Pravidelné informácie o možnostiach financovania vašich projektov z eurofondov a iných zdrojov    


  (3)

Zobraz iba:

  (3)

Oblasť:

Lokalita:

Typ organizácie:

Podpora projektov pre deti pri návrate do škôl (2021)

Cieľom grantovej výzvy je podporiť deti, ale aj učiteľov pri návrate do škôl, preklenutie tohto ťažkého obdobia, urýchlenie procesu adaptácie a posilnenie motivácie detí do ďalšieho vzdelávania.

NOVÁ VÝZVA
COVID 19
Od 26.2.2021   Do podania žiadosti ostáva 18 dní - DO 21.3.2021

Výška dotácie

max. 3 000 €

Miera podpory

max. 100 %

Dotácie z ministerstva a ÚPSVaR v súvislosti s koronakrízou

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR v čase trvania mimoriadnej situácie spôsobenej pandémiou koronavírusu poskytuje humanitárnu pomoc pre fyzické a právnické osoby.

COVID 19
Od 12.11.2020   Do podania žiadosti ostáva   N/A - DO vyčerpania financií

Výška dotácie

nie je stanovená

Miera podpory

nie je stanovená

Fond pre včasnú diagnostiku koronavírusu

Cieľom vyčlenenej sumy Nadácie ESET je zabezpečiť potrebné vybavenie pre skvalitnenie a zrýchlenie diagnostiky, prevencie a zavedenia plošného testovania obyvateľstva na Slovensku v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19.

COVID 19
Od 2.4.2020   Do podania žiadosti ostáva   N/A - DO vyčerpania financií

Výška dotácie

max. 300 000 €

Miera podpory

nie je stanovená

Fond malých projektov SK - HU

Výzva z fondu malých projektov podporuje rôzne aktivity spojené s prírodou, turizmom, kultúrou. Okrem toho môžete financovať vypracovanie stratégií, štúdií, prieskumov a koncepcií, spoločných odborných programov, organizáciu podujat…

Od 1.4.2019   Do podania žiadosti ostáva   N/A - DO vyčerpania financií

Výška dotácie

20 000 € - 50 000 €

Miera podpory

85 %

Ochrana prírodného a kultúrneho dedičstva a biodiverzity (špecifický cieľ 2.1)

Z grantu je možné podporiť aktivity smerujúce k zachovaniu a ochrane životného prostredia, kultúrneho dedičstva a podpora efektívneho využívania zdrojov. Ide napr. o turizmus, zlepšenie cyklotrás, či organizáciu školení a budovanie kapacít na podporu…

Od 9.12.2016   Do podania žiadosti ostáva   N/A - DO vyčerpania financií

Výška dotácie

min. 100 000 €

Miera podpory

90 % - 100 %

Program rozvoja životných zručností (2021)

Program je zameraný na rozvoj zručností pedagógov základných a stredných škôl, odborných zamestnancov a zástupcov mimovládnych organizácií, ktorí sa venujú práci s deťmi a mladými ľuďmi.

NOVÁ VÝZVA
Od 22.2.2021   Do podania žiadosti ostáva 28 dní - DO 31.3.2021

Výška dotácie

nie je stanovená

Miera podpory

nie je stanovená

Ochrana prírodného a kultúrneho dedičstva a biodiverzity (špecifický cieľ 2.2)

Z grantu je možné podporiť aktivity smerujúce k zachovaniu a ochrane životného prostredia, kultúrneho dedičstva a podpora efektívneho využívania zdrojov. Ide napr. o turizmus, zlešenie cyklotrás, či organizáciu školení a budovanie kapacít na podporu…

Od 9.12.2016   Do podania žiadosti ostáva   N/A - DO vyčerpania financií

Výška dotácie

min. 100 000 €

Miera podpory

90 % - 100 %

Fond na podporu umenia 7/2021

Výzva je zameraná na širokú podporu umenia - od publikačnej a predkladateľskej činnosti až po rôzne formy vzdelávania, výskumu či medzinárodnej mobility.

NOVÁ VÝZVA
Od 22.2.2021   Do podania žiadosti ostáva 19 dní - DO 22.3.2021

Výška dotácie

podľa podprogramu

Miera podpory

max. 100 %

Výzvy i-Portunus 2021 (hudba, architektúra, preklad)

Výzva ja zameraná na podoprou (formou štipendijných pobytov) pre umelcov a profesionálov v troch oblastiach - hudba, architektúra a preklad.

Od 18.1.2021   Do podania žiadosti ostáva 11 dní - DO 14.3.2021

Výška dotácie

max. 3 000 €

Miera podpory

nie je stanovená

Fond malých projektov SK - ČR (2021)

Výzva je zameraná na podporu právnej a administratívnej spolupráce a spolupráce medzi občanmi a inštitúciami.

Od 12.1.2021   Do podania žiadosti ostáva 23 dní - DO 26.3.2021

Výška dotácie

max. 20 000 €

Miera podpory

max. 100 %

Všetky práva vyhradené © 2021 GrantExpert.sk