v súvislosti so šírením ochorenia COVID- 19.

COVID 19
Od 7.4.2020   Do podania žiadosti ostáva   N/A - DO vyčerpania financií

Výška dotácie

max. 800 000 €

Miera podpory

max. 100 %

Zmiernenie dopadov pandémie ochorenia COVID-19 pre zariadenia cestovného ruchu

Výzva je zameraná na zmiernenie dopadov krízy, spôsobenej pandémiou ochorenia COVID-19 v čase pozastavenia činnosti zariadení cestovného ruchu.

COVID 19
Od 9.11.2020   Do podania žiadosti ostáva 262 dní - DO 31.12.2021

Výška dotácie

vypočítaná individuálne

Miera podpory

nie je stanovená

Fond pre včasnú diagnostiku koronavírusu

Cieľom vyčlenenej sumy Nadácie ESET je zabezpečiť potrebné vybavenie pre skvalitnenie a zrýchlenie diagnostiky, prevencie a zavedenia plošného testovania obyvateľstva na Slovensku v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19.

COVID 19
Od 2.4.2020   Do podania žiadosti ostáva   N/A - DO vyčerpania financií

Výška dotácie

max. 300 000 €

Miera podpory

nie je stanovená

SOS Dotácia - druhá vlna

Fyzické osoby, ktoré v čase krízovej situácie prestali vykonávať činnosť, z ktorej im plynul príjem a zároveň nemajú žiaden iný príjem, môžu požiadať na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny o poskytnutie SOS dotácie.

COVID 19
Od 5.11.2020   Do podania žiadosti ostáva   N/A - DO vyčerpania financií

Výška dotácie

max. 1 800 €

Miera podpory

nie je stanovená

Nová výzva Erasmus + (2021)

Cieľom nového programu Erasmus+ je prispieť k zavádzaniu nových postupov zlepšujúcich kvalitu a relevantnosť systémov vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže na národnej, regionálnej, ale aj miestnej úrovni.

NOVÁ VÝZVA
Od 8.4.2021   Do podania žiadosti ostáva 204 dní - DO 3.11.2021

Výška dotácie

nie je stanovaná

Miera podpory

nie je stanovená

Výzva pre MSP a startupy - Akcelerátor EIT Manufacturing

Cieľom výzvy je pomôcť v rozvoji inovatívnym spoločnostiam, ktoré sa venujú moderným technológiam ako napríklad umelá inteligencia, virtuálna realita, robotika a ďalšie.

NOVÁ VÝZVA
Od 8.4.2021   Do podania žiadosti ostáva 22 dní - DO 5.5.2021

Výška dotácie

nie je určená

Miera podpory

nie je určená

Cena EÚ pre inovátorky

Výzva je zameraná na ocenenie žien - inovátoriek a podnikateliek, ktoré založili alebo spoluzaložili fungujúcu spoločnosť.

NOVÁ VÝZVA
Od 7.4.2021   Do podania žiadosti ostáva 78 dní - DO 30.6.2021

Výška dotácie

max. 100 000 €

Miera podpory

nie je stanovená

Podpora spoločných projektov medzi organizáciami v SR a na Taiwane (2021)

V rámci výzvy možno predkladať návrhy projektov zo všetkých oblastí výskumu a vývoja. Cieľom projektov je nadviazanie novej alebo zintenzívnenie už existujúcej vedecko-technickej spolupráce.

NOVÁ VÝZVA
Od 5.4.2021   Do podania žiadosti ostáva 50 dní - DO 2.6.2021

Výška dotácie

max. 10 000 €

Miera podpory

max. 100 %

TU SME DOMA – Hurbanovo – zodpovedne k ľuďom a planéte (2021)

Cieľom programu je podnietiť a podporiť vzájomnú spoluprácu aktívnych ľudí mesta Hurbanovo v oblasti ochrany životného prostredia.

NOVÁ VÝZVA
Od 1.4.2021   Do podania žiadosti ostáva 17 dní - DO 30.4.2021

Výška dotácie

max. 5300 €

Miera podpory

90%

Všetky práva vyhradené © 2021 GrantExpert.sk