Pravidelné informácie o možnostiach financovania vašich projektov z eurofondov a iných zdrojov    


Resetovať filter
  (5)

Resetovať filter

Zobraz iba:

  (5)

Oblasť:

Lokalita:

Typ organizácie:

Rozvoj a podpora zdravotníctva (2021)

Cieľom programu je zvýšiť kvalitu a dostupnosť zdravotnej starostlivosti na území TTSK prostredníctvom dotácií pre ambulancie.

COVID 19
Od 26.3.2021   Do podania žiadosti ostáva 213 dní - DO 15.12.2021

Výška dotácie

max. 20 000 €

Miera podpory

100%

Podpora udržania zamestnanosti v základných umeleckých školách (2021)

Cieľom výzvy je poskytnúť základným umeleckým školám podporu na udržanie pracovných miest formou poskytovania príspevku z dôvodu mimoriadnej situácie.

COVID 19
Od 8.3.2021   Do podania žiadosti ostáva 45 dní - DO 30.6.2021

Výška dotácie

max. 1100 €/os./mesiac

Miera podpory

80%

Ochrana prírodného a kultúrneho dedičstva a biodiverzity (špecifický cieľ 2.1)

Z grantu je možné podporiť aktivity smerujúce k zachovaniu a ochrane životného prostredia, kultúrneho dedičstva a podpora efektívneho využívania zdrojov. Ide napr. o turizmus, zlepšenie cyklotrás, či organizáciu školení a budovanie kapacít na podporu…

Od 9.12.2016   Do podania žiadosti ostáva   N/A - DO vyčerpania financií

Výška dotácie

min. 100 000 €

Miera podpory

90 % - 100 %

Ochrana prírodného a kultúrneho dedičstva a biodiverzity (špecifický cieľ 2.2)

Z grantu je možné podporiť aktivity smerujúce k zachovaniu a ochrane životného prostredia, kultúrneho dedičstva a podpora efektívneho využívania zdrojov. Ide napr. o turizmus, zlešenie cyklotrás, či organizáciu školení a budovanie kapacít na podporu…

Od 9.12.2016   Do podania žiadosti ostáva   N/A - DO vyčerpania financií

Výška dotácie

min. 100 000 €

Miera podpory

90 % - 100 %

Dotácie z ministerstva a ÚPSVaR v súvislosti s koronakrízou

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR v čase trvania mimoriadnej situácie spôsobenej pandémiou koronavírusu poskytuje humanitárnu pomoc pre fyzické a právnické osoby.

COVID 19
Od 12.11.2020   Do podania žiadosti ostáva   N/A - DO vyčerpania financií

Výška dotácie

nie je stanovená

Miera podpory

nie je stanovená

Modernizácia základných a stredných škôl (2021)

Cieľom tejto výzvy je inovovať prístupy priestorových riešení a výučby v základných a stredných školách.

NOVÁ VÝZVA
Od 12.5.2021   Do podania žiadosti ostáva 15 dní - DO 31.5.2021

Výška dotácie

max. 30 000 €

Miera podpory

max. 100 %

Grantový program Vzdelávanie (2021)

Výzva je zameraná na podporu slovenských študentov, aby rozšírili, obohatili svoje štúdium prostredníctvom doplnkového vzdelávacieho, vedeckého alebo praktického podujatia v zahraničí.

NOVÁ VÝZVA
Od 11.5.2021   Do podania žiadosti ostáva 43 dní - DO 28.6.2021

Výška dotácie

max. 5 000 €

Miera podpory

max. 100 %

Grantový program Digital (2021)

Výzva podporí aktívne skupiny zložené z pedagogických a vedeckých pracovníkov vysokých škôl, aktívnych študentov, ako aj odborníkov venujúcich sa odboru aplikovanej a priemyselnej informatiky.

NOVÁ VÝZVA
Od 9.5.2021   Do podania žiadosti ostáva 39 dní - DO 24.6.2021

Výška dotácie

max. 5 000 €

Miera podpory

max. 100 %

Grantový program Hodina deťom (2021)

Výzva je zameraná na podporu organizácií, ktoré pomáhajú deťom z jednorodičovských rodín.

NOVÁ VÝZVA
Od 6.5.2021   Do podania žiadosti ostáva 10 dní - DO 26.5.2021

Výška dotácie

max. 10 000 €

Miera podpory

max. 100 %

Fond na rozvoj Trnavského kraja 2021

Fond na rozvoj Trnavského kraja je nástrojom na podporu aktivít, akcií a práce subjektov a organizácií, ktoré výrazne prispievajú k propagácií kraja a napĺňajú jeho rozvojový potenciál.

NOVÁ VÝZVA
Od 5.5.2021   Do podania žiadosti ostáva 107 dní - DO 31.8.2021

Výška dotácie

min. 10 000 €

Miera podpory

max. 90 %

Všetky práva vyhradené © 2021 GrantExpert.sk