Pravidelné informácie o možnostiach financovania vašich projektov z eurofondov a iných zdrojov    


Resetovať filter
  (2)

Resetovať filter

Zobraz iba:

  (2)

Oblasť:

Lokalita:

Typ organizácie:

Budovanie verejných kanalizácií, čistiarní odpadových vôd a súbežná výstavba verejných vodovodov (2021)

Cieľom výzvy je zvýšenie spoľahlivosti úpravy vody odoberanej z veľkokapacitných zdrojov povrchových vôd v záujme zvýšenia bezpečnosti dodávky pitnej vody verejnými vodovodmi.

NOVÁ VÝZVA
Od 1.8.2021   Do podania žiadosti ostáva   N/A - DO vyčerpania financií

Výška dotácie

nie je určená

Miera podpory

max. 95 %

Budovanie prvkov dopravnej a zelenej infraštruktúry (2021)

Výzva je zameraná na rozvoj dopravnej a zelenej infraštruktúry, podporu nápravy dôsledkov krízy v súvislosti s pandémiou COVID-19.

NOVÁ VÝZVA
Od 1.8.2021   Do podania žiadosti ostáva   N/A - DO vyčerpania financií

Výška dotácie

nie je stanovená

Miera podpory

nie je stanovená

Program LIFE 2021 - 2027

Výzva je zameraná na podporu projektov v oblasti životného prostredia. Okrem iného sa týka tzv. štandardných projektov, strategických prírodných projektov, projektov technickej pomoci a grantov pre mimovládne organizácie.

Od 15.7.2021   Do podania žiadosti ostáva   N/A - DO vyčerpania financií

Výška dotácie

podľa podprogramu

Miera podpory

max. 95 %

Ochrana prírodného a kultúrneho dedičstva a biodiverzity (špecifický cieľ 2.2)

Z grantu je možné podporiť aktivity smerujúce k zachovaniu a ochrane životného prostredia, kultúrneho dedičstva a podpora efektívneho využívania zdrojov. Ide napr. o turizmus, zlešenie cyklotrás, či organizáciu školení a budovanie kapacít na podporu…

Od 9.12.2016   Do podania žiadosti ostáva   N/A - DO vyčerpania financií

Výška dotácie

min. 100 000 €

Miera podpory

90 % - 100 %

Ochrana prírodného a kultúrneho dedičstva a biodiverzity (špecifický cieľ 2.1)

Z grantu je možné podporiť aktivity smerujúce k zachovaniu a ochrane životného prostredia, kultúrneho dedičstva a podpora efektívneho využívania zdrojov. Ide napr. o turizmus, zlepšenie cyklotrás, či organizáciu školení a budovanie kapacít na podporu…

Od 9.12.2016   Do podania žiadosti ostáva   N/A - DO vyčerpania financií

Výška dotácie

min. 100 000 €

Miera podpory

90 % - 100 %

Zníženie energetickej náročnosti verejných budov (2021)

Výzva je zameraná na zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov.

Od 16.7.2021   Do podania žiadosti ostáva   N/A - DO vyčerpania financií

Výška dotácie

max. 3 000 000 €

Miera podpory

max. 95 %

Podpora podnikania a modrej ekonomiky DigiCirc (2021)

Výzva je zameraná na riešenie digitálnych výziev v témach modrej ekonomiky. Podporené budú výhradne startupy, mikro, malé a stredné podniky.

Od 14.6.2021   Do podania žiadosti ostáva 34 dní - DO 8.9.2021

Výška dotácie

max. 60 000 €

Miera podpory

nie je určená

Podpora inovácií a rozvoj podnikania (2021)

Cieľom výzvy je podpora podnikov pri rozvoji inovačných zelených technológií, procesov, riešení, produktov alebo služieb a v inovovaní verejnoprospešných technológií, riešení, procesov a pomoci starším a chorým osobám.<…

Od 23.6.2021   Do podania žiadosti ostáva 43 dní - DO 17.9.2021

Výška dotácie

max. 2 000 000 €

Miera podpory

max. 45 - 90 %

Rozvoj cestovného ruchu a turistickej infraštruktúry v pohraničnom regióne SK - CZ

Vyhlásená výzva má ambíciu podporiť rozvoj cestovného ruchu, prírodných a kultúrnych pamiatok a budovanie infraštruktúry v pohraničnom regióne Česka a Slovenska.

Od 10.6.2021   Do podania žiadosti ostáva 71 dní - DO 15.10.2021

Výška dotácie

min. 200 000 €

Miera podpory

max. 100 %

Podpora startupov a MSP z EIC Accelerator (Zelené inovácie)

Výzva je zameraná na podporu startupov a malých a stredných podnikoch v projektoch zameraných na zelené, ekologické inovácie a technológie.

Od 21.4.2021   Do podania žiadosti ostáva 62 dní - DO 6.10.2021

Výška dotácie

nie je určená

Miera podpory

nie je určená

Všetky práva vyhradené © 2021 GrantExpert.sk