Pravidelné informácie o možnostiach financovania vašich projektov z eurofondov a iných zdrojov    


Resetovať filter
  (5)

Resetovať filter

Zobraz iba:

  (5)

Oblasť:

Lokalita:

Typ organizácie:

Záleží nám na tvojom rozvoji - štvrté kolo (2022)

Víziou programu je motivovať pedagogických a odborných zamestnancov škôl aby na sebe pracovali, podporovali svoj osobnostný a profesijný rast a zároveň svoje nadobudnuté znalosti zdieľali so svojou komunitou.

NOVÁ VÝZVA
Od 18.1.2022   Do podania žiadosti ostáva 39 dní - DO 28.2.2022

Výška dotácie

max. 4 800 €

Miera podpory

max. 100 %

Výzva 2022: Nové príležitosti pre medzinárodné vzdelávanie financované z programu Erasmus+

Výzva ponúka príležitosť na realizáciu časti štúdia a stáži v zahraničí, učňovskej prípravy či výmeny zamestnancov vo všetkých oblastiach vzdelávania.

Od 26.11.2021   Do podania žiadosti ostáva 272 dní - DO 19.10.2022

Výška dotácie

podľa podprogramu

Miera podpory

podľa podprogramu

Projekty AKCIE RAKÚSKO - SLOVENSKO (2021)

Cieľom výzvy Akcia je stimulovať, resp. posilniť spoluprácu medzi oboma krajinami v dôležitých oblastiach vysokoškolského vzdelávania a výskumu, a tak vytvoriť príklady dobrej praxe. 

Od 23.3.2021   Do podania žiadosti ostáva 115 dní - DO 15.5.2022

Výška dotácie

max. 20 000 €

Miera podpory

100%

Fond na podporu umenia 6/2022

Výzva je zameraná na podporu rôznych oblastí kultúry vrátane tvorby hudobného diela, umeleckej literatúry, populárnej kultúry či študentských mobilít.

NOVÁ VÝZVA
Od 17.1.2022   Do podania žiadosti ostáva 25 dní - DO 14.2.2022

Výška dotácie

podľa podprogramu

Miera podpory

max. 100 %

Na každej škole záleží (2021)

Výzva je zameraná na podporu učiteľov v ich inovatívnom prístupe k učeniu a rozvoji moderných vyučovacích metód.

Od 19.10.2021   Do podania žiadosti ostáva   N/A - DO vyčerpania financií

Výška dotácie

max. 2 000 €

Miera podpory

nie je stanovená

Prispievanie k inteligentnému cezhraničnému regiónu (špecifický cieľ 1.2)

Spolupráca kľúčových aktérov v regionálnych inovačných systémových zariadeniach, zlepšenie vyššieho a celoživotného vzdelávania a zlepšenie cezhraničného vzdelávacieho systému.

Od 9.12.2016   Do podania žiadosti ostáva   N/A - DO vyčerpania financií

Výška dotácie

min. 100 000 €

Miera podpory

90 % - 100 %

Fond malých projektov SR - ČR (2022)

Výzva je zameraná na zvýšenie kvalitatívnej úrovne cezhraničnej spolupráce miestnych a regionálnych aktérov. Podporovaný je aj rozvoj inštitúcií verejnej správy v oblastiach vzdelávania, kultúrneho a prírodného dedičstva…

NOVÁ VÝZVA
Od 13.1.2022   Do podania žiadosti ostáva 33 dní - DO 22.2.2022

Výška dotácie

max. 20 000 €

Miera podpory

max. 85 %

Výzva pre iniciatívy ľudia ľuďom v pohraničnom regióne SK - UA (2022)

Výzva je zameraná na podporu aktivít, ktoré smerujú k posilneniu vzťahov, k zlepšeniu spolupráce, spoločného poznania a porozumenia medzi Slovenskom, Ukrajinou a prispievateľskými štátmi.

NOVÁ VÝZVA
Od 13.1.2022   Do podania žiadosti ostáva 344 dní - DO 30.12.2022

Výška dotácie

25 000 €

Miera podpory

max. 100 %

Mentoringová iniciatíva ERC pre slovenskú vedeckú komunitu

Grantová výzva je zameraná na zvýšenie úspešnosti slovenských podávateľov prostredníctvom cielenej a dlhodobej mentoringovej podpory pri príprave výskumného projektu, od spracovania prvotnej idey po vypracovanie konkurencieschopného projektov…

Od 10.12.2021   Do podania žiadosti ostáva 1 deň - DO 21.1.2022

Výška dotácie

max. 5 000 €

Miera podpory

max. 100 %

Podpora inštitucionálnej spolupráce medzi školami a súkromným sektorom (2021)

Cieľom výzvy je podporiť inštitucionálnu spoluprácu medzi inštitúciami vysokoškolského vzdelávania, strednými školami a podnikmi na Slovensku a v Nórsku.

Od 30.11.2021   Do podania žiadosti ostáva 39 dní - DO 28.2.2022

Výška dotácie

max. 200 000 €

Miera podpory

max. 100 %

Všetky práva vyhradené © 2022 GrantExpert.sk