Všetky granty na jednom mieste

Filter

Máte zvolené vyhľadávacie parametre
Vynulovať filter

Filter

6 Aktuálnych výziev
  • 6 Aktuálnych výziev
  • 3 Plánovaných výziev
  • 270 Uzatvorených výziev
Organizácia
Oblasti záujmu
Lokalita
Zobraziť iba nové

Vyhľadávané kategórie

Máte zvolené vyhľadávacie parametre
6 výziev

Podpora rozvoja regionálneho školstva (2024)

Výzva je určená na zlepšenie rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre di…

Výška dotácie
min. 201 000 €
Miera dotácie
max. 100%
Ostáva dní
  N/A
Od 1.5.2024
Do vyčerpania financií

Individuálne dotácie z rozpočtu BSK (2024)

Výzva je zameraná na projekty rozvoja v rámci územia Bratislavského samosprávneho kraja.

Výška dotácie
max. 7 000 €
Miera dotácie
max. 100 %
Ostáva dní
97
Od 22.4.2024
Do 30.9.2024

Podpora rozvoja zručností zamestnancov (2024)

Cieľom projektu je podpora vzdelávania zamestnancov zamestnávateľa súvisiaca so vznikom nových pracovných miest a udržaním už existujúcich miest. Projekt reaguje na potrebu zlepšenia zručností zamestnancov, na nadobúdanie nových zručností/zvyšovanie a…

Výška dotácie
max. 150 000 €
Miera dotácie
max. 100 %
Ostáva dní
67
Od 22.4.2024
Do 31.8.2024

Podpora komplexného rozvoja stredného odborného vzdelávania (2023)

Cieľom výzvy je poskytnúť stredným odborným školám podporu na obstaranie materiálno-technického vybavenia, modernizáciu škôl, aktualizáciu vzdelávacích programov, vzdelávanie pedagogických zamestnancov vrátane zapojenia odborn…

Výška dotácie
max. 4 000 000 €
Miera dotácie
max. 92 %
Ostáva dní
  N/A
Od 21.6.2023
Do vyčerpania financií
Plán obnovy

Zvýšenie kapacít materských škôl (2022)

Cieľom výzvy je dobudovanie kapacít materských škôl, v ktorých počet detí presahuje kapacitné možnosti. V materských školách sa tak má zabezpečiť aspoň 12 352 miest a zároveň v obnovených priestoroch dosiahnuť úspora primárnej…

Výška dotácie
17 388 €/ nová kapacita
Miera dotácie
max. 100 %
Ostáva dní
  N/A
Od 24.8.2022
Do vyčerpania financií
Plán obnovy

Debarierizácia budov/odstránenie architektonických bariér väčších stredných škôl (2022)

Cieľom výzvy je odstránenie architektonických bariér v prípade 252 budov stredných škôl, ktoré k 15.09.2021 evidovali 275 a viac žiakov, podľa zadefinovaných štandardov

Výška dotácie
max. 180 000 €
Miera dotácie
max. 100 %
Ostáva dní
  N/A
Od 24.8.2022
Do vyčerpania financií
grant radar

Grantový radar

Chcem dostávať vždy pravidelné informácie o možnostiach financovania svojich projektov.