Všetky granty na jednom mieste

Filter

Máte zvolené vyhľadávacie parametre
Vynulovať filter

Filter

9 Aktuálnych výziev
  • 9 Aktuálnych výziev
  • 6 Plánovaných výziev
  • 117 Uzatvorených výziev
Organizácia
Oblasti záujmu
Lokalita
Zobraziť iba nové

Vyhľadávané kategórie

Máte zvolené vyhľadávacie parametre
9 výziev
star-blank Nová výzva

Granty z Vyšehradského fondu 2023

Cieľom Fondu je rozvíjať inovatívne nápady prostredníctvom kvalitných projektov regionálnej spolupráce. Môže ísť o inovatívne nápady, sociálne témy, rozvoj cestovného ruchu, alebo napríklad projekty v oblasti umenia či vzdelá…

Výška dotácie
nie je stanovená
Miera dotácie
max. 100%
Ostáva dní
246
Od 24.1.2023
Do 1.10.2023
Plán obnovy

Vybudovanie špecializovaných centier pre poruchy autistického spektra (2023)

Cieľom výzvy je vybudovanie nových diagnosticko-intervenčných centier pre osoby s poruchami autistického spektra s kvalifikovaným personálom. Súčasťou bude aj výskum porúch autistického spektra.

Výška dotácie
max 782 906 €
Miera dotácie
max. 100 %
Ostáva dní
62
Od 11.1.2023
Do 31.3.2023

Dotácie a príspevky Trenčianskeho samosprávneho kraja 2023

Žiadatelia o poskytnutie dotácie z rozpočtu TSK predkladajú vyplnené žiadosti do 31. marca bežného roka.

Výška dotácie
max. 4 050 €
Miera dotácie
max. 80 %
Ostáva dní
62
Od 10.1.2023
Do 31.3.2023
Plán obnovy

Vybudovanie psycho-sociálnych centier

Cieľom výzvy je zabezpečiť adekvátnu dlhodobú starostlivosť o dlhodobo chorých pacientov, najmä v ich prirodzenom prostredí mobilným tímom.

Výška dotácie
max. 652 407,80 €
Miera dotácie
max. 100 %
Ostáva dní
3
Od 6.12.2022
Do 31.1.2023
Plán obnovy

Výzva na materiálno-technické vybavenie zariadení ústavnej psychiatrickej starostlivosti (2022)

Cieľom výzvy je zaviesť modernú diagnostiku a liečbu psychických porúch podmienenú záväznými štandardnými diagnostickými a terapeutickými postupmi.

Výška dotácie
max. 130 000 €
Miera dotácie
max. 100 %
Ostáva dní
184
Od 14.11.2022
Do 31.7.2023
Plán obnovy

Rozšírenie kapacít komunitnej starostlivosti (2022)

Cieľom výzvy je navýšiť kapacity ambulantných a pobytových sociálnych zariadení a sociálno-zdravotných zariadení komunitného zamerania a zároveň účelnou renováciou budov prispieť k úspore spotreby energie.

Výška dotácie
min. 100 000 €
Miera dotácie
nie je určená
Ostáva dní
519
Od 6.10.2022
Do 30.6.2024
Plán obnovy

Dotácia na zriadenie všeobecných ambulancií v nedostatkových oblastiach (2022)

Cieľom výzvy je zvýšenie potrebnej kapacity verejnej minimálnej siete poskytovateľov všeobecnej ambulantnej starostlivosti v nedostatkových okresoch.

Výška dotácie
max. 60 624 €
Miera dotácie
100 %
Ostáva dní
184
Od 30.9.2022
Do 31.7.2023

Podpora sociálneho začleňovania pre vybrané skupiny osôb so zdravotným postihnutím (2023)

Podpora výskumu a vývoja univerzálneho navrhovania tovarov a služieb, zariadení a vybavenia v zmysle Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím.

Výška dotácie
1.665 EUR/mesačne
Miera dotácie
max. 100 %
Ostáva dní
123
Od 8.1.2022
Do 31.5.2023

Posilnenie inštitucionálnej spolupráce s Rakúskom (špecifický cieľ 4.1)

Posilnenie cezhraničnej správy a inštitucionálnej spolupráce (napr. nadviazanie inštitucionálnej spolupráce s cieľom riešenia zdravotníctva, sociálneho začlenenia a riešenia problému chudoby; zlepšenie právneho a politického rá…

Výška dotácie
min. 100 000 €
Miera dotácie
90 % - 100 %
Ostáva dní
  N/A
Od 9.12.2016
Do vyčerpania financií
grant radar

Grantový radar

Chcem dostávať vždy pravidelné informácie o možnostiach financovania svojich projektov.