Pravidelné informácie o možnostiach financovania vašich projektov z eurofondov a iných zdrojov    


Resetovať filter
  (9)

Resetovať filter

Zobraz iba:

  (9)

Oblasť:

Lokalita:

Typ organizácie:

Rozvoj a podpora zdravotníctva (2021)

Cieľom programu je zvýšiť kvalitu a dostupnosť zdravotnej starostlivosti na území TTSK prostredníctvom dotácií pre ambulancie.

COVID 19
Od 26.3.2021   Do podania žiadosti ostáva 78 dní - DO 15.12.2021

Výška dotácie

max. 20 000 €

Miera podpory

100%

Spolu úspešnejší 2021

Cieľom výzvy je podporiť tie stredné školy, ktoré budú prostredníctvom kvalitného a dostupného doučovania svojich žiakov, vytvárať podmienky na zlepšovanie ich vedomostí, zručností a kompetencií.

NOVÁ VÝZVA
Od 23.9.2021   Do podania žiadosti ostáva 13 dní - DO 11.10.2021

Výška dotácie

info v texte

Miera podpory

info v texte

Nová výzva Erasmus + (2021)

Cieľom nového programu Erasmus+ je prispieť k zavádzaniu nových postupov zlepšujúcich kvalitu a relevantnosť systémov vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže na národnej, regionálnej, ale aj miestnej úrovni.

Od 8.4.2021   Do podania žiadosti ostáva 36 dní - DO 3.11.2021

Výška dotácie

nie je stanovaná

Miera podpory

nie je stanovená

Tvorba a realizácia slovenských audiovizuálnych diel - podprogram 1.1 až 1.3 (2021)

Výzva je zameraná na podporu televízneho vysielania alebo pre nové distribučné platformy a poskytnutie tvorivého štipendia určeného na zabezpečenie vývoja audiovizuálneho diela.

Od 30.3.2021   Do podania žiadosti ostáva 62 dní - DO 29.11.2021

Výška dotácie

max. 2 000 000 €

Miera podpory

max. 80%

Projekty AKCIE RAKÚSKO - SLOVENSKO (2021)

Cieľom výzvy Akcia je stimulovať, resp. posilniť spoluprácu medzi oboma krajinami v dôležitých oblastiach vysokoškolského vzdelávania a výskumu, a tak vytvoriť príklady dobrej praxe. 

Od 23.3.2021   Do podania žiadosti ostáva 17 dní - DO 15.10.2021

Výška dotácie

max. 20 000 €

Miera podpory

100%

Podpora podnikania MSP a spolupráce so strednými odbornými školami v Banskobystrickom samosprávnom kraji

Výzva je zameraná na posilnenie konkurencieschopnosti a rastu malých a stredných podnikov vo fáze rozvoja v rámci BBSK.

Od 8.12.2020   Do podania žiadosti ostáva   N/A - DO vyčerpania financií

Výška dotácie

max. 200 000 €

Miera podpory

max. 90 %

Prispievanie k inteligentnému cezhraničnému regiónu (špecifický cieľ 1.2)

Spolupráca kľúčových aktérov v regionálnych inovačných systémových zariadeniach, zlepšenie vyššieho a celoživotného vzdelávania a zlepšenie cezhraničného vzdelávacieho systému.

Od 9.12.2016   Do podania žiadosti ostáva   N/A - DO vyčerpania financií

Výška dotácie

min. 100 000 €

Miera podpory

90 % - 100 %

Podpora pre rodinné podniky (2021)

Výzva je určená pre rodinné firmy. Vďaka podpore môžete získať pomoc od profesionálnych konzultantov –  expertov na danú problematiku, ktorí Vám pomôžu nájsť odpovede na riešenie spomínaných problémov.

NOVÁ VÝZVA
Od 27.9.2021   Do podania žiadosti ostáva 16 dní - DO 14.10.2021

Výška dotácie

max. 25 000 €

Miera podpory

nie je určená

BeTheChange - Inkubátor pre mladých sociálnych inovátorov a inovátorky

Inkubátor pre mladých sociálnych inovátorov a inovátorky v Coworkingu Cvernovka je zameraný na rozvoj podnikateľských zručností študentov a absolventov do 26 rokoch.

NOVÁ VÝZVA
Od 19.9.2021   Do podania žiadosti ostáva 2 dni - DO 30.9.2021

Výška dotácie

max. 2000 € + ďalšie výhody

Miera podpory

nie je stanovená

Dotácia na nábor, zaškolenie a podporu doučujúcich pre základné a stredné školy (2021)

Cieľom tejto výzvy je výber mimovládnych organizácií pre spoluprácu na programe doučovania.

NOVÁ VÝZVA
Od 26.9.2021   Do podania žiadosti ostáva 23 dní - DO 21.10.2021

Výška dotácie

max 90 000 €

Miera podpory

max. 100 %

Všetky práva vyhradené © 2021 GrantExpert.sk