Všetky granty na jednom mieste

Filter

Máte zvolené vyhľadávacie parametre
Vynulovať filter

Filter

13 Aktuálnych výziev
  • 13 Aktuálnych výziev
  • 3 Plánovaných výziev
  • 263 Uzatvorených výziev
Organizácia
Oblasti záujmu
Lokalita
Zobraziť iba nové

Vyhľadávané kategórie

Máte zvolené vyhľadávacie parametre
13 výziev
star-blank Nová výzva

Rozprúdime regióny 2024

Výzva je zameraná na podporu projektov iniciatívnych a inšpiratívnych ľudí, ktorí prinášajú reálnu zmenu vo svojom bezprostrednom okolí.

Výška dotácie
max. 2 000 €
Miera dotácie
max. 100 %
Ostáva dní
21
Od 13.5.2024
Do 11.6.2024
star-blank Nová výzva

Digitálny Smart grant (2024)

Tento program umožňuje žiadateľom získať finančnú podporu na projekty zamerané na technologický vývoj a digitalizáciu ale aj bezpečnosť v online prostredí, vytváranie digitálneho obsahu či zelené inovácie.

Výška dotácie
min. 3 000 €
Miera dotácie
max. 100 %
Ostáva dní
25
Od 10.5.2024
Do 15.6.2024
star-blank Nová výzva

Dotácie v oblasti podpory všeobecne prospešných služieb (2024)

Cieľom výzvy je podpora aktivít zameraných na vykonávanie všeobecne prospešných služieb, ktorými sú najmä poskytovanie zdravotnej starostlivosti, sociálnej pomoci, humanitárna starostlivosť, ochrana a obnova kultúrnych hodnôt,…

Výška dotácie
max. 15 000 €
Miera dotácie
max. 95%
Ostáva dní
10
Od 10.5.2024
Do 31.5.2024
star-blank Nová výzva

Dotácia na individuálne potreby obcí (2024)

Cieľom výzvy je financovanie individuálnych potrieb obcí a miest s dôrazom na rekonštrukciu a modernizáciu majetku obce.

Výška dotácie
max. 15 000 €
Miera dotácie
max. 95%
Ostáva dní
10
Od 10.5.2024
Do 31.5.2024

Podpora rozvoja regionálneho školstva (2024)

Výzva je určená na zlepšenie rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre di…

Výška dotácie
min. 201 000 €
Miera dotácie
max. 100%
Ostáva dní
  N/A
Od 1.5.2024
Do vyčerpania financií

Individuálne dotácie z rozpočtu BSK (2024)

Výzva je zameraná na projekty rozvoja v rámci územia Bratislavského samosprávneho kraja.

Výška dotácie
max. 7 000 €
Miera dotácie
max. 100 %
Ostáva dní
132
Od 22.4.2024
Do 30.9.2024

Podpora rozvoja zručností zamestnancov (2024)

Cieľom projektu je podpora vzdelávania zamestnancov zamestnávateľa súvisiaca so vznikom nových pracovných miest a udržaním už existujúcich miest. Projekt reaguje na potrebu zlepšenia zručností zamestnancov, na nadobúdanie nových zručností/zvyšovanie a…

Výška dotácie
max. 150 000 €
Miera dotácie
max. 100 %
Ostáva dní
102
Od 22.4.2024
Do 31.8.2024

Dotácie na podporu rómskej komunity (2024)

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity na rok 2024.

Výška dotácie
max. 20 000 €
Miera dotácie
max. 95 %
Ostáva dní
9
Od 19.4.2024
Do 30.5.2024

Podpora miestnych iniciatív v česko-slovenskom pohraničí (2024)

Cieľom výzvy je budovanie vzájomnej dôvery, najmä propagáciou akcií typu “ľudia ľuďom”.

Výška dotácie
max. 30 000 €
Miera dotácie
max. 92 %
Ostáva dní
10
Od 15.4.2024
Do 31.5.2024

Podpora projektov zameraných na e-vzdelávanie, digitálnu inklúziu a smart cities (2024)

Cieľom výzvy je podpora malých projektov, ktoré efektívne využívajú informačno-komunikačné technológie k vzdelávaniu a ďalším účelom.

Výška dotácie
max. 30 000 €
Miera dotácie
max. 100%
Ostáva dní
3
Od 18.3.2024
Do 24.5.2024
grant radar

Grantový radar

Chcem dostávať vždy pravidelné informácie o možnostiach financovania svojich projektov.