Pravidelné informácie o možnostiach financovania vašich projektov z eurofondov a iných zdrojov    


Resetovať filter
  (1)

Resetovať filter

Zobraz iba:

  (1)

Oblasť:

Lokalita:

Typ organizácie:

Podpora prevencie, diagnostiky, liečby a doliečovania na úrovni ústavnej zdravotnej starostlivosti v boji proti COVID-19

Hlavným cieľom výzvy je posilnenie kapacít v zdravotníckom systéme a ochrana verejného zdravia ako reakcia na pandémiu COVID-19.

COVID 19
Od 17.6.2021   Do podania žiadosti ostáva 40 dní - DO 31.10.2021

Výška dotácie

max. 300 000 €

Miera podpory

100 %

Bojovníci za zdravie (2021)

Cieľom Grantového programu Bojovníci za zdravie je pomôcť k zlepšeniu zdravia a k zvýšeniu kvality života

Od 3.9.2021   Do podania žiadosti ostáva 19 dní - DO 10.10.2021

Výška dotácie

nie je stanovená

Miera podpory

nie je stanovená

Rozvoj a podpora zdravotníctva (2021)

Cieľom programu je zvýšiť kvalitu a dostupnosť zdravotnej starostlivosti na území TTSK prostredníctvom dotácií pre ambulancie.

COVID 19
Od 26.3.2021   Do podania žiadosti ostáva 85 dní - DO 15.12.2021

Výška dotácie

max. 20 000 €

Miera podpory

100%

Podpora projektov v rámci European Battery Innovation (2021)

Cieľom výzvy je podporiť výskumno – vývojovo – inovačnú fázu projektov, ktoré sú súčasťou významného projektu spoločného európskeho záujmu s názvom European Battery Innovation.

Od 1.9.2021   Do podania žiadosti ostáva   N/A - DO vyčerpania financií

Výška dotácie

nie je známa

Miera podpory

nie je známa

Podpora inovatívnych projektov v Slovenskej republike v oblasti experimentálneho vývoja a inovácií uplatniteľných v praxi

Z grantu je možné financovať fungovanie akcelerátorov, ale aj realizáciu samotných mikroprojektov voblastiach experimentálneho výskumu a vývoja, priemyslu 4.0, práce 4.0, sociálnych inovácií ale aj implementácie AGENDY2020.

Od 12.8.2021   Do podania žiadosti ostáva 21 dní - DO 12.10.2021

Výška dotácie

30 000€ - 100 000€

Miera podpory

95%

Podpora inovácií a rozvoj podnikania 2. (2021)

Cieľom výzvy je podpora podnikov pri rozvoji inovačných zelených technológií, procesov, riešení, produktov alebo služieb a v inovovaní verejnoprospešných technológií, riešení, procesov a pomoci starším a chorým osobám.<…

Od 1.8.2021   Do podania žiadosti ostáva 13 dní - DO 4.10.2021

Výška dotácie

max. 2 000 000 €

Miera podpory

max. 45 - 90 %

Podpora projektov, ktorým je poskytovaná regionálna investičná pomoc

Cieľom výzvy je prostredníctvom nenávratného finančného príspevku poskytnúť synergickú podporu podnikom, ktoré sú prijímateľmi regionálnej investičnej pomoci poskytovanej zo štátneho rozpočtu.

Od 29.4.2021   Do podania žiadosti ostáva   N/A - DO vyčerpania financií

Výška dotácie

min. 50 000 €

Miera podpory

max. 50%

Nová výzva Erasmus + (2021)

Cieľom nového programu Erasmus+ je prispieť k zavádzaniu nových postupov zlepšujúcich kvalitu a relevantnosť systémov vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže na národnej, regionálnej, ale aj miestnej úrovni.

Od 8.4.2021   Do podania žiadosti ostáva 43 dní - DO 3.11.2021

Výška dotácie

nie je stanovaná

Miera podpory

nie je stanovená

Projekty AKCIE RAKÚSKO - SLOVENSKO (2021)

Cieľom výzvy Akcia je stimulovať, resp. posilniť spoluprácu medzi oboma krajinami v dôležitých oblastiach vysokoškolského vzdelávania a výskumu, a tak vytvoriť príklady dobrej praxe. 

Od 23.3.2021   Do podania žiadosti ostáva 24 dní - DO 15.10.2021

Výška dotácie

max. 20 000 €

Miera podpory

100%

Podpora podnikania MSP a spolupráce so strednými odbornými školami v Banskobystrickom samosprávnom kraji

Výzva je zameraná na posilnenie konkurencieschopnosti a rastu malých a stredných podnikov vo fáze rozvoja v rámci BBSK.

Od 8.12.2020   Do podania žiadosti ostáva   N/A - DO vyčerpania financií

Výška dotácie

max. 200 000 €

Miera podpory

max. 90 %

Všetky práva vyhradené © 2021 GrantExpert.sk