Všetky granty na jednom mieste

Filter

Máte zvolené vyhľadávacie parametre
Vynulovať filter

Filter

20 Aktuálnych výziev
  • 20 Aktuálnych výziev
  • 25 Plánovaných výziev
  • 244 Uzatvorených výziev
Organizácia
Oblasti záujmu
Lokalita
Zobraziť iba nové

Vyhľadávané kategórie

Máte zvolené vyhľadávacie parametre
20 výziev

Zachovanie, ochrana, podpora a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva (2023)

Cieľom výzvy je zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónu Slovenska a Česka.

Výška dotácie
min. 50 000 €
Miera dotácie
max. 100 %
Ostáva dní
26
Od 12.1.2023
Do 23.2.2023

Budovanie vodovodov, kanalizácií a vodozádržných opatrení (2023)

Výzva je zameraná na podporu rôznych činností, ktoré súvisa s budovaním verejných vodovodov, kanalizácií či vodozádržných opatrení.

Výška dotácie
max. 6 000 000 €
Miera dotácie
max 95 %
Ostáva dní
9
Od 9.1.2023
Do 6.2.2023

Podpora adaptácie na zmenu klímy a prevencie rizika katastrof (2023)

Výzva je zameraná na podporu a adaptáciu na zmenu klímy a prevenciu rizika katastrof a odolnosti s prihliadnutím na ekosystémové prístupy.

Výška dotácie
max. 2 000 000 €
Miera dotácie
max. 80 %
Ostáva dní
62
Od 9.1.2023
Do 31.3.2023

Posilnenie ochrany a zachovania prírody, biodiverzity a zelenej infraštruktúry (2023)

Výzva je zameraná na posilnenie ochrany a zachovania prírody, biodiverzity a zelenej infraštruktúry, a to aj v mestských oblastiach, a zníženie všetkých foriem znečistenia.

Výška dotácie
max. 1 500 000 €
Miera dotácie
max. 80 %
Ostáva dní
62
Od 9.1.2023
Do 31.3.2023

Fond malých projektov: Posilnenie úlohy kultúry a udržateľného cestovného ruchu (2023)

Výzva je zameraná na posilnenie úlohy kultúry a udržateľného cestovného ruchu v oblasti hospodárskeho rozvoja, sociálneho začlenenia a sociálnej inovácie.

Výška dotácie
max. 80 000 €
Miera dotácie
max. 80 %
Ostáva dní
31
Od 9.1.2023
Do 28.2.2023

Zlepšenie vodného hospodárstva v lesoch (2022)

Táto výzva podporuje prevenciu škôd v lesoch spôsobených prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami. Okrem iného je zameraná na budovanie jednoduchých objektov protipovodňovej ochrany.

Výška dotácie
max. 600 000 €
Miera dotácie
max. 100 %
Ostáva dní
  N/A
Od 1.11.2022
Do vyčerpania financií

Investície týkajúce sa infraštruktúry a prístupu k lesnej pôde (2022)

Výzva je zameraná na výstavbu nových a rekonštrukciu existujúcich lesných ciest

Výška dotácie
1 250 000 €
Miera dotácie
max. 100 %
Ostáva dní
31
Od 31.10.2022
Do 28.2.2023

Plány a opatrenia s cieľom mapovania, potláčania a monitoringu inváznych druhov rastlín (2022)

Výzva je zameraná na vypracovanie akčných plánov a realizáciu opatrení s cieľom systematického mapovania, eradikácie, potláčania a následného monitoringu inváznych druhov rastlín.

Výška dotácie
nie je určená
Miera dotácie
100 %
Ostáva dní
31
Od 14.10.2022
Do 28.2.2023

Výstavba a rekonštrukcia zariadení na recykláciu (2022)

Výzva je zameraná na prípravu na opätovné použitie a zhodnocovanie so zameraním na recykláciu nie nebezpečných odpadov vrátane podpory systémov triedeného zberu komunálnych odpadov a podpory predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komuná…

Výška dotácie
nie je určená
Miera dotácie
20 - 70%
Ostáva dní
  N/A
Od 30.9.2022
Do vyčerpania financií

Zabezpečovanie a optimalizovanie informačných nástrojov v oblasti vôd (2022)

Výzva je zameraná na zabezpečovanie a optimalizovanie informačných nástrojov v oblasti vôd.

Výška dotácie
nie je určená
Miera dotácie
max. 100 %
Ostáva dní
  N/A
Od 21.9.2022
Do vyčerpania financií
grant radar

Grantový radar

Chcem dostávať vždy pravidelné informácie o možnostiach financovania svojich projektov.