Všetky granty na jednom mieste

Filter

Máte zvolené vyhľadávacie parametre
Vynulovať filter

Filter

19 Aktuálnych výziev
  • 19 Aktuálnych výziev
  • 22 Plánovaných výziev
  • 357 Uzatvorených výziev
Organizácia
Oblasti záujmu
Lokalita
Zobraziť iba nové

Vyhľadávané kategórie

Máte zvolené vyhľadávacie parametre
19 výziev

Dotácia na inovatívne projekty v priemysle (2025)

Grant je možné použiť na rôzne projekty v oblasti priemyselných inovácií, obnoviteľnej energie, obehového hospodárstva, AI ale napríklad aj v oblasti vzdelávania.

Výška dotácie
nie je stanovená
Miera dotácie
nie je stanovená
Ostáva dní
13
Od 1.6.2024
Do 8.7.2024

Podpora dekarbonizácie priemyslu II. (2024)

Cieľom výzvy je podpora investícií na ochranu životného prostredia v podobe znižovania emisií skleníkových plynov v odvetviach priemyselnej výroby nákladovo-efektívnym spôsobom.

Výška dotácie
nie je určená
Miera dotácie
nie je určená
Ostáva dní
35
Od 31.5.2024
Do 30.7.2024
Plán obnovy

Výstavba zariadení na výrobu vodíka elektrolýzou využitím OZE a na jeho uskladnenie (2024)

Cieľom a účelom výzvy je zvyšovanie flexibility elektroenergetických sústav pre vyššiu integráciu OZE prostredníctvom podpory výstavby zariadení na výrobu vodíka elektrolýzou využitím OZE a na jeho uskladnenie.

Výška dotácie
max. 4 000 000 €
Miera dotácie
max. 70 %
Ostáva dní
35
Od 31.5.2024
Do 30.7.2024

Adaptácia na zmenu klímy (2024)

Výzva je zameraná na podporu veľkých projektov, ktoré zmierňujú dôsledky zmeny klímy a zlepšujú podmienky pre boj proti klimatickým zmenám.

Výška dotácie
2 - 4 mil. €
Miera dotácie
podľa oblastí
Ostáva dní
85
Od 17.5.2024
Do 18.9.2024

Medzisektorové riešenia pre dekarbonizáciu (2024)

Výzva je zameraná na podporu riešení využiteľných pre zlepšenie klimatických podmienok, energetiku a mobilitu. Je zameraná na medziodvetvové riešenia pre dekarbonizáciu, batérie, prelomové technológie a riešenia v oblasti klímy a…

Výška dotácie
nie je stanovená
Miera dotácie
nie je stanovená
Ostáva dní
72
Od 13.5.2024
Do vyčerpania financií

Bezpečná a odolná doprava a služby inteligentnej mobility pre cestujúcich a tovar (2024)

Výzva je zameraná na podporu veľkých projektov v oblasti mobility a transportu. Cieľom je zvyšovať bezpečnosť, odolnosť tohto odvetvia aj zlepšovanie podmienok pre ekologickú dopravu.

Výška dotácie
nie je stanovená
Miera dotácie
nie je stanovená
Ostáva dní
72
Od 13.5.2024
Do vyčerpania financií

LIFE 2024

Výzvy z programu LIFE sú zameraná na podporu projektov v oblasti životného prostredia. 

Výška dotácie
podľa podprogramu
Miera dotácie
max. 95 %
Ostáva dní
  N/A
Od 19.4.2024
Do vyčerpania financií

Posilnenie a modernizácia intervenčných kapacít a infraštruktúry na zvládanie katastrof (2024)

Cieľom je zmierniť negatívne účinky zmeny klímy, zvyšovanie rizika biologických, technologických a ekonomických katastrof s dôrazom na modernizáciu a posilnenie intervenčných kapacít a infraštruktúry​​.

Výška dotácie
nie je známe
Miera dotácie
max. 100 %
Ostáva dní
  N/A
Od 8.4.2024
Do vyčerpania financií

Budovanie a modernizácia systémov včasného varovania a vyrozumievania (2024)

Cieľom výzvy je  modernizovať technológie a zavádzať adresné systémy včasného varovania obyvateľstva vrátane monitorovania všetkých rizík katastrof prispievajúcich k znižovaniu nimi spôsobených škôd.

Výška dotácie
nie je známe
Miera dotácie
max. 100 %
Ostáva dní
  N/A
Od 1.4.2024
Do vyčerpania financií

Identifikácia rizík, prevencia a reakcia na katastrofy spôsobené zmenou klímy (2024)

Cieľom výzvy je zlepšiť pripravenosť na mimoriadne udalosti a nutnosťou prijať analytické a metodologické opatrenia, ktoré zabezpečia zber a vyhodnotenie dát a informácií, ako aj modelovanie a monitoring vývoja rizík spojených so zmenou klímy.

Výška dotácie
nie je známe
Miera dotácie
max. 100 %
Ostáva dní
  N/A
Od 1.4.2024
Do vyčerpania financií
grant radar

Grantový radar

Chcem dostávať vždy pravidelné informácie o možnostiach financovania svojich projektov.