Všetky granty na jednom mieste

Filter

Máte zvolené vyhľadávacie parametre
Vynulovať filter

Filter

115 Aktuálnych výziev
  • 115 Aktuálnych výziev
  • 72 Plánovaných výziev
  • 1117 Uzatvorených výziev
Organizácia
Oblasti záujmu
Lokalita
Zobraziť iba nové

Vyhľadávané kategórie

Máte zvolené vyhľadávacie parametre
11 výziev
Plán obnovy

Investície do výstavby nových zariadení na výrobu elektriny z OZE

Cieľom výzvy je zvýšenie podielu elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov elektriny (OZE) na hrubej konečnej energetickej spotrebe Slovenskej republiky.

Výška dotácie
max. 3 000 000 €
Miera dotácie
max. 60 %
Ostáva dní
46
Od 12.5.2022
Do 12.7.2022

Výzva na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu rozvodov tepla pre Hornú Nitru (2021)

Výzva je zameraná na podporu využívania vysoko účinnej kombinovanej výroby tepla a elektrickej energie na základe dopytu po využiteľnom teple.

Výška dotácie
max. 7 500 000 €
Miera dotácie
max. 85 %
Ostáva dní
  N/A
Od 24.11.2021
Do vyčerpania financií

Výzva na triedený zber komunálnych odpadov (2021)

Cieľom výzvy je zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov.

Výška dotácie
nie je stanovená
Miera dotácie
max. 95 %
Ostáva dní
  N/A
Od 17.11.2021
Do vyčerpania financií

Horizont Európa - kaskádové granty (november 2021)

Vo všeobecnosti sú kaskádové granty orientované na malé a stredné podniky a start-upy.

Výška dotácie
10 - 200 tisíc €
Miera dotácie
závisí od konkrétneho grantu
Ostáva dní
187
Od 15.11.2021
Do 30.11.2022

Zníženie energetickej náročnosti verejných budov (2021)

Výzva je zameraná na zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov.

Výška dotácie
max. 3 000 000 €
Miera dotácie
max. 95 %
Ostáva dní
  N/A
Od 16.7.2021
Do vyčerpania financií

Program LIFE 2021 - 2027

Výzva je zameraná na podporu projektov v oblasti životného prostredia. Okrem iného sa týka tzv. štandardných projektov, strategických prírodných projektov, projektov technickej pomoci a grantov pre mimovládne organizácie.

Výška dotácie
podľa podprogramu
Miera dotácie
max. 95 %
Ostáva dní
  N/A
Od 15.7.2021
Do vyčerpania financií

Výstavba zariadení na využitie aerotermálnej, hydrotermálnej a geotermálnej energie (II)

Výzva podporuje zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov energie na konečnej energetickej spotrebe SR.

Výška dotácie
max. 2 000 000 EUR
Miera dotácie
90 - 100%
Ostáva dní
  N/A
Od 18.12.2019
Do vyčerpania financií

Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach

Medzi oprávnené aktivity patruia napríklad opatrenia pre zníženie hluku v urbanizovanom prostredí; opatrenia pre zníženie znečistenia ovzdušia; mestské prvky (napr. prvky drobnej infraštruktúry urbánneho dizajnu, zelené parky, zelené steny…

Výška dotácie
maximálne 800 tis. eur
Miera dotácie
85 %
Ostáva dní
  N/A
Od 31.3.2017
Do vyčerpania financií

Zelený vzdelávací fond 2022

Cieľom Zeleného vzdelávacieho fondu je podporiť rozvoj environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety na území Slovenskej republiky.

Výška dotácie
max. 5 000 €
Miera dotácie
max. 95 %
Ostáva dní
41
Od 11.5.2022
Do 7.7.2022

Výstavba zariadení na výrobu vodíka elektrolýzou s využitím OZE

Výzva je zameraná na výstavbu zariadení na výrobu vodíka elektrolýzou s využitím OZE.

Výška dotácie
max. 6 000 000 €
Miera dotácie
60%
Ostáva dní
  N/A
Od 29.3.2022
Do vyčerpania financií
grant radar

Grantový radar

Chcem dostávať vždy pravidelné informácie o možnostiach financovania svojich projektov.