Všetky granty na jednom mieste

Filter

Máte zvolené vyhľadávacie parametre
Vynulovať filter

Filter

43 Aktuálnych výziev
  • 43 Aktuálnych výziev
  • 40 Plánovaných výziev
  • 853 Uzatvorených výziev
Organizácia
Oblasti záujmu
Lokalita
Zobraziť iba nové

Vyhľadávané kategórie

Máte zvolené vyhľadávacie parametre
43 výziev
star-blank Nová výzva

Podpora v oblasti kybernetickej a informačnej bezpečnosti na regionálnej úrovni – verejná správa (2024)

Cieľom výzvy je zlepšovanie technologického, procesného, infraštruktúrneho, vedomostného a organizačného zabezpečenia zručností a kapacít pre plnenie úloh v oblasti KIB v prostredí orgánov štátnej a verejnej správy.

Výška dotácie
max. 450 000 €
Miera dotácie
max. 100 %
Ostáva dní
  N/A
Od 22.2.2024
Do vyčerpania financií
star-blank Nová výzva

Fond na podporu umenia 7/2024

Z výzvy môžete financovať hudobnú tvorbu, aktivity nezávislých divadiel, medzinárodné mobility a prezentácie v rôznych oblastiach ďalšie aktivity. 

Výška dotácie
podľa podprogramu
Miera dotácie
max. 100 %
Ostáva dní
20
Od 20.2.2024
Do 18.3.2024
star-blank Nová výzva Plán obnovy

Granty so zjednodušenou administratívou - Hackathony (2024)

Cieľom výzvy je zorganizovať Hackatony s účasťou začínajúcich podnikov (startupov), IT spoločností, výskumných inštitúcií, univerzít , študentov a iných odborníkov, ktorých cieľom má byť prinášať prijímateľom…

Výška dotácie
max. 100 000 €
Miera dotácie
max. 100 %
Ostáva dní
38
Od 19.2.2024
Do 5.4.2024
star-blank Nová výzva

Rozvoj prvkov zelenej a modrej infraštruktúry v obciach a mestách (2024)

Výzva je určená na podporu projektov, ktorých cieľom je zabezpečiť obyvateľstvu kvalitné životné prostredie v sídlach (posilnenie biodiverzity), a/alebo projektov, ktoré majú aj estetickú funkciu.

Výška dotácie
nie je známe
Miera dotácie
max. 100 %
Ostáva dní
  N/A
Od 15.2.2024
Do vyčerpania financií

Podpora lokálnych komunít (2024)

Cieľom výzvy je umožniť občanom zúčastňovať sa na miestnom a regionálnom rozvoji formou podpory realizácie projektov v oblasti budovania drobných stavieb, ako sú komunitné záhrady, altánky, prístrešky, autobusové zastávky, vonkajšie športov…

Výška dotácie
max. 6 000 €
Miera dotácie
max. 100 %
Ostáva dní
33
Od 5.2.2024
Do 31.3.2024

Zamestnanecký grantový program ZSE (2024)

O podporu v rámci tejto výzvy sa môžu opäť uchádzať organizácie, ktoré realizujú športové, kultúrne, vzdelávacie a komunitné aktivity v západoslovenskom regióne. 

Výška dotácie
max. 1 200 €
Miera dotácie
max. 100 %
Ostáva dní
7
Od 1.2.2024
Do 5.3.2024

Regionálne dotácie ŽSK 2024

Cieľom výzvy je vytvárať podmienky pre vyvážený rozvoj kraja a jeho prirodzených regiónov podporou činností v oblasti kultúry, športu a kvalitného trávenia voľného času.

Výška dotácie
max. 5 000 €
Miera dotácie
max. 80 %
Ostáva dní
2
Od 1.2.2024
Do 29.2.2024

Triedený zber komunálnych odpadov (2024)

Výzva je zameraná na budovanie zberných dvorov a zefektívňovanie systémov zberu vytriedených komunálnych odpadov, ako aj rozširovanie systémov triedeného zberu o ďalšie zložky komunálnych odpadov.

Výška dotácie
max. 1 000 000 €
Miera dotácie
max. 85 %
Ostáva dní
94
Od 29.1.2024
Do 31.5.2024

Dotácie a príspevky Trenčianskeho samosprávneho kraja 2024

Žiadatelia o poskytnutie dotácie z rozpočtu TSK predkladajú vyplnené žiadosti do 31. marca bežného roka.

Výška dotácie
max. 4 050 €
Miera dotácie
max. 80 %
Ostáva dní
33
Od 22.1.2024
Do 31.3.2024

Podpora energetickej efektívnosti a využívania OZE vo verejných budovách (2024)

Výzva je zameraná na podporu energetickej efektívnosti a využívania obnoviteľných zdrojov energie vo verejných budovách.

Výška dotácie
max. 5 000 000 €
Miera dotácie
max. 100 %
Ostáva dní
  N/A
Od 31.12.2023
Do vyčerpania financií
grant radar

Grantový radar

Chcem dostávať vždy pravidelné informácie o možnostiach financovania svojich projektov.