Pravidelné informácie o možnostiach financovania vašich projektov z eurofondov a iných zdrojov    


Resetovať filter
  (0)

Resetovať filter

Zobraz iba:

  (0)

Oblasť:

Lokalita:

Typ organizácie:

Rozvoj a podpora zdravotníctva (2021)

Cieľom programu je zvýšiť kvalitu a dostupnosť zdravotnej starostlivosti na území TTSK prostredníctvom dotácií pre ambulancie.

COVID 19
Od 26.3.2021   Do podania žiadosti ostáva 213 dní - DO 15.12.2021

Výška dotácie

max. 20 000 €

Miera podpory

100%

Podpora startupov a MSP z EIC Accelerator (Zelené inovácie)

Výzva je zameraná na podporu startupov a malých a stredných podnikoch v projektoch zameraných na zelené, ekologické inovácie a technológie.

Od 21.4.2021   Do podania žiadosti ostáva 143 dní - DO 6.10.2021

Výška dotácie

nie je určená

Miera podpory

nie je určená

Podpora podnikania MSP a spolupráce so strednými odbornými školami v Banskobystrickom samosprávnom kraji

Výzva je zameraná na posilnenie konkurencieschopnosti a rastu malých a stredných podnikov vo fáze rozvoja v rámci BBSK.

Od 8.12.2020   Do podania žiadosti ostáva   N/A - DO vyčerpania financií

Výška dotácie

max. 200 000 €

Miera podpory

max. 90 %

Podpora projektov, ktorým je poskytovaná regionálna investičná pomoc

Cieľom výzvy je prostredníctvom nenávratného finančného príspevku poskytnúť synergickú podporu podnikom, ktoré sú prijímateľmi regionálnej investičnej pomoci poskytovanej zo štátneho rozpočtu.

Od 29.4.2021   Do podania žiadosti ostáva   N/A - DO vyčerpania financií

Výška dotácie

min. 50 000 €

Miera podpory

max. 50%

Podpora pre startupy a MSP z EIC Accelerator (Digitálne inovácie a zdravotníctvo)

Výzva je určená na podporu startupov a malých a stredných podnikoch v projektoch zameraných na technologické, digitálne inovácie a zdravotníctvo.

Od 21.4.2021   Do podania žiadosti ostáva 143 dní - DO 6.10.2021

Výška dotácie

nie je určená

Miera podpory

nie je určená

Podpora spoločných projektov medzi organizáciami v SR a v Číne (2021)

V rámci výzvy možno predkladať návrhy projektov zo všetkých oblastí výskumu a vývoja. Cieľom projektov je nadviazanie novej alebo zintenzívnenie už existujúcej vedecko-technickej spolupráce.

Od 20.4.2021   Do podania žiadosti ostáva 36 dní - DO 21.6.2021

Výška dotácie

max. 12 000 €

Miera podpory

max. 100 %

Podpora spoločných projektov medzi organizáciami v SR a v Srbsku (2021)

V rámci výzvy možno predkladať návrhy projektov zo všetkých oblastí výskumu a vývoja. Cieľom projektov je nadviazanie novej alebo zintenzívnenie už existujúcej vedecko-technickej spolupráce.

Od 20.4.2021   Do podania žiadosti ostáva 36 dní - DO 21.6.2021

Výška dotácie

max. 4 700 €

Miera podpory

max. 100 %

Podpora spoločných projektov medzi organizáciami v SR a na Ukrajine (2021)

V rámci výzvy možno predkladať návrhy projektov zo všetkých oblastí výskumu a vývoja. Cieľom projektov je nadviazanie novej alebo zintenzívnenie už existujúcej vedecko-technickej spolupráce.

Od 20.4.2021   Do podania žiadosti ostáva 36 dní - DO 21.6.2021

Výška dotácie

max. 6 900 €

Miera podpory

max. 100 %

Príprava spoločných projektov medzi organizáciami v SR a v Poľsku (2021)

V rámci výzvy možno predkladať návrhy projektov zo všetkých oblastí výskumu a vývoja. Cieľom projektov je nadviazanie novej alebo zintenzívnenie už existujúcej vedecko-technickej spolupráce.

Od 20.4.2021   Do podania žiadosti ostáva 36 dní - DO 21.6.2021

Výška dotácie

max. 4 000 €

Miera podpory

max. 100 %

Podpora spoločných projektov medzi organizáciami v SR a na Taiwane (2021)

V rámci výzvy možno predkladať návrhy projektov zo všetkých oblastí výskumu a vývoja. Cieľom projektov je nadviazanie novej alebo zintenzívnenie už existujúcej vedecko-technickej spolupráce.

Od 5.4.2021   Do podania žiadosti ostáva 17 dní - DO 2.6.2021

Výška dotácie

max. 10 000 €

Miera podpory

max. 100 %

Všetky práva vyhradené © 2021 GrantExpert.sk