Pravidelné informácie o možnostiach financovania vašich projektov z eurofondov a iných zdrojov    


Resetovať filter
  (2)

Resetovať filter

Zobraz iba:

  (2)

Oblasť:

Lokalita:

Typ organizácie:

Vy rozhodujete, my pomáhame (2021)

Výzva podporuje rozličné verejnoprospešné iniciatívy z oblasti športu, vzdelávania, či kultúry.

NOVÁ VÝZVA
COVID 19
Od 6.4.2021   Do podania žiadosti ostáva 19 dní - DO 2.5.2021

Výška dotácie

max. 1 300 €

Miera podpory

max. 100 %

Podpora udržania zamestnanosti v základných umeleckých školách (2021)

Cieľom výzvy je poskytnúť základným umeleckým školám podporu na udržanie pracovných miest formou poskytovania príspevku z dôvodu mimoriadnej situácie.

COVID 19
Od 8.3.2021   Do podania žiadosti ostáva 78 dní - DO 30.6.2021

Výška dotácie

max. 1100 €/os./mesiac

Miera podpory

80%

Ekoobec 2021

Výzva je zameraná na podporu, rozširovanie a zvyšovanie kvality cyklo dopravy a podporu a rozvoj cyklistiky ako ekologickej, zdravej, športovej a rekreačnej aktivity v regiónoch v okolí Slovenských elektrární.

NOVÁ VÝZVA
Od 30.3.2021   Do podania žiadosti ostáva 2 dni - DO 15.4.2021

Výška dotácie

max. 8 000 €

Miera podpory

max. 100 %

Verejné kultúrne podujatia s účasťou audiovizuálnych diel v Slovenskej republike - podprogram 2.2 - Storočnica (2021)

Výzva je zameraná na podporu verejných kultúrnych podujatí s účasťou audiovizuálnych diel v Slovenskej republike.

Od 18.1.2021   Do podania žiadosti ostáva 34 dní - DO 17.5.2021

Výška dotácie

250 000 €

Miera podpory

max. 80%

Kultúra pre znevýhodnené skupiny (2021)

Výzva je určená na podporu projektov zameraných na kultúrne aktivity osôb so zdravotným postihnutím alebo inak znevýhodnených skupín obyvateľstva.

Od 29.3.2021   Do podania žiadosti ostáva 10 dní - DO 23.4.2021

Výška dotácie

závisí od podprogramu

Miera podpory

závisí od podprogramu

Podpora projektov v oblasti drogovej politiky

Cieľom tejto výzvy je podporiť vývoj nových prístupov v oblasti drog, podporiť iniciatívy v oblasti drogovej politiky.

Od 3.12.2020   Do podania žiadosti ostáva 9 dní - DO 22.4.2021

Výška dotácie

nie je stanovaná

Miera podpory

max. 80 %

Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach (2021)

Výzva je zameraná na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy.

Od 28.3.2021   Do podania žiadosti ostáva   N/A - DO vyčerpania financií

Výška dotácie

nie je stanovaná

Miera podpory

nie je stanovená

Grantový program OPORA (2021)

Výzva je určená poskytovateľom sociálnych služieb, organizáciám aj inštitúciám venujúcim sa ľuďom so špeciálnymi potrebami, ktorí sa rozhodli plánovať svoje služby podľa osobných cieľov, potrieb a schopností svojich klientov.

Od 23.3.2021   Do podania žiadosti ostáva 3 dni - DO 16.4.2021

Výška dotácie

max. 3 000 €

Miera podpory

max. 100 %

Podpora dobudovania inžinierskych sietí v prostredí marginalizovaných rómskych komunít (2021)

Výzva je zameraná na podporu budovania a dobudovania kanalizácií a zlepšenie prístupu k pitnej vode v prostredí marginalizovaných rómskych komunít.

Od 1.12.2020   Do podania žiadosti ostáva   N/A - DO vyčerpania financií

Výška dotácie

2 850 000 €

Miera podpory

max. 95 %

Podpora komplexného prístupu v obciach s marginalizovanými rómskymi komunitami 2020

Cieľom tejto výzvy je lepšia integrácia marginalizovaných rómskych komunít a zlepšenie technickej vybavenosti v obciach s prítomnosťou týchto komunít.

Od 27.10.2020   Do podania žiadosti ostáva   N/A - DO vyčerpania financií

Výška dotácie

max. 1 900 000 €

Miera podpory

max. 95 %

Všetky práva vyhradené © 2021 GrantExpert.sk