Všetky granty na jednom mieste

Filter

Máte zvolené vyhľadávacie parametre
Vynulovať filter

Filter

51 Aktuálnych výziev
  • 51 Aktuálnych výziev
  • 61 Plánovaných výziev
  • 855 Uzatvorených výziev
Organizácia
Oblasti záujmu
Lokalita
Zobraziť iba nové

Vyhľadávané kategórie

Máte zvolené vyhľadávacie parametre
51 výziev
star-blank Nová výzva

Granty z Vyšehradského fondu 2023

Cieľom Fondu je rozvíjať inovatívne nápady prostredníctvom kvalitných projektov regionálnej spolupráce. Môže ísť o inovatívne nápady, sociálne témy, rozvoj cestovného ruchu, alebo napríklad projekty v oblasti umenia či vzdelá…

Výška dotácie
nie je stanovená
Miera dotácie
max. 100%
Ostáva dní
247
Od 24.1.2023
Do 1.10.2023
star-blank Nová výzva

Príspevok na fotovoltické panely pre školy (2023)

Program sa zameriava na podporu inovatívneho využívania zdrojov na prevádzku školských zariadení. Súčasťou programu je aj podpora vzdelávania zameraného na šetrenie zdrojmi a udržateľné formy energie.

Výška dotácie
max 50 000 €
Miera dotácie
max. 100 %
Ostáva dní
44
Od 23.1.2023
Do 12.3.2023
star-blank Nová výzva

Grantový program Vzdelanie pre stredoškolákov (2023)

Nadácia Tatra banky rada podporí najlepších slovenských študentov stredných škôl (hlavne gymnázií a stredných odborných škôl s maturitou), budúcich vysokoškolákov, aby na zahraničných školách a v in…

Výška dotácie
max. 1500 €
Miera dotácie
nie je stanovené
Ostáva dní
31
Od 19.1.2023
Do 27.2.2023
Plán obnovy

Vybudovanie špecializovaných centier pre poruchy autistického spektra (2023)

Cieľom výzvy je vybudovanie nových diagnosticko-intervenčných centier pre osoby s poruchami autistického spektra s kvalifikovaným personálom. Súčasťou bude aj výskum porúch autistického spektra.

Výška dotácie
max 782 906 €
Miera dotácie
max. 100 %
Ostáva dní
63
Od 11.1.2023
Do 31.3.2023

Budovanie vodovodov, kanalizácií a vodozádržných opatrení (2023)

Výzva je zameraná na podporu rôznych činností, ktoré súvisa s budovaním verejných vodovodov, kanalizácií či vodozádržných opatrení.

Výška dotácie
max. 6 000 000 €
Miera dotácie
max 95 %
Ostáva dní
10
Od 9.1.2023
Do 6.2.2023

Fond na podporu umenia 7/2023

Z výzvy môžete financovať tvorbu javiskového diela, aktivity nezávislých divadiel, tvorbu a realizáciu diel či medzinárodné mobility a prezentácie.

Výška dotácie
podľa podprogramu
Miera dotácie
max. 100 %
Ostáva dní
10
Od 9.1.2023
Do 6.2.2023

Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry (2023)

Cieľom tejto výzvy je vybudovanie novej športovej infraštruktúry v Slovenskej republike, zlepšenie technickej úrovne a kvality existujúcej športovej infraštruktúry.

Výška dotácie
max. 1 100 000 €
Miera dotácie
max. 70 %
Ostáva dní
80
Od 9.1.2023
Do 17.4.2023

Dotácia teplo 2023

Cieľom výzvy je poskytnúť dotáciu na pokrytie dodatočných nákladov v dôsledku uplatňovania limitu nárastu schválenej alebo určenej ceny tepla počas roka 2023

Výška dotácie
nie je stanovená
Miera dotácie
max. 100 %
Ostáva dní
338
Od 9.1.2023
Do 31.12.2023
Plán obnovy

Výzva na financovanie malých investičných projektov na podporu výstavby a rekonštrukcie nemocníc (2023)

Cieľom výzvy je vytvoriť modernú, dostupnú a efektívnu sieť nemocníc, ktorá zabezpečí kvalitnú zdravotnú starostlivosť, atraktívne prostredie pre personál a zdravé hospodárenie.

Výška dotácie
max. 5 000 000 €
Miera dotácie
max. 100 %
Ostáva dní
49
Od 30.12.2022
Do 17.3.2023

Podpora spolupráce v oblasti manažmentu kultúrneho dedičstva (2023)

Výzva má za cieľ posilniť spoluprácu a zlepšiť vzájomné poznanie a porozumenie medzi Slovenskom a prispievateľskými štátmi – Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom v oblasti kultúrneho podnikania, kultúrneho dedičstva a kultúrnej spoluprá…

Výška dotácie
7 000 €
Miera dotácie
max. 100 %
Ostáva dní
322
Od 17.12.2022
Do 15.12.2023
grant radar

Grantový radar

Chcem dostávať vždy pravidelné informácie o možnostiach financovania svojich projektov.