Všetky granty na jednom mieste

Filter

Máte zvolené vyhľadávacie parametre
Vynulovať filter

Filter

5 Aktuálnych výziev
  • 5 Aktuálnych výziev
  • 1 Plánovaných výziev
  • 69 Uzatvorených výziev
Organizácia
Oblasti záujmu
Lokalita
Zobraziť iba nové

Vyhľadávané kategórie

Máte zvolené vyhľadávacie parametre
5 výziev

Dekarbonizácia priemyslu (2022)

Výzva je zameraná na podporu modernizácie priemyslu, tak aby prišlo k zníženiu emisií skleníkových plynov.

Výška dotácie
nie je známe
Miera dotácie
nie je známe
Ostáva dní
  N/A
Od 31.12.2022
Do vyčerpania financií

Program LIFE 2021 - 2027

Výzva je zameraná na podporu projektov v oblasti životného prostredia. Okrem iného sa týka tzv. štandardných projektov, strategických prírodných projektov, projektov technickej pomoci a grantov pre mimovládne organizácie.

Výška dotácie
podľa podprogramu
Miera dotácie
max. 95 %
Ostáva dní
  N/A
Od 15.7.2021
Do vyčerpania financií

Dobudovanie sústavy NATURA 2000 - realizácia schválených dokumentov starostlivosti (mimo schémy štátnej pomoci)

Oprávnené na poskytnutie príspevku budú výlučne projekty, ktorých predmetom je realizácia opatrení schválených dokumentov starostlivosti a/alebo ďalšej dokumentácie s cieľom dosiahnuť alebo udržať priaznivý stav biotopov a druhov európskeho v…

Výška dotácie
max. 8 mil. €
Miera dotácie
90% - 100%
Ostáva dní
  N/A
Od 28.6.2017
Do vyčerpania financií

Sanácia environmentálnych záťaží

Výzva je zameraná na podporu realizácie sanačných prác.

Výška dotácie
50 mil. €
Miera dotácie
100 %
Ostáva dní
  N/A
Od 8.10.2015
Do vyčerpania financií

Prieskum environmentálnych záťaží

Prieskum prioritných environmentálnych záťaží.

Výška dotácie
50 mil. €
Miera dotácie
100 %
Ostáva dní
  N/A
Od 11.9.2015
Do vyčerpania financií
grant radar

Grantový radar

Chcem dostávať vždy pravidelné informácie o možnostiach financovania svojich projektov.