Pravidelné informácie o možnostiach financovania vašich projektov z eurofondov a iných zdrojov    


Resetovať filter
  (1)

Resetovať filter

Zobraz iba:

  (1)

Oblasť:

Lokalita:

Typ organizácie:

Rozvoj a podpora zdravotníctva (2021)

Cieľom programu je zvýšiť kvalitu a dostupnosť zdravotnej starostlivosti na území TTSK prostredníctvom dotácií pre ambulancie.

COVID 19
Od 26.3.2021   Do podania žiadosti ostáva 133 dní - DO 15.12.2021

Výška dotácie

max. 20 000 €

Miera podpory

100%

Dotácie z ministerstva a ÚPSVaR v súvislosti s koronakrízou

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR v čase trvania mimoriadnej situácie spôsobenej pandémiou koronavírusu poskytuje humanitárnu pomoc pre fyzické a právnické osoby.

COVID 19
Od 12.11.2020   Do podania žiadosti ostáva   N/A - DO vyčerpania financií

Výška dotácie

nie je stanovená

Miera podpory

nie je stanovená

Ochrana prírodného a kultúrneho dedičstva a biodiverzity (špecifický cieľ 2.1)

Z grantu je možné podporiť aktivity smerujúce k zachovaniu a ochrane životného prostredia, kultúrneho dedičstva a podpora efektívneho využívania zdrojov. Ide napr. o turizmus, zlepšenie cyklotrás, či organizáciu školení a budovanie kapacít na podporu…

Od 9.12.2016   Do podania žiadosti ostáva   N/A - DO vyčerpania financií

Výška dotácie

min. 100 000 €

Miera podpory

90 % - 100 %

Ochrana prírodného a kultúrneho dedičstva a biodiverzity (špecifický cieľ 2.2)

Z grantu je možné podporiť aktivity smerujúce k zachovaniu a ochrane životného prostredia, kultúrneho dedičstva a podpora efektívneho využívania zdrojov. Ide napr. o turizmus, zlešenie cyklotrás, či organizáciu školení a budovanie kapacít na podporu…

Od 9.12.2016   Do podania žiadosti ostáva   N/A - DO vyčerpania financií

Výška dotácie

min. 100 000 €

Miera podpory

90 % - 100 %

Zvyšovanie informačnej gramotnosti a digitálnych zručností (2021)

Výzva je určená na zvyšovanie informačnej gramotnosti a digitálnych zručností, na získavanie zručností  potrebných na prácu s informáciami, ako sú kritické myslenie, mediálna gramotnosť, schopnosť analyzovať zdroje informácií,

NOVÁ VÝZVA
Od 27.7.2021   Do podania žiadosti ostáva 50 dní - DO 23.9.2021

Výška dotácie

max. 40 000 €

Miera podpory

max. 95 %

Podpora spolupráce medzi organizáciami v SR a Rusku (2021)

Výzva je zameraná na podporu spolupráce medzi organizáciami v Slovenskej republike a v Ruskej federácii v rôznych oblastiach vedy a techniky.

Od 9.7.2021   Do podania žiadosti ostáva 27 dní - DO 31.8.2021

Výška dotácie

max. 210 000 €

Miera podpory

max. 100 %

Zlepšenie dostupnosti dát v štátnej správe a samospráve (2021)

Výzva je zameraná na podprou aktivít ako: dátová integrácia na centrálnu platformu, zavedenie manažmentu osobných údajov,sprístupnenie údajov na analytické účely a podobné.

Od 16.7.2021   Do podania žiadosti ostáva   N/A - DO vyčerpania financií

Výška dotácie

max. 500 000 €

Miera podpory

max. 95. %

Zvýšenie kapacít základných škôl Bratislavského kraja (2021)

Výzva je zameraná na podporu rozširovania kapacít existujúcich objektov základných škôl, rekonšturkciu či stavebno-technické úpravy.

Od 29.6.2021   Do podania žiadosti ostáva   N/A - DO vyčerpania financií

Výška dotácie

max. 3 000 000 €

Miera podpory

max. 95 %

Vzdelanie 2021 (pre inštitúcie)

Podporené budú aktivity, ktoré obohatia konkrétny študijný program, predmet alebo tému vysokoškolského vzdelávania.

Od 15.7.2021   Do podania žiadosti ostáva 47 dní - DO 20.9.2021

Výška dotácie

max. 5 000 €

Miera podpory

nie je stanovená

Kreatívna Európa - podprogram Kultúra 2021

Podprogram Kultúra bude pokračovať v štyroch hlavných oblastiach financovania v rámci programu Kreatívna Európa.

Od 8.6.2021   Do podania žiadosti ostáva 34 dní - DO 7.9.2021

Výška dotácie

max. 2 000 000 €

Miera podpory

nie je stanovená

Všetky práva vyhradené © 2021 GrantExpert.sk