Pravidelné informácie o možnostiach financovania vašich projektov z eurofondov a iných zdrojov    


Resetovať filter
  (7)

Resetovať filter

Zobraz iba:

  (7)

Oblasť:

Lokalita:

Typ organizácie:

Dotácie z ministerstva a ÚPSVaR v súvislosti s koronakrízou

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR v čase trvania mimoriadnej situácie spôsobenej pandémiou koronavírusu poskytuje humanitárnu pomoc pre fyzické a právnické osoby.

COVID 19
Od 12.11.2020   Do podania žiadosti ostáva   N/A - DO vyčerpania financií

Výška dotácie

nie je stanovená

Miera podpory

nie je stanovená

Grantový program Žilinského samosprávneho kraja (2022)

Tri výzvy vyhlásené v priebehu januára 2022 sú zamerané na podporu škôl a žiakov v Žilinskom samosprávnom kraji.

NOVÁ VÝZVA
Od 21.1.2022   Do podania žiadosti ostáva 35 dní - DO 28.2.2022

Výška dotácie

max. 8 000 €

Miera podpory

max. 80 %

Aktuálne výzvy programu Digitálna Európa (november 2021)

Výzvy sú zamerané na investície do umelej inteligencie, superpočítačov, na budovanie spoločných dátových priestorov, posilňovanie digitálnych zručností Európanov, ale aj do kybernetickej bezpečnosti a centier digitálnych inovácií.

Od 29.11.2021   Do podania žiadosti ostáva   N/A - DO vyčerpania financií

Výška dotácie

rôzna

Miera podpory

rôzna

Výzva 2022: Nové príležitosti pre medzinárodné vzdelávanie financované z programu Erasmus+

Výzva ponúka príležitosť na realizáciu časti štúdia a stáži v zahraničí, učňovskej prípravy či výmeny zamestnancov vo všetkých oblastiach vzdelávania.

Od 26.11.2021   Do podania žiadosti ostáva 268 dní - DO 19.10.2022

Výška dotácie

podľa podprogramu

Miera podpory

podľa podprogramu

Projekty AKCIE RAKÚSKO - SLOVENSKO (2021)

Cieľom výzvy Akcia je stimulovať, resp. posilniť spoluprácu medzi oboma krajinami v dôležitých oblastiach vysokoškolského vzdelávania a výskumu, a tak vytvoriť príklady dobrej praxe. 

Od 23.3.2021   Do podania žiadosti ostáva 111 dní - DO 15.5.2022

Výška dotácie

max. 20 000 €

Miera podpory

100%

Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach

Medzi oprávnené aktivity patruia napríklad opatrenia pre zníženie hluku v urbanizovanom prostredí; opatrenia pre zníženie znečistenia ovzdušia; mestské prvky (napr. prvky drobnej infraštruktúry urbánneho dizajnu, zelené parky, zelené steny…

Od 31.3.2017   Do podania žiadosti ostáva   N/A - DO vyčerpania financií

Výška dotácie

maximálne 800 tis. eur

Miera podpory

85 %

Prispievanie k inteligentnému cezhraničnému regiónu (špecifický cieľ 1.1)

Spolupráca kľúčových aktérov v regionálnych inovačných systémových zariadeniach, zlepšenie vyššieho a celoživotného vzdelávania a zlepšenie cezhraničného vzdelávacieho systému.

Od 9.12.2016   Do podania žiadosti ostáva   N/A - DO vyčerpania financií

Výška dotácie

min. 100 000 €

Miera podpory

90 % - 100 %

Záleží nám na tvojom rozvoji - štvrté kolo (2022)

Víziou programu je motivovať pedagogických a odborných zamestnancov škôl aby na sebe pracovali, podporovali svoj osobnostný a profesijný rast a zároveň svoje nadobudnuté znalosti zdieľali so svojou komunitou.

NOVÁ VÝZVA
Od 18.1.2022   Do podania žiadosti ostáva 35 dní - DO 28.2.2022

Výška dotácie

max. 4 800 €

Miera podpory

max. 100 %

VIII. výzva mikroprojekty PSK-TATRY-ŽSK (2022)

Výzva je zameraná na rozvoj pohraničných regiónov Slovenska a Poľska.

NOVÁ VÝZVA
Od 24.1.2022   Do podania žiadosti ostáva 7 dní - DO 31.1.2022

Výška dotácie

max. 50 000 €

Miera podpory

max. 85 %

Podpora zelenej infraštruktúry a regenerácia vnútroblokov sídlisk (2022)

Výzva je zameraná na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach.

Od 4.1.2022   Do podania žiadosti ostáva   N/A - DO vyčerpania financií

Výška dotácie

nie je stanovená

Miera podpory

max. 100 %

Všetky práva vyhradené © 2022 GrantExpert.sk