Pravidelné informácie o možnostiach financovania vašich projektov z eurofondov a iných zdrojov    


Resetovať filter
  (6)

Resetovať filter

Zobraz iba:

  (6)

Oblasť:

Lokalita:

Typ organizácie:

Vy rozhodujete, my pomáhame (2021)

Výzva podporuje rozličné verejnoprospešné iniciatívy z oblasti športu, vzdelávania, či kultúry.

NOVÁ VÝZVA
COVID 19
Od 6.4.2021   Do podania žiadosti ostáva 20 dní - DO 2.5.2021

Výška dotácie

max. 1 300 €

Miera podpory

max. 100 %

Podpora udržania zamestnanosti v základných umeleckých školách (2021)

Cieľom výzvy je poskytnúť základným umeleckým školám podporu na udržanie pracovných miest formou poskytovania príspevku z dôvodu mimoriadnej situácie.

COVID 19
Od 8.3.2021   Do podania žiadosti ostáva 79 dní - DO 30.6.2021

Výška dotácie

max. 1100 €/os./mesiac

Miera podpory

80%

Rozvoj a podpora zdravotníctva (2021)

Cieľom programu je zvýšiť kvalitu a dostupnosť zdravotnej starostlivosti na území TTSK prostredníctvom dotácií pre ambulancie.

COVID 19
Od 26.3.2021   Do podania žiadosti ostáva 247 dní - DO 15.12.2021

Výška dotácie

max. 20 000 €

Miera podpory

100%

Podpora spoločných projektov medzi organizáciami v SR a na Taiwane (2021)

V rámci výzvy možno predkladať návrhy projektov zo všetkých oblastí výskumu a vývoja. Cieľom projektov je nadviazanie novej alebo zintenzívnenie už existujúcej vedecko-technickej spolupráce.

NOVÁ VÝZVA
Od 5.4.2021   Do podania žiadosti ostáva 51 dní - DO 2.6.2021

Výška dotácie

max. 10 000 €

Miera podpory

max. 100 %

Nová výzva Erasmus + (2021)

Cieľom nového programu Erasmus+ je prispieť k zavádzaniu nových postupov zlepšujúcich kvalitu a relevantnosť systémov vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže na národnej, regionálnej, ale aj miestnej úrovni.

NOVÁ VÝZVA
Od 8.4.2021   Do podania žiadosti ostáva 205 dní - DO 3.11.2021

Výška dotácie

nie je stanovaná

Miera podpory

nie je stanovená

Rozvoj audiovizuálnych technológií v Slovenskej republike - program 4 (2021)

Výzva je zameraná najmä na podporu technologickej základne v oblasti výroby, rozširovania a uvádzania audiovizuálnych diel na verejnosti.

NOVÁ VÝZVA
Od 30.3.2021   Do podania žiadosti ostáva 147 dní - DO 6.9.2021

Výška dotácie

max. 200 000 €

Miera podpory

max 90%

Štipendiá a cestovné granty pre študentov, doktorandov, učiteľov a výskumníkov (2021/2022)

Výzva je zameraná na podporu mobility a rozvoja študentov, doktorandov a postdoktorandov slovenských vysokých škôl formou štipendií a cestovných grantov.

NOVÁ VÝZVA
Od 28.3.2021   Do podania žiadosti ostáva 18 dní - DO 30.4.2021

Výška dotácie

podľa miesta pobytu

Miera podpory

podľa miesta pobytu

Tvorba a realizácia slovenských audiovizuálnych diel - podprogram 1.1 až 1.3 (2021)

Výzva je zameraná na podporu televízneho vysielania alebo pre nové distribučné platformy a poskytnutie tvorivého štipendia určeného na zabezpečenie vývoja audiovizuálneho diela.

NOVÁ VÝZVA
Od 30.3.2021   Do podania žiadosti ostáva 231 dní - DO 29.11.2021

Výška dotácie

max. 2 000 000 €

Miera podpory

max. 80%

Verejné kultúrne podujatia s účasťou audiovizuálnych diel v Slovenskej republike - podprogram 2.2 - Storočnica (2021)

Výzva je zameraná na podporu verejných kultúrnych podujatí s účasťou audiovizuálnych diel v Slovenskej republike.

Od 18.1.2021   Do podania žiadosti ostáva 35 dní - DO 17.5.2021

Výška dotácie

250 000 €

Miera podpory

max. 80%

Granty z Veľvyslanectva USA na Slovensku

Výzva je zameraná na podporu projektov, ktoré prispievajú k ochrane ľudských práv a kultúry. Podporené môžu byť napríklad aj projekty zamerané na výučbu anglického jazyka, multikulturalizumus, postavenie žien a ďalšie témy.

Od 15.3.2021   Do podania žiadosti ostáva 110 dní - DO 31.7.2021

Výška dotácie

max. 20 000 €

Miera podpory

max. 100 %

Všetky práva vyhradené © 2021 GrantExpert.sk