Pravidelné informácie o možnostiach financovania vašich projektov z eurofondov a iných zdrojov    


Resetovať filter
  (5)

Resetovať filter

Zobraz iba:

  (5)

Oblasť:

Lokalita:

Typ organizácie:

Krok za krokom 2021

Výzva ma za cieľ priblížiť neaktívne osoby k trhu práce posilnením individualizovaného odborného poradenstva priamo v teréne.

COVID 19
Od 7.12.2021   Do podania žiadosti ostáva 25 dní - DO 14.2.2022

Výška dotácie

max 500 000 €

Miera podpory

max. 100 %

Podpora zelenej infraštruktúry a regenerácia vnútroblokov sídlisk (2022)

Výzva je zameraná na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach.

Od 4.1.2022   Do podania žiadosti ostáva   N/A - DO vyčerpania financií

Výška dotácie

nie je stanovená

Miera podpory

max. 100 %

Investície do spracovania, uvádzania na trh, vývoja poľnohospodárskych výrobkov (2022)

Výzva je zameraná na podporu pre investície na spracovanie/uvádzanie na trh  a/alebo vývoj poľnohospodárskych výrobkov.

Od 19.12.2021   Do podania žiadosti ostáva 70 dní - DO 31.3.2022

Výška dotácie

max. 1 500 000 €

Miera podpory

25 - 75%

Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry II. (2021)

Cieľom tejto výzvy je vybudovanie novej športovej infraštruktúry v Slovenskej republike, zlepšenie technickej úrovne a kvality existujúcej športovej infraštruktúry.

Od 15.12.2021   Do podania žiadosti ostáva 11 dní - DO 31.1.2022

Výška dotácie

max. 1 250 000 €

Miera podpory

max. 60 %

Sadíme budúcnosť (2022)

Hlavnou myšlienkou programu Sadíme budúcnosť je návrat stromov - funkčnej zelene do sídelného prostredia a otvorenej krajiny, kde zelená infraštruktúra chýba alebo je narušená.

Od 15.12.2021   Do podania žiadosti ostáva 26 dní - DO 15.2.2022

Výška dotácie

max. 4 000 €

Miera podpory

nie je stanovená

Dotácie z ministerstva a ÚPSVaR v súvislosti s koronakrízou

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR v čase trvania mimoriadnej situácie spôsobenej pandémiou koronavírusu poskytuje humanitárnu pomoc pre fyzické a právnické osoby.

COVID 19
Od 12.11.2020   Do podania žiadosti ostáva   N/A - DO vyčerpania financií

Výška dotácie

nie je stanovená

Miera podpory

nie je stanovená

Aktuálne výzvy programu Digitálna Európa (november 2021)

Výzvy sú zamerané na investície do umelej inteligencie, superpočítačov, na budovanie spoločných dátových priestorov, posilňovanie digitálnych zručností Európanov, ale aj do kybernetickej bezpečnosti a centier digitálnych inovácií.

Od 29.11.2021   Do podania žiadosti ostáva   N/A - DO vyčerpania financií

Výška dotácie

rôzna

Miera podpory

rôzna

Výzva 2022: Nové príležitosti pre medzinárodné vzdelávanie financované z programu Erasmus+

Výzva ponúka príležitosť na realizáciu časti štúdia a stáži v zahraničí, učňovskej prípravy či výmeny zamestnancov vo všetkých oblastiach vzdelávania.

Od 26.11.2021   Do podania žiadosti ostáva 272 dní - DO 19.10.2022

Výška dotácie

podľa podprogramu

Miera podpory

podľa podprogramu

Výzva na triedený zber komunálnych odpadov (2021)

Cieľom výzvy je zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov.

Od 17.11.2021   Do podania žiadosti ostáva   N/A - DO vyčerpania financií

Výška dotácie

nie je stanovená

Miera podpory

max. 95 %

Zvýšenie aktivity ľudí ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením II. (2021)

Cieľom výzvy je identifikovať a pilotne overiť inovatívne návrhy nástrojov s cieľom nájsť ďalšie riešenia, ktoré budú smerovať k aktívnemu začleneniu osôb ohrozených chudobou a / alebo sociálnym vylúčením do spoločnosti, k napĺňaniu ich…

Od 28.10.2021   Do podania žiadosti ostáva 25 dní - DO 14.2.2022

Výška dotácie

max. 200 000 €

Miera podpory

95 - 100 %

Všetky práva vyhradené © 2022 GrantExpert.sk