Všetky granty na jednom mieste

Filter

Máte zvolené vyhľadávacie parametre
Vynulovať filter

Filter

38 Aktuálnych výziev
  • 38 Aktuálnych výziev
  • 12 Plánovaných výziev
  • 785 Uzatvorených výziev
Organizácia
Oblasti záujmu
Lokalita
Zobraziť iba nové

Vyhľadávané kategórie

Máte zvolené vyhľadávacie parametre
38 výziev
star-blank Nová výzva

Vodozádržné opatrenia na adaptáciu na zmenu klímy v sídlach a krajine a/alebo ochranu pred povodňami (2023)

Cieľom výzvy je realizácia adaptačných opatrení, ktorých funkciou je zadržiavanie vody na území, čo prispeje k zmierneniu prejavov sucha, ako aj zvýšeniu vodozádržnej schopnosti povodia a spomaleniu odtoku vody, čím sa zároveň prispeje k ochrane pred povodňami.<…

Výška dotácie
nie je známe
Miera dotácie
nie je známe
Ostáva dní
148
Od 30.11.2023
Do 30.4.2024
star-blank Nová výzva

Fond na podporu kultúry národnostných menšín - Výzva č. 1/2024

Cieľom výzvy je poskytnutie dotácie alebo štipendia pre bulharskú, českú, chorvátsku, maďarskú, moravskú, nemeckú, poľskú, rómsku, rusínsku, ruskú, srbskú, ukrajinskú a židovskú národnostnú menšinu za ú…

Výška dotácie
podľa podprogramu
Miera dotácie
podľa podprogramu
Ostáva dní
16
Od 27.11.2023
Do 20.12.2023
star-blank Nová výzva

Fond na podporu kultúry národnostných menšín - Výzva č. 2/2024

Cieľom výzvy je poskytnutie dotácie alebo štipendia pre maďarskú a rómsku národnostnú menšinu a v rámci programu Podpora interkultúrneho dialógu a porozumenia za účelom zachovania, vyjadrenia, ochrany a rozvoja identity a kultúrnych hodnôt ná…

Výška dotácie
podľa podprogramu
Miera dotácie
podľa podprogramu
Ostáva dní
23
Od 27.11.2023
Do 27.12.2023
star-blank Nová výzva

Digitálna bezpečnosť seniorov (2024)

Výzva podporí projekty zamerané na bezpečnosť seniorov v digitálnom svete. Cieľom grantu je okrem zlepšenia týchto zručností aj pomoc pre seniorov pri overovaní zdrojov informácií, vyhodnocovaní relevantnosti správ či prevencia.

Výška dotácie
max. 5 000 €
Miera dotácie
max. 100 %
Ostáva dní
18
Od 24.11.2023
Do 22.12.2023

Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry (2023/2024)

Cieľom tejto výzvy je vybudovanie novej športovej infraštruktúry v Slovenskej republike, zlepšenie technickej úrovne a kvality existujúcej športovej infraštruktúry.

Výška dotácie
max. 1 100 000 €
Miera dotácie
max. 70 %
Ostáva dní
87
Od 19.11.2023
Do 29.2.2024

Innovation Lab 2024

Výzva Innovation Lab je zameraná na podporu organizácií v kultúrnom a kreatívnom sektore, vrátane audiovizuálneho sektora, pri vývoji a testovaní inovatívnych digitálnych riešení.

Výška dotácie
nie je stanovená
Miera dotácie
max. 70 %
Ostáva dní
143
Od 10.11.2023
Do 25.4.2024

NEWS – Media Literacy (2023)

Výzva podporuje medzinárodné iniciatívy v oblasti mediálnej gramotnosti a vzdelávania.

Výška dotácie
max. 500 000 €
Miera dotácie
max. 70 %
Ostáva dní
94
Od 10.11.2023
Do 7.3.2024

Partnerstvá v oblasti žurnalistiky (2023)

Cieľom výzvy je podporiť udržateľnosť a odolnosť európskeho mediálneho sektora a podporiť organizácie občianskej spoločnosti, ktoré sa venujú rozvoju a podpore nezávislých médií.

Výška dotácie
max. 3 000 000 €
Miera dotácie
max. 90 %
Ostáva dní
72
Od 10.11.2023
Do 14.2.2024

Dunajský nadnárodný program 2021 - 2027 - druhá výzva

Výzva je zameraná na prehlbovanie nadnárodnej spolupráce v dunajskom regióne. Výzva podporuje environmentálne projekty, posilnenie pracovného trhu a rozvoj kultúry a turizmu.

Výška dotácie
nie je určená
Miera dotácie
max. 80 %
Ostáva dní
116
Od 6.11.2023
Do 29.3.2024

Digitálne riešenia v potravinárskom sektore (2023)

Výzva má za cieľ umožniť vývoj a testovanie zodpovedných riešení založených na dátach v kľúčových oblastiach potravinárskeho sektora.

Výška dotácie
max. 300 000 €
Miera dotácie
nie je známe
Ostáva dní
7
Od 1.11.2023
Do 11.12.2023
grant radar

Grantový radar

Chcem dostávať vždy pravidelné informácie o možnostiach financovania svojich projektov.