Pravidelné informácie o možnostiach financovania vašich projektov z eurofondov a iných zdrojov    


  (1)

Zobraz iba:

  (1)

Oblasť:

Lokalita:

Typ organizácie:

Fond na podporu umenia 7/2021

Výzva je zameraná na širokú podporu umenia - od publikačnej a predkladateľskej činnosti až po rôzne formy vzdelávania, výskumu či medzinárodnej mobility.

NOVÁ VÝZVA
Od 22.2.2021   Do podania žiadosti ostáva 19 dní - DO 22.3.2021

Výška dotácie

podľa podprogramu

Miera podpory

max. 100 %

Podpora odovzdávania skúseností na západnom Balkáne (2021)

Výzva je zameraná na podporu reformného procesu odovzdávaním skúseností SR v relevantných oblastiach, podporu kvality života a zdravia obyvateľov a výkonnosť podnikateľského sektora v post-pandemickom období.

Od 1.2.2021   Do podania žiadosti ostáva 12 dní - DO 15.3.2021

Výška dotácie

max 250 000 €

Miera podpory

max 90%

Fond na podporu umenia 4/2021

Podpora z tejto výzvy sa týka výlučne podprogramov zameraných na aktivity v rámci titulov Mesto kultúry 2021 a Mesto kultúry 2020.

Od 12.1.2021   Do podania žiadosti ostáva 19 dní - DO 22.3.2021

Výška dotácie

max. 60 000 €

Miera podpory

max. 80 %

Podpora odovzdávania skúseností v Gruzínsku (2021)

Výzva je zameraná na podporu reformného procesu odovzdávaním skúseností SR v relevantných oblastiach, podporu kvality života a zdravia obyvateľov a výkonnosť podnikateľského sektora v post-pandemickom období.

Od 1.2.2021   Do podania žiadosti ostáva 19 dní - DO 22.3.2021

Výška dotácie

max 200 000 €

Miera podpory

max 90%

Fond malých projektov SK - ČR (2021)

Výzva je zameraná na podporu právnej a administratívnej spolupráce a spolupráce medzi občanmi a inštitúciami.

Od 12.1.2021   Do podania žiadosti ostáva 23 dní - DO 26.3.2021

Výška dotácie

max. 20 000 €

Miera podpory

max. 100 %

Podpora rozvojových intervencií v Moldavskej republike (2021)

Výzva je zameraná na podporu rozvoja Moldavskej republiky prostredníctvom intervencií v oblasti správy vecí verejných, infraštruktúry a udržateľného využívania zdrojov a tvorby trhového prostredia v post-pandemickom období.

Od 1.2.2021   Do podania žiadosti ostáva 19 dní - DO 22.3.2021

Výška dotácie

max 200 000 €

Miera podpory

max 90%

Budovanie systémov vyhodnocovania rizík a včasného varovania

Výzva je zameraná na podporu riadenia rizík, mimoriadnych udalostí ovplyvnených zmenou klímy.

Od 1.1.2021   Do podania žiadosti ostáva   N/A - DO vyčerpania financií

Výška dotácie

nie je stanovené nie je stanovené nie je stanovené

Miera podpory

nie je stanovené nie je stanovené nie je stanovené

Podpora rozvojových intervencií v Kenskej republike (2021)

Výzva je zameraná na podporu rozvoja Kenskej republiky prostredníctvom intervencií v oblasti vzdelávania, zdravotníctva, podpory tvorby trhového prostredia, podnikania a inovácií v post-pandemickom období.

Od 1.2.2021   Do podania žiadosti ostáva 26 dní - DO 29.3.2021

Výška dotácie

max 200 000 €

Miera podpory

max 90%

Podpora projektov v oblasti drogovej politiky

Cieľom tejto výzvy je podporiť vývoj nových prístupov v oblasti drog, podporiť iniciatívy v oblasti drogovej politiky.

Od 3.12.2020   Do podania žiadosti ostáva 50 dní - DO 22.4.2021

Výška dotácie

nie je stanovaná

Miera podpory

max. 80 %

Zmiernenie negatívnych vplyvov migračnej a utečeneckej krízy spôsobenej vojnovými konfliktami (2021)

Výzva je  zameraná na podporu humanitárnych aktivít a riešenie príčin vzniku migrácie, zlepšovaniu životných podmienok utečencov, podporu riešenia aktuálnej celosvetovej pandémii nového koronavírusu …

Od 25.1.2021   Do podania žiadosti ostáva 5 dní - DO 8.3.2021

Výška dotácie

max 250 000 €

Miera podpory

max. 100 %

Všetky práva vyhradené © 2021 GrantExpert.sk