Všetky granty na jednom mieste

Filter

Máte zvolené vyhľadávacie parametre
Vynulovať filter

Filter

12 Aktuálnych výziev
  • 12 Aktuálnych výziev
  • 14 Plánovaných výziev
  • 261 Uzatvorených výziev
Organizácia
Oblasti záujmu
Lokalita
Zobraziť iba nové

Vyhľadávané kategórie

Máte zvolené vyhľadávacie parametre
12 výziev
star-blank Nová výzva Plán obnovy

Vytvorenie kompetenčných centier kybernetickej bezpečnosti (2024)

Účelom výzvy je zriadenie najmenej 3 kompetenčných centier v oblasti kybernetickej bezpečnosti na univerzitách, ktorých cieľom je vzdelávať a poskytovať odborné znalosti pre verejný a súkromný sektor a vytvorenie programu vzdelávania a zvyšovania povedomia o…

Výška dotácie
max. 1 704 000 €
Miera dotácie
max. 100 %
Ostáva dní
71
Od 12.5.2024
Do 31.7.2024
star-blank Nová výzva

Dotácie v oblasti podpory všeobecne prospešných služieb (2024)

Cieľom výzvy je podpora aktivít zameraných na vykonávanie všeobecne prospešných služieb, ktorými sú najmä poskytovanie zdravotnej starostlivosti, sociálnej pomoci, humanitárna starostlivosť, ochrana a obnova kultúrnych hodnôt,…

Výška dotácie
max. 15 000 €
Miera dotácie
max. 95%
Ostáva dní
10
Od 10.5.2024
Do 31.5.2024
star-blank Nová výzva

Dotácia na individuálne potreby obcí (2024)

Cieľom výzvy je financovanie individuálnych potrieb obcí a miest s dôrazom na rekonštrukciu a modernizáciu majetku obce.

Výška dotácie
max. 15 000 €
Miera dotácie
max. 95%
Ostáva dní
10
Od 10.5.2024
Do 31.5.2024
star-blank Nová výzva

Grantový program Digital pre vysoké školy (2024)

Cieľom programu je podporiť aktívne skupiny zložené zo študentov všetkých troch stupňov štúdia, z učiteľov a výskumných pracovníkov, ktorí sa venujú výskumu v odbore aplikovanej a priemyselnej informatiky.

Výška dotácie
max. 5000 €
Miera dotácie
max. 100 %
Ostáva dní
11
Od 7.5.2024
Do 1.6.2024

Podpora pre ženy vedúce deep tech startupy (2024)

Počas najbližších 2 rokoch budú v rámci tohto programu vyhlásené 4 výzvy na predkladanie žiadostí. Úspešné žiadateľky získajú granty vo výške 75 000 EUR ako aj personalizovaný program rozvoja podnikania, ktorý…

Výška dotácie
max. 75 000 €
Miera dotácie
max. 100 %
Ostáva dní
  N/A
Od 2.5.2024
Do vyčerpania financií
Plán obnovy

Podpora projektov v rámci priamo riadených programov EÚ: CEF Telecom, CEF 2 Digital a DIGITAL (2024)

Cieľom výzvy je spolufinancovanie úspešných projektov slovenských predkladateľov, ktoré boli finančne podporené v rámci výziev priamo riadených programov Európskej Únie.

Výška dotácie
max. 300 000 €
Miera dotácie
max. 100 %
Ostáva dní
71
Od 15.4.2024
Do 31.7.2024

Podpora projektov výskumu a vývoja v jednotlivých skupinách odborov vedy a techniky – VV MVP 2024

Základnou snahou agentúry v tejto výzve je zvýšiť podporu projektov výskumu a vývoja u mladých vedeckých pracovníkov prostredníctvom súťaže všetkých žiadateľov v konkurenčnom prostredí. Verejná výzva VV MVP 2024 nemá…

Výška dotácie
max. 250 000 €
Miera dotácie
max. 100 %
Ostáva dní
38
Od 19.3.2024
Do 28.6.2024
Plán obnovy

Preklenovacie ERC granty (2024)

Výzva je zameraná na podporu výskumníkov a výskumníčok, ktorí podali žiadosť o grant Európskej rady pre výskum (ERC) a získali hodnotenie minimálne „B“. 

Výška dotácie
individuálne
Miera dotácie
nie je známe
Ostáva dní
  N/A
Od 27.12.2023
Do vyčerpania financií
Plán obnovy

ERC Visiting granty (2024)

Cieľom výzvy je individuálne podporiť najlepších výskumníkov pracujúcich vo  výskumných organizáciách na Slovensku.

Výška dotácie
5 350 €/mesiac
Miera dotácie
max. 100 %
Ostáva dní
  N/A
Od 27.12.2023
Do vyčerpania financií
Plán obnovy

Inovačné vouchery z plánu obnovy (2023)

Podpora poskytovaná v rámci výzvy bude zameraná na riešenie konkrétneho zadania/problému/požiadavky žiadateľa súvisiaceho s jeho inovačnými aktivitami. Žiadosti môžete predkladať od 14. 8. 2023

Výška dotácie
max. 15 000 €
Miera dotácie
max. 85 %
Ostáva dní
  N/A
Od 14.7.2023
Do vyčerpania financií
grant radar

Grantový radar

Chcem dostávať vždy pravidelné informácie o možnostiach financovania svojich projektov.