Všetky granty na jednom mieste

Filter

Máte zvolené vyhľadávacie parametre
Vynulovať filter

Filter

58 Aktuálnych výziev
  • 58 Aktuálnych výziev
  • 18 Plánovaných výziev
  • 548 Uzatvorených výziev
Organizácia
Oblasti záujmu
Lokalita
Zobraziť iba nové

Vyhľadávané kategórie

Máte zvolené vyhľadávacie parametre
58 výziev

Bezplatné poradenstvo v oblasti online podnikania (2022)

Získajte poradenstvo, ktoré Vám pomôže zviditeľniť sa v online prostredí.

Výška dotácie
80 h. poradenstva
Miera dotácie
100 %
Ostáva dní
  N/A
Od 8.6.2022
Do vyčerpania financií

Rozvoj zručností na podporu trhu práce (2022)

Cieľom výzvy je podpora nápravy dôsledkov krízy v kontexte pandémie COVID-19 na základe rozvoja nových zručností zamestnancov, vrátane digitálnych zručností.

Výška dotácie
min. 25 000 €
Miera dotácie
max. 100 %
Ostáva dní
99
Od 6.6.2022
Do 7.10.2022
Plán obnovy

Investície do výstavby nových zariadení na výrobu elektriny z OZE

Cieľom výzvy je zvýšenie podielu elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov elektriny (OZE) na hrubej konečnej energetickej spotrebe Slovenskej republiky.

Výška dotácie
max. 3 000 000 €
Miera dotácie
max. 60 %
Ostáva dní
12
Od 12.5.2022
Do 12.7.2022

Investície do rozvoja lesných oblastí a zlepšenia životaschopnosti lesov

Výzva je zameraná na podporu investícií do zlepšenia odolnosti a environmentálnej hodnoty lesných ekosystémov.

Výška dotácie
max. 300 000 €
Miera dotácie
max. 100 %
Ostáva dní
29
Od 27.4.2022
Do 29.7.2022

Individuálne dotácie z rozpočtu BSK (2022)

Výzva je zameraná na projekty rozvoja v rámci územia Bratislavského samosprávneho kraja.

Výška dotácie
max. 5 000 €
Miera dotácie
max. 100 %
Ostáva dní
92
Od 20.4.2022
Do 30.9.2022

Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti na rozvoj malých poľnohospodárskych podnikov (2022)

Výzva je zameraná na pomoc na začatie podnikateľskej činnosti na rozvoj malých poľnohospodárskych podnikov.

Výška dotácie
max. 15 000 €
Miera dotácie
max. 100 %
Ostáva dní
92
Od 5.4.2022
Do 30.9.2022

Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov (2022)

Výzva je zameraná na pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov.

Výška dotácie
max. 50 000 €
Miera dotácie
max. 100 %
Ostáva dní
92
Od 5.4.2022
Do 30.9.2022

Voucher poukážky na procesný audit

Cieľom pomoci je rozvíjať a zlepšovať procesy v malých a stredných firmách poukázať na príležitosti a včas informovať o možných rizikách.

Výška dotácie
max. 9 600 €
Miera dotácie
100 %
Ostáva dní
184
Od 1.4.2022
Do 31.12.2022

Výstavba zariadení na výrobu vodíka elektrolýzou s využitím OZE

Výzva je zameraná na výstavbu zariadení na výrobu vodíka elektrolýzou s využitím OZE.

Výška dotácie
max. 6 000 000 €
Miera dotácie
60%
Ostáva dní
  N/A
Od 29.3.2022
Do vyčerpania financií

Výskum vodíkových technológií (2022)

Výzva má podporiť výskum v oblasti výroby a skladovania vodíka. Peniaze by mali putovať aj do takzvaných vodíkových údolí.

Výška dotácie
podľa typu výzvy
Miera dotácie
podľa typu výzvy
Ostáva dní
82
Od 15.3.2022
Do 20.9.2022
grant radar

Grantový radar

Chcem dostávať vždy pravidelné informácie o možnostiach financovania svojich projektov.