Pravidelné informácie o možnostiach financovania vašich projektov z eurofondov a iných zdrojov    


  (1)

Zobraz iba:

  (1)

Oblasť:

Lokalita:

Typ organizácie:

Podpora kultúry a vzdelávania pre maďarskú a rómsku národnostnú menšinu (2021)

Výzva je zameraná na podporu kultúry a vzdelávania pre rómsku a maďarskú národnostnú menšinu za účelom zachovania, vyjadrenia, ochrany a rozvoja identity a…

NOVÁ VÝZVA
Od 23.11.2020   Do podania žiadosti ostáva 24 dní - DO 18.12.2020

Výška dotácie

max. 200 000 €

Miera podpory

max. 95 %

Nápad pre 3 generácie (2020)

Program je venovaný deťom, mladým ľuďom, aktívnym ľuďom a seniorom, ktorým je blízka myšlienka dobrovoľníctva.

Od 4.11.2020   Do podania žiadosti ostáva 21 dní - DO 15.12.2020

Výška dotácie

max. 2 500 €

Miera podpory

max. 100 %

Fond na podporu umenia 1/2021

Výzva je zameraná na podporu galérií, organizácií, umeleckých a kultúrnych centier, ale aj vydávanie tlačených a online časopisov či výskum a vzdelávanie v oblasti kultúry a umenia.

Od 3.11.2020   Do podania žiadosti ostáva 13 dní - DO 7.12.2020

Výška dotácie

max. 200 000 €

Miera podpory

max. 100 %

Podpora podnikania v kultúrnom a kreatívnom priemysle

Cieľom výzvy je podpora vysokokvalitných a profesionálnych aktivít v súčasnom umení, ktoré tvoria jadro kultúrneho a kreatívneho priemyslu.

Od 3.11.2020   Do podania žiadosti ostáva 93 dní - DO 25.2.2021

Výška dotácie

max. 200 000 €

Miera podpory

max. 95 %

Terra Incognita (2021)

Cieľom výzvy je podpora a rozvoj domáceho a aktívneho zahraničného cestovného ruchu ako aj podpora a rozvoj zážitkovej turistiky prostredníctvom vytvorenia trvalo udržateľnej ponuky produktov a služieb v Košickom kraji.

Od 8.10.2020   Do podania žiadosti ostáva 6 dní - DO 30.11.2020

Výška dotácie

max. 200 000 €

Miera podpory

max. 90%

Podpora budovania verejne prístupných elektrických nabíjacích staníc

Primárnym cieľom výzvy je podpora rozvoja elektromobility v Slovenskej republike formou budovania a rozvoja nabíjacej infraštruktúry.

Od 3.9.2020   Do podania žiadosti ostáva 6 dní - DO 30.11.2020

Výška dotácie

max. 18 000 €

Miera podpory

max. 95%

Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní (2020)

Z výzvy možno okrem iného podporiť obstaranie a modernizáciu materiálno-technického vybavenia, rekonštrukciu a energetickú efektívnosť budov SOŠ.

Od 16.4.2020   Do podania žiadosti ostáva   N/A - DO vyčerpania financií

Výška dotácie

nie je stanovená

Miera podpory

max. 95%

Podpora inteligentných inovácií v priemysle (2018)

Súčasne s prvkami inteligentných riešení (napr. digitalizácia, automatizácia, robotizácia, Big Data atď.) môže žiadateľ o grant realizovať aj opatrenia súvisiace so zabezpečením kybernetickej bezpečnosti.

Od 20.12.2018   Do podania žiadosti ostáva   N/A - DO vyčerpania financií

Výška dotácie

max.3 000 000 €

Miera podpory

25%-50%

Rozvoj podnikania a cestovného ruchu vo vybraných regiónoch PSK

Zámerom výzvy je podporiť rozvoj podnikania prostredníctvom uvedenia nového alebo inovovaného produktu na trh alebo na inováciu produkčného procesu s potenciálom podporiť rozvoj cestovného ruchu v PSK.

Od 27.2.2020   Do podania žiadosti ostáva   N/A - DO vyčerpania financií

Výška dotácie

max. 200 000 €

Miera podpory

max. 85%

Modelovanie vývoja mimoriadnych udalostí, monitorovanie a vyhodnocovanie rizík viazaných na zmenu klímy

Modelovanie vývoja mimoriadnych udalostí, monitorovanie a vyhodnocovanie rizík viazaných na zmenu klímy a jej dôsledky.

Od 13.9.2017   Do podania žiadosti ostáva   N/A - DO vyčerpania financií

Výška dotácie

max. 22 mil. €

Miera podpory

90%-100%

Všetky práva vyhradené © 2020 GrantExpert.sk