Pravidelné informácie o možnostiach financovania vašich projektov z eurofondov a iných zdrojov    


Resetovať filter
  (2)

Resetovať filter

Zobraz iba:

  (2)

Oblasť:

Lokalita:

Typ organizácie:

Podpora prevencie, diagnostiky, liečby a doliečovania na úrovni ústavnej zdravotnej starostlivosti v boji proti COVID-19

Hlavným cieľom výzvy je posilnenie kapacít v zdravotníckom systéme a ochrana verejného zdravia ako reakcia na pandémiu COVID-19.

COVID 19
Od 17.6.2021   Do podania žiadosti ostáva 87 dní - DO 31.10.2021

Výška dotácie

max. 300 000 €

Miera podpory

100 %

Dotácie z ministerstva a ÚPSVaR v súvislosti s koronakrízou

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR v čase trvania mimoriadnej situácie spôsobenej pandémiou koronavírusu poskytuje humanitárnu pomoc pre fyzické a právnické osoby.

COVID 19
Od 12.11.2020   Do podania žiadosti ostáva   N/A - DO vyčerpania financií

Výška dotácie

nie je stanovená

Miera podpory

nie je stanovená

Ochrana prírodného a kultúrneho dedičstva a biodiverzity (špecifický cieľ 2.1)

Z grantu je možné podporiť aktivity smerujúce k zachovaniu a ochrane životného prostredia, kultúrneho dedičstva a podpora efektívneho využívania zdrojov. Ide napr. o turizmus, zlepšenie cyklotrás, či organizáciu školení a budovanie kapacít na podporu…

Od 9.12.2016   Do podania žiadosti ostáva   N/A - DO vyčerpania financií

Výška dotácie

min. 100 000 €

Miera podpory

90 % - 100 %

Ochrana prírodného a kultúrneho dedičstva a biodiverzity (špecifický cieľ 2.2)

Z grantu je možné podporiť aktivity smerujúce k zachovaniu a ochrane životného prostredia, kultúrneho dedičstva a podpora efektívneho využívania zdrojov. Ide napr. o turizmus, zlešenie cyklotrás, či organizáciu školení a budovanie kapacít na podporu…

Od 9.12.2016   Do podania žiadosti ostáva   N/A - DO vyčerpania financií

Výška dotácie

min. 100 000 €

Miera podpory

90 % - 100 %

Podpora technického a materiálneho vybavenia pre organizácie zabezpečujúce záchrannú zdravotnú službu počas pandémie

Výzva je zameraná na investície do zdravotníckej a sociálnej infraštruktúry, ktoré prispievajú k celoštátnemu, regionálnemu a miestnemu rozvoju.

COVID 19
Od 16.6.2021   Do podania žiadosti ostáva 26 dní - DO 31.8.2021

Výška dotácie

7,6 mil €

Miera podpory

90 - 100 %

Príspevok na udržanie zamestnanosti v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19

Príspevok je zameraný na udržanie zamestnanosti v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu v súvislosti so šírením ochorenia COVID- 19.

COVID 19
Od 7.4.2020   Do podania žiadosti ostáva   N/A - DO vyčerpania financií

Výška dotácie

max. 800 000 €

Miera podpory

max. 100 %

Zvyšovanie informačnej gramotnosti a digitálnych zručností (2021)

Výzva je určená na zvyšovanie informačnej gramotnosti a digitálnych zručností, na získavanie zručností  potrebných na prácu s informáciami, ako sú kritické myslenie, mediálna gramotnosť, schopnosť analyzovať zdroje informácií,

NOVÁ VÝZVA
Od 27.7.2021   Do podania žiadosti ostáva 49 dní - DO 23.9.2021

Výška dotácie

max. 40 000 €

Miera podpory

max. 95 %

Budovanie prvkov dopravnej a zelenej infraštruktúry (2021)

Výzva je zameraná na rozvoj dopravnej a zelenej infraštruktúry, podporu nápravy dôsledkov krízy v súvislosti s pandémiou COVID-19.

NOVÁ VÝZVA
Od 1.8.2021   Do podania žiadosti ostáva   N/A - DO vyčerpania financií

Výška dotácie

nie je stanovená

Miera podpory

nie je stanovená

Podpora európskej audiovizuálnej tvorby (2021)

Cieľom výzvy je zvýšiť kapacitu európskeho audiovizuálneho prostredia a vytvoriť priestor pre vytváranie hraných európskych seriálov.

Od 21.7.2021   Do podania žiadosti ostáva 46 dní - DO 20.9.2021

Výška dotácie

max. 1 000 000 €

Miera podpory

max. 70 %

Program LIFE 2021 - 2027

Výzva je zameraná na podporu projektov v oblasti životného prostredia. Okrem iného sa týka tzv. štandardných projektov, strategických prírodných projektov, projektov technickej pomoci a grantov pre mimovládne organizácie.

Od 15.7.2021   Do podania žiadosti ostáva   N/A - DO vyčerpania financií

Výška dotácie

podľa podprogramu

Miera podpory

max. 95 %

Všetky práva vyhradené © 2021 GrantExpert.sk