Zadajte vašu emailovú adresu, vyberte si oblasti záujmu a my vám budeme posielať pravidelné informácie o možnostiach financovania vašich projektov z eurofondov a iných zdrojov.

Filter

Zobraz iba:

  (0)

Oblasť:

Lokalita:

Typ organizácie:

Tvorba a realizácia slovenských audiovizuálnych diel (vývoj)

Výzva je zameraná na vývoj a produkciu audiovizuálnych diel primárne určených pre televízne vysielanie alebo pre nové distribučné platformy.

Od 13.1.2020   Do podania žiadosti ostáva 253 dní - DO 5.10.2020

Výška dotácie

max. 2 000 000 €

Miera podpory

závisí od podprogramu

Zabezpečenie interkultúrneho dialógu a porozumenia medzi občanmi slovenskej národnosti a národnostnými menšinami

Cieľom výzvy je podpora interkultúrneho dialógu a porozumenia medzi občanmi slovenskej národnosti a občanmi patriacimi k národnostným menšinám a etnickým skupinám.

Od 13.1.2020   Do podania žiadosti ostáva 22 dní - DO 17.2.2020

Výška dotácie

max. 200 000 €

Miera podpory

max. 95 %

Výskum, vzdelávanie a edičná činnosť v audiovizuálnej kultúre a rozvoj audiovizuálnych technológií II.

Výzva je zameraná na podporu odborného výskumu, vzdelávania a edičnej činnosti, ako aj podporu technologickej základne v oblasti výroby, rozširovania a uvádzania audiovizuálnych diel.

Od 13.1.2020   Do podania žiadosti ostáva 225 dní - DO 7.9.2020

Výška dotácie

max. 200 000 €

Miera podpory

max. 90 %

Podpora kultúry a vzdelávania pre maďarskú a rómsku národnostnú menšinu

Výzva je vyhlásená za účelom zachovania, vyjadrenia, ochrany a rozvoja identity a kultúrnych hodnôt  národnostných menšín a výchovy a vzdelávania k právam osôb patriacich k národnostným menšinám.

Od 13.1.2020   Do podania žiadosti ostáva 5 dní - DO 31.1.2020

Výška dotácie

max. 200 000 €

Miera podpory

max. 95 %

Vysoká škola pre prax

Zvýšiť kvalitu VŠ vzdelávania a rozvoj ľudských zdrojov v oblasti výskumu a vývoja s cieľom dosiahnuť prepojenie VŠ vzdelávania s potrebami trhu práce. Môže ísť o aktivity na zmenu opisov študijných odborov podľa požiadaviek zamestná…

Od 27.12.2018   Do podania žiadosti ostáva   N/A - DO vyčerpania financií

Výška dotácie

100 001€ - 300 000 €

Miera podpory

95 % - 100 %

Podpora centier excelentnosti nadnárodného významu a medzinárodnej spolupráce v oblasti výskumu – II. etapa

Výzva podporuje výskum a vývoj v rámci individuálnych priemyselných výskumných a vývojových centier v doménach špecializácie RIS3 SK v Bratislavskom samosprávnom kraji.

Od 17.8.2018   Do podania žiadosti ostáva   N/A - DO vyčerpania financií

Výška dotácie

min. 3 000 000€

Miera podpory

90 % - 100 %

Prispievanie k inteligentnému cezhraničnému regiónu (špecifický cieľ 1.1)

Spolupráca kľúčových aktérov v regionálnych inovačných systémových zariadeniach, zlepšenie vyššieho a celoživotného vzdelávania a zlepšenie cezhraničného vzdelávacieho systému.

Od 9.12.2016   Do podania žiadosti ostáva   N/A - DO vyčerpania financií

Výška dotácie

min. 100 000 €

Miera podpory

90 % - 100 %

Prispievanie k inteligentnému cezhraničnému regiónu (špecifický cieľ 1.2)

Spolupráca kľúčových aktérov v regionálnych inovačných systémových zariadeniach, zlepšenie vyššieho a celoživotného vzdelávania a zlepšenie cezhraničného vzdelávacieho systému.

Od 9.12.2016   Do podania žiadosti ostáva   N/A - DO vyčerpania financií

Výška dotácie

min. 100 000 €

Miera podpory

90 % - 100 %