Všetky granty na jednom mieste

Filter

Máte zvolené vyhľadávacie parametre
Vynulovať filter

Filter

17 Aktuálnych výziev
  • 17 Aktuálnych výziev
  • 5 Plánovaných výziev
  • 330 Uzatvorených výziev
Organizácia
Oblasti záujmu
Lokalita
Zobraziť iba nové

Vyhľadávané kategórie

Máte zvolené vyhľadávacie parametre
17 výziev
star-blank Nová výzva

Granty z Vyšehradského fondu 2023

Cieľom Fondu je rozvíjať inovatívne nápady prostredníctvom kvalitných projektov regionálnej spolupráce. Môže ísť o inovatívne nápady, sociálne témy, rozvoj cestovného ruchu, alebo napríklad projekty v oblasti umenia či vzdelá…

Výška dotácie
nie je stanovená
Miera dotácie
max. 100%
Ostáva dní
246
Od 24.1.2023
Do 1.10.2023

Zachovanie, ochrana, podpora a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva (2023)

Cieľom výzvy je zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónu Slovenska a Česka.

Výška dotácie
min. 50 000 €
Miera dotácie
max. 100 %
Ostáva dní
26
Od 12.1.2023
Do 23.2.2023

Dotácie a príspevky Trenčianskeho samosprávneho kraja 2023

Žiadatelia o poskytnutie dotácie z rozpočtu TSK predkladajú vyplnené žiadosti do 31. marca bežného roka.

Výška dotácie
max. 4 050 €
Miera dotácie
max. 80 %
Ostáva dní
62
Od 10.1.2023
Do 31.3.2023

Fond na podporu umenia 7/2023

Z výzvy môžete financovať tvorbu javiskového diela, aktivity nezávislých divadiel, tvorbu a realizáciu diel či medzinárodné mobility a prezentácie.

Výška dotácie
podľa podprogramu
Miera dotácie
max. 100 %
Ostáva dní
9
Od 9.1.2023
Do 6.2.2023

Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry (2023)

Cieľom tejto výzvy je vybudovanie novej športovej infraštruktúry v Slovenskej republike, zlepšenie technickej úrovne a kvality existujúcej športovej infraštruktúry.

Výška dotácie
max. 1 100 000 €
Miera dotácie
max. 70 %
Ostáva dní
79
Od 9.1.2023
Do 17.4.2023

Podpora adaptácie na zmenu klímy a prevencie rizika katastrof (2023)

Výzva je zameraná na podporu a adaptáciu na zmenu klímy a prevenciu rizika katastrof a odolnosti s prihliadnutím na ekosystémové prístupy.

Výška dotácie
max. 2 000 000 €
Miera dotácie
max. 80 %
Ostáva dní
62
Od 9.1.2023
Do 31.3.2023

Posilnenie ochrany a zachovania prírody, biodiverzity a zelenej infraštruktúry (2023)

Výzva je zameraná na posilnenie ochrany a zachovania prírody, biodiverzity a zelenej infraštruktúry, a to aj v mestských oblastiach, a zníženie všetkých foriem znečistenia.

Výška dotácie
max. 1 500 000 €
Miera dotácie
max. 80 %
Ostáva dní
62
Od 9.1.2023
Do 31.3.2023

Fond malých projektov: Posilnenie úlohy kultúry a udržateľného cestovného ruchu (2023)

Výzva je zameraná na posilnenie úlohy kultúry a udržateľného cestovného ruchu v oblasti hospodárskeho rozvoja, sociálneho začlenenia a sociálnej inovácie.

Výška dotácie
max. 80 000 €
Miera dotácie
max. 80 %
Ostáva dní
31
Od 9.1.2023
Do 28.2.2023

Fond malých projektov: Budovanie vzájomnej dôvery, najmä propagáciou akcií typu „ľudia ľuďom“ (2023)

Výzva je zameraná na podporu malých projektov súvisiacich s posilňovaním integrácie alebo zlepšením kvality života obyvateľov pohraničia.

Výška dotácie
max. 80 000 €
Miera dotácie
max 80 %
Ostáva dní
31
Od 9.1.2023
Do 28.2.2023

Magna pre región 2023

Cieľom výzvy je podporiť projekty v košickom kraji, ktoré prinášajú inovatívne riešenia miestnych potrieb a inšpirujú ďalšie organizácie i komunity v regióne.

Výška dotácie
max. 4000 €
Miera dotácie
max. 90 %
Ostáva dní
10
Od 20.12.2022
Do 7.2.2023
grant radar

Grantový radar

Chcem dostávať vždy pravidelné informácie o možnostiach financovania svojich projektov.