Pravidelné informácie o možnostiach financovania vašich projektov z eurofondov a iných zdrojov    


Resetovať filter
  (3)

Resetovať filter

Zobraz iba:

  (3)

Oblasť:

Lokalita:

Typ organizácie:

COVID dotácie pre profesionálky a profesionálov pôsobiacich v kultúre a kreatívnom priemysle

Účelom COVID dotácie je dodatočná finančná podpora za pôsobenie a zotrvanie v sektore kultúry a kreatívneho priemyslu počas obdobia pandémi. Je kombinovateľná s ostatnými formami COVIDovej štátnej pomoci.

NOVÁ VÝZVA
COVID 19
Od 3.5.2021   Do podania žiadosti ostáva 45 dní - DO 30.6.2021

Výška dotácie

max. 6 000 €

Miera podpory

nie je stanovená

Podpora podnikania MSP a spolupráce so strednými odbornými školami v Banskobystrickom samosprávnom kraji

Výzva je zameraná na posilnenie konkurencieschopnosti a rastu malých a stredných podnikov vo fáze rozvoja v rámci BBSK.

Od 8.12.2020   Do podania žiadosti ostáva   N/A - DO vyčerpania financií

Výška dotácie

max. 200 000 €

Miera podpory

max. 90 %

Zmiernenie dopadov pandémie ochorenia COVID-19 pre zariadenia cestovného ruchu

Výzva je zameraná na zmiernenie dopadov krízy, spôsobenej pandémiou ochorenia COVID-19 v čase pozastavenia činnosti zariadení cestovného ruchu.

COVID 19
Od 9.11.2020   Do podania žiadosti ostáva 229 dní - DO 31.12.2021

Výška dotácie

vypočítaná individuálne

Miera podpory

nie je stanovená

Príspevok na udržanie zamestnanosti v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19

Príspevok je zameraný na udržanie zamestnanosti v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu v súvislosti so šírením ochorenia COVID- 19.

COVID 19
Od 7.4.2020   Do podania žiadosti ostáva   N/A - DO vyčerpania financií

Výška dotácie

max. 800 000 €

Miera podpory

max. 100 %

Fond na rozvoj Trnavského kraja 2021

Fond na rozvoj Trnavského kraja je nástrojom na podporu aktivít, akcií a práce subjektov a organizácií, ktoré výrazne prispievajú k propagácií kraja a napĺňajú jeho rozvojový potenciál.

NOVÁ VÝZVA
Od 5.5.2021   Do podania žiadosti ostáva 107 dní - DO 31.8.2021

Výška dotácie

min. 10 000 €

Miera podpory

max. 90 %

Podpora projektov s tzv. pečaťou výnimočnosti (Seal of Excellence)

Výzva je zameraná na podporu malých a stredných podnikov a ich projektov s tzv. pečaťou výnimočnosti (Seal of Excellence).

NOVÁ VÝZVA
Od 5.5.2021   Do podania žiadosti ostáva   N/A - DO vyčerpania financií

Výška dotácie

max. 2 500 000 €

Miera podpory

max. 70 %

Podpora projektov, ktorým je poskytovaná regionálna investičná pomoc

Cieľom výzvy je prostredníctvom nenávratného finančného príspevku poskytnúť synergickú podporu podnikom, ktoré sú prijímateľmi regionálnej investičnej pomoci poskytovanej zo štátneho rozpočtu.

Od 29.4.2021   Do podania žiadosti ostáva   N/A - DO vyčerpania financií

Výška dotácie

min. 50 000 €

Miera podpory

max. 50%

Podpora startupov a MSP z EIC Accelerator (Zelené inovácie)

Výzva je zameraná na podporu startupov a malých a stredných podnikoch v projektoch zameraných na zelené, ekologické inovácie a technológie.

Od 21.4.2021   Do podania žiadosti ostáva 143 dní - DO 6.10.2021

Výška dotácie

nie je určená

Miera podpory

nie je určená

Podpora pre startupy a MSP z EIC Accelerator (Digitálne inovácie a zdravotníctvo)

Výzva je určená na podporu startupov a malých a stredných podnikoch v projektoch zameraných na technologické, digitálne inovácie a zdravotníctvo.

Od 21.4.2021   Do podania žiadosti ostáva 143 dní - DO 6.10.2021

Výška dotácie

nie je určená

Miera podpory

nie je určená

Podpora spoločných projektov medzi organizáciami v SR a v Číne (2021)

V rámci výzvy možno predkladať návrhy projektov zo všetkých oblastí výskumu a vývoja. Cieľom projektov je nadviazanie novej alebo zintenzívnenie už existujúcej vedecko-technickej spolupráce.

Od 20.4.2021   Do podania žiadosti ostáva 36 dní - DO 21.6.2021

Výška dotácie

max. 12 000 €

Miera podpory

max. 100 %

Všetky práva vyhradené © 2021 GrantExpert.sk