Všetky granty na jednom mieste

Filter

Máte zvolené vyhľadávacie parametre
Vynulovať filter

Filter

36 Aktuálnych výziev
  • 36 Aktuálnych výziev
  • 10 Plánovaných výziev
  • 371 Uzatvorených výziev
Organizácia
Oblasti záujmu
Lokalita
Zobraziť iba nové

Vyhľadávané kategórie

Máte zvolené vyhľadávacie parametre
36 výziev
star-blank Nová výzva Plán obnovy

Zdravotnícky pracovník v materskej, v základnej a v strednej škole (2022)

Cieľom výzvy je podpora materských, základných a stredných škôl prostredníctvom zamestnania zdravotníckeho pracovníka ako nepedagogického zamestnanca na poskytovanie zdravotnej a ošetrovateľskej starostlivosti.

Výška dotácie
max. 27 520 €
Miera dotácie
nie je stanovená
Ostáva dní
10
Od 28.6.2022
Do 10.7.2022

Environmentálna výchova, vzdelávanie a osveta (2022)

Výzva je zameraná na oblasti - environmentálna výchova, vzdelávanie a osveta.

Výška dotácie
max. 200 000 €
Miera dotácie
max. 95%
Ostáva dní
39
Od 15.6.2022
Do 8.8.2022

Grantový program UMENIE - Výtvarné umenie (2022)

Výzva je zameraná na podporu umeleckej tvorby študentov vysokých škôl zameraných na oblasť výtvarného umenia.

Výška dotácie
max. 2 000 €
Miera dotácie
nie je stanovená
Ostáva dní
91
Od 6.6.2022
Do 29.9.2022

Grantový program UMENIE - Hudba (2022)

Výzva je zameraná na podporu projektov, ktoré približujú vzdelávací proces na umeleckých vysokých školách, zameraných na oblasť hudobnej tvorby, reálnym potrebám umeleckej tvorby v praxi.

Výška dotácie
max. 2 000 €
Miera dotácie
nie je stanovená
Ostáva dní
91
Od 6.6.2022
Do 29.9.2022

Grantový program UMENIE - Divadlo (2022)

Výzva je zameraná na podporu projektov, ktoré približujú vzdelávací proces na umeleckých vysokých školách, zameraných na oblasť divadelnej tvorby, reálnym potrebám umeleckej tvorby v praxi.

Výška dotácie
max. 2 000 €
Miera dotácie
nie je stanovená
Ostáva dní
91
Od 6.6.2022
Do 29.9.2022

Grantový program UMENIE - Audiovizuálna tvorba (2022)

Cieľom grantového programu je podpora umeleckej tvorby študentov vysokých škôl zameraných na oblasť audiovizuálnej tvorby, filmu, TV a rozhlasu.

Výška dotácie
max. 2 000 €
Miera dotácie
nie je stanovená
Ostáva dní
91
Od 5.6.2022
Do 29.9.2022

Zachovanie, ochrana, podpora a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva (2022)

Cieľom oboch výziev je rozvoj a podpora pohraničného regiónu SR a ČR. V rámci SR sa výzvy týka Žilinského, Trenčianskeho a Trnavského samosprávneho kraja.

Výška dotácie
min. 200 000 €
Miera dotácie
max. 100 %
Ostáva dní
32
Od 1.6.2022
Do 1.8.2022

Naša inkluzívna škola (2022)

Výzva je zameraná na podporu inkluzívneho vzdelávania a transformácie základných škôl na komplexné inkluzívne školy.

Výška dotácie
max. 100 000 €
Miera dotácie
nie je stanovené
Ostáva dní
0
Od 30.5.2022
Do 30.6.2022

Výzva na zatepľovanie verejných budov 2022

Výzva je zameraná na zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov.

Výška dotácie
max. 400 000 €
Miera dotácie
max. 95%
Ostáva dní
6
Od 23.5.2022
Do 6.7.2022

Zelený vzdelávací fond 2022

Cieľom Zeleného vzdelávacieho fondu je podporiť rozvoj environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety na území Slovenskej republiky.

Výška dotácie
max. 5 000 €
Miera dotácie
max. 95 %
Ostáva dní
7
Od 11.5.2022
Do 7.7.2022
grant radar

Grantový radar

Chcem dostávať vždy pravidelné informácie o možnostiach financovania svojich projektov.