Pravidelné informácie o možnostiach financovania vašich projektov z eurofondov a iných zdrojov    


Resetovať filter
  (0)

Resetovať filter

Zobraz iba:

  (0)

Oblasť:

Lokalita:

Typ organizácie:

Dotácie z ministerstva a ÚPSVaR v súvislosti s koronakrízou

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR v čase trvania mimoriadnej situácie spôsobenej pandémiou koronavírusu poskytuje humanitárnu pomoc pre fyzické a právnické osoby.

COVID 19
Od 12.11.2020   Do podania žiadosti ostáva   N/A - DO vyčerpania financií

Výška dotácie

nie je stanovená

Miera podpory

nie je stanovená

Príspevok na udržanie zamestnanosti v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19

Príspevok je zameraný na udržanie zamestnanosti v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu v súvislosti so šírením ochorenia COVID- 19.

COVID 19
Od 7.4.2020   Do podania žiadosti ostáva   N/A - DO vyčerpania financií

Výška dotácie

max. 800 000 €

Miera podpory

max. 100 %

Sociálny dialóg a dôstojná práca (2021)

Cieľom programu je posilnenie spolupráce medzi zamestnávateľskými organizáciami, odborovými organizáciami a verejnými orgánmi a podpora dôstojnej práce.

Od 12.9.2021   Do podania žiadosti ostáva 52 dní - DO 16.12.2021

Výška dotácie

max. 100 000 €

Miera podpory

max. 90 %

Podpora deinštitucionalizácie zariadení sociálnych služieb (2021)

Výzva je zameraná na podporu deinštitucionalizácie zariadení sociálnych služieb.

Od 12.9.2021   Do podania žiadosti ostáva 21 dní - DO 15.11.2021

Výška dotácie

nie je stanovená

Miera podpory

nie je stanovená

Podpora cezhraničného regiónu Slovenska a Česka 2021 (výzva č. 8 a 9)

Cieľom oboch výziev je rozvoj a podpora pohraničného regiónu SR a ČR. V rámci SR sa výzvy týka Žilinského, Trenčianskeho a Trnavského samosprávneho kraja.

Od 6.9.2021   Do podania žiadosti ostáva 14 dní - DO 8.11.2021

Výška dotácie

3000 - 30 000 €

Miera podpory

max. 85. %

Zvýšenie kapacít materských škôl (2021)

Výzva je zameraná na podporu výstavby nových objektov materských škôl a rozširovanie kapacít existujúcich.

Od 29.6.2021   Do podania žiadosti ostáva   N/A - DO vyčerpania financií

Výška dotácie

nie je stanovaná

Miera podpory

max. 95 %

Všetky práva vyhradené © 2021 GrantExpert.sk