Zadajte vašu emailovú adresu, vyberte si oblasti záujmu a my vám budeme posielať pravidelné informácie o možnostiach financovania vašich projektov z eurofondov a iných zdrojov.

Filter

Zobraz iba:

  (0)

Oblasť:

Lokalita:

Typ organizácie:

MAS Spiš (6.4)

Výzva podporuje rozvoj podnikania založením nového podniku, diverzifikáciou alebo rozšírením kapacít

Do podania žiadosti ostáva 42 dní - DO 25.11.2019

Výška dotácie

max. 60 000 €

Miera podpory

50 %

MAS Rudohorie (6.4)

Výzva podporuje rozvoj podnikania založením nového podniku, diverzifikáciou alebo rozšírením kapacít

Do podania žiadosti ostáva 46 dní - DO 29.11.2019

Výška dotácie

max. 80 000 €

Miera podpory

55 %

MAS Stráže (4.2)

Výzva je zameraná na podporu pre investície na spracovanie/uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych výrobkov.

Do podania žiadosti ostáva 11 dní - DO 25.10.2019

Výška dotácie

max.20 000 €

Miera podpory

50 %

MAS Turiec (6.4)

Výzva podporuje rozvoj podnikania založením nového podniku, diverzifikáciou alebo rozšírením kapacít

Do podania žiadosti ostáva 17 dní - DO 31.10.2019

Výška dotácie

Miera podpory

MAS Skala (4.1)

Výzva podporuje samsotatne hospodáriacich roľníkov. Investovať môžu do zvýšenia produkcie alebo jej kvality, do geotermálnych vrtov, atď

Do podania žiadosti ostáva 17 dní - DO 31.10.2019

Výška dotácie

max.200 000 €

Miera podpory

nie je stanovená

MAS Naša lieska (4.2)

Výzva je zameraná na podporu pre investície na spracovanie/uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych výrobkov.

Do podania žiadosti ostáva 14 dní - DO 28.10.2019

Výška dotácie

max. 30 000 €

Miera podpory

50 %

MAS Laborec (6.4)

Výzva podporuje rozvoj podnikania založením nového podniku, diverzifikáciou alebo rozšírením kapacít

Do podania žiadosti ostáva 47 dní - DO 30.11.2019

Výška dotácie

max. 100 000 €

Miera podpory

100 %

MAS Laborec (4.1)

Výzva podporuej samsotatne hospodáriacich roľníkov. Investovať môžu do zvýšenia produkcie alebo jej kvality, do geotermálnych vrtov, atď

Do podania žiadosti ostáva 47 dní - DO 30.11.2019

Výška dotácie

max.160 000 €

Miera podpory

90%

MAS Zlatá cesta (4.2)

Výzva je zameraná na podporu pre investície na spracovanie/uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych výrobkov.

Do podania žiadosti ostáva 25 dní - DO 8.11.2019

Výška dotácie

max.164 000 €

Miera podpory

nie je stanovená

MAS Hontiansko - novohradské partnerstvo (4.1)

Výzva podporuej samsotatne hospodáriacich roľníkov. Investovať môžu do zvýšenia produkcie alebo jej kvality, do geotermálnych vrtov, atď

Do podania žiadosti ostáva 8 dní - DO 22.10.2019

Výška dotácie

max. 60 000 €

Miera podpory

100 %