Všetky granty na jednom mieste

Filter

Máte zvolené vyhľadávacie parametre
Vynulovať filter

Filter

21 Aktuálnych výziev
  • 21 Aktuálnych výziev
  • 9 Plánovaných výziev
  • 424 Uzatvorených výziev
Organizácia
Oblasti záujmu
Lokalita
Zobraziť iba nové

Vyhľadávané kategórie

Máte zvolené vyhľadávacie parametre
21 výziev
star-blank Nová výzva

Zelené oázy 2023

Grantový program Zelené oázy podporuje aktívnych občanov v neziskových organizáciách, miestnych samosprávach, školských zariadeniach a centrách voľného času pri vytváraní, obnove alebo oživení ekologicky hodnotných lokalít a tr…

Výška dotácie
max. 5 000 €
Miera dotácie
max. 80 %
Ostáva dní
46
Od 27.11.2022
Do 16.1.2023
star-blank Nová výzva

Cirkulácia európskych literárnych diel 2023

Výzva je zameraná na posilnenie nadnárodného obehu a rozmanitosti európskych literárnych diel a s tým súvisiace aktivity.

Výška dotácie
max. 300 000 €
Miera dotácie
max. 60 %
Ostáva dní
82
Od 25.11.2022
Do 21.2.2023
star-blank Nová výzva

Projekty európskej spolupráce 2023

Cieľom výzvy je zlepšiť prístup k európskej kultúre a tvorivým dielam a podporovať inovácie a kreativitu.  Projekty môžu pokrývať jeden alebo viacero kultúrnych a kreatívnych sektorov a môžu byť interdisciplinárne.

Výška dotácie
max. 2 000 000 €
Miera dotácie
max. 80 %
Ostáva dní
84
Od 25.11.2022
Do 23.2.2023
star-blank Nová výzva

Kultúra znevýhodnených skupín (2023)

V rámci výzvy sú vítané projekty zamerané na kultúrne aktivity znevýhodnených osôb a skupín s dôrazom na podporu rovnosti príležitostí a integrácie do spoločnosti.

Výška dotácie
nie je stanovená
Miera dotácie
max. 95 %
Ostáva dní
11
Od 23.11.2022
Do 12.12.2022
star-blank Nová výzva

Zrelí na dobu digitálnu (2022)

Cieľom grantového programu je podporiť také organizácie a ich aktivity, ktoré zlepšia vzťah starších ľudí (65+) k digitálnym technológiám, podporia rozvoj ich digitálnych zručností, kritické myslenie s dôrazom na prepájanie gener…

Výška dotácie
max. 5 000 €
Miera dotácie
max. 100 %
Ostáva dní
17
Od 22.11.2022
Do 18.12.2022
star-blank Nová výzva

Fond na podporu umenia 6/2023

Z výzvy môžete financovať odbornú a výskumnú činnosť, publikačnú činnosť, odborné aktivity, vybavenie knižníc či tvorbu hudobných diel a ďalšie aktivity

Výška dotácie
podľa podprogramu
Miera dotácie
max. 100 %
Ostáva dní
11
Od 21.11.2022
Do 12.12.2022

Obnovme si svoj dom 2023

Výzva je zameraná na podporu projektov systematického prístupu k ochrane národných kultúrnych pamiatok, projektov prípravy a realizácii obnovy pamiatky, prípravy a realizácie reštaurovania pamiatky.

Výška dotácie
max. 950 000 €
Miera dotácie
max. 95. %
Ostáva dní
12
Od 8.11.2022
Do 13.12.2022

Podpora spoločných projektov podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v SR a Francúzsku (2022)

Verejná výzva VV 2022 nemá obmedzenia týkajúce sa vecného zamerania projektov výskumu a vývoja. Ich zameranie, ciele a vecnú náplň výskumu a vývoja určuje žiadateľ.

Výška dotácie
max. 5 300 €
Miera dotácie
max. 100 %
Ostáva dní
4
Od 3.10.2022
Do 5.12.2022
Plán obnovy

Zvýšenie kapacít materských škôl (2022)

Cieľom výzvy je dobudovanie kapacít materských škôl, v ktorých počet detí presahuje kapacitné možnosti. V materských školách sa tak má zabezpečiť aspoň 12 352 miest a zároveň v obnovených priestoroch dosiahnuť úspora primárnej…

Výška dotácie
17 388 €/ nová kapacita
Miera dotácie
max. 100 %
Ostáva dní
  N/A
Od 24.8.2022
Do vyčerpania financií
Plán obnovy

Zvýšenie kapacít základných škôl (2022)

Výzva je zameraná na rozšírenie kapacít základných škôl, v ktorých počet žiakov presahuje kapacitné možnosti. Podpora zabezpečenia rovnakého prístupu ku vzdelávaniu pre všetkých žiakov a odstraňovanie prekážok v prístupe…

Výška dotácie
13 750 €/ nová kapacita
Miera dotácie
max. 100 %
Ostáva dní
  N/A
Od 24.8.2022
Do vyčerpania financií
grant radar

Grantový radar

Chcem dostávať vždy pravidelné informácie o možnostiach financovania svojich projektov.