Všetky granty na jednom mieste

Filter

Máte zvolené vyhľadávacie parametre
Vynulovať filter

Filter

30 Aktuálnych výziev
  • 30 Aktuálnych výziev
  • 8 Plánovaných výziev
  • 639 Uzatvorených výziev
Organizácia
Oblasti záujmu
Lokalita
Zobraziť iba nové

Vyhľadávané kategórie

Máte zvolené vyhľadávacie parametre
30 výziev
star-blank Nová výzva

Zelené oázy 2023

Grantový program Zelené oázy podporuje aktívnych občanov v neziskových organizáciách, miestnych samosprávach, školských zariadeniach a centrách voľného času pri vytváraní, obnove alebo oživení ekologicky hodnotných lokalít a tr…

Výška dotácie
max. 5 000 €
Miera dotácie
max. 80 %
Ostáva dní
46
Od 27.11.2022
Do 16.1.2023
star-blank Nová výzva

Cirkulácia európskych literárnych diel 2023

Výzva je zameraná na posilnenie nadnárodného obehu a rozmanitosti európskych literárnych diel a s tým súvisiace aktivity.

Výška dotácie
max. 300 000 €
Miera dotácie
max. 60 %
Ostáva dní
82
Od 25.11.2022
Do 21.2.2023
star-blank Nová výzva

Projekty európskej spolupráce 2023

Cieľom výzvy je zlepšiť prístup k európskej kultúre a tvorivým dielam a podporovať inovácie a kreativitu.  Projekty môžu pokrývať jeden alebo viacero kultúrnych a kreatívnych sektorov a môžu byť interdisciplinárne.

Výška dotácie
max. 2 000 000 €
Miera dotácie
max. 80 %
Ostáva dní
84
Od 25.11.2022
Do 23.2.2023
star-blank Nová výzva

Kultúra znevýhodnených skupín (2023)

V rámci výzvy sú vítané projekty zamerané na kultúrne aktivity znevýhodnených osôb a skupín s dôrazom na podporu rovnosti príležitostí a integrácie do spoločnosti.

Výška dotácie
nie je stanovená
Miera dotácie
max. 95 %
Ostáva dní
11
Od 23.11.2022
Do 12.12.2022
star-blank Nová výzva Plán obnovy

Výzva na financovanie veľkých investičných projektov na podporu výstavby a rekonštrukcie nemocníc (2022)

Cieľom výzvy je vytvoriť modernú, dostupnú a efektívnu sieť nemocníc, ktorá zabezpečí kvalitnú zdravotnú starostlivosť, atraktívne prostredie pre personál a zdravé hospodárenie.

Výška dotácie
min. 5 000 000 €
Miera dotácie
max. 90 %
Ostáva dní
30
Od 22.11.2022
Do 31.12.2022
star-blank Nová výzva

Zrelí na dobu digitálnu (2022)

Cieľom grantového programu je podporiť také organizácie a ich aktivity, ktoré zlepšia vzťah starších ľudí (65+) k digitálnym technológiám, podporia rozvoj ich digitálnych zručností, kritické myslenie s dôrazom na prepájanie gener…

Výška dotácie
max. 5 000 €
Miera dotácie
max. 100 %
Ostáva dní
17
Od 22.11.2022
Do 18.12.2022
star-blank Nová výzva

Fond na podporu umenia 6/2023

Z výzvy môžete financovať odbornú a výskumnú činnosť, publikačnú činnosť, odborné aktivity, vybavenie knižníc či tvorbu hudobných diel a ďalšie aktivity

Výška dotácie
podľa podprogramu
Miera dotácie
max. 100 %
Ostáva dní
11
Od 21.11.2022
Do 12.12.2022
Plán obnovy

Výzva na materiálno-technické vybavenie zariadení ústavnej psychiatrickej starostlivosti (2022)

Cieľom výzvy je zaviesť modernú diagnostiku a liečbu psychických porúch podmienenú záväznými štandardnými diagnostickými a terapeutickými postupmi.

Výška dotácie
max. 130 000 €
Miera dotácie
max. 100 %
Ostáva dní
242
Od 14.11.2022
Do 31.7.2023

Obnovme si svoj dom 2023

Výzva je zameraná na podporu projektov systematického prístupu k ochrane národných kultúrnych pamiatok, projektov prípravy a realizácii obnovy pamiatky, prípravy a realizácie reštaurovania pamiatky.

Výška dotácie
max. 950 000 €
Miera dotácie
max. 95. %
Ostáva dní
12
Od 8.11.2022
Do 13.12.2022

Za zdravý a čistý kraj (2022)

Cieľom výzvy je podporiť projekty, ktoré skvalitnia životné prostredie východného Slovenska. Medzi hlavné okruhy, na ktoré sa grantový program zameriava, patrí ochrana živočíchov, vtáctva, hmyzu, včelstiev a chránených a ohrozených druhov…

Výška dotácie
max. 4 000 €
Miera dotácie
max. 90 %
Ostáva dní
36
Od 3.11.2022
Do 6.1.2023
grant radar

Grantový radar

Chcem dostávať vždy pravidelné informácie o možnostiach financovania svojich projektov.