Zadajte vašu emailovú adresu, vyberte si oblasti záujmu a my vám budeme posielať pravidelné informácie o možnostiach financovania vašich projektov z eurofondov a iných zdrojov.

Filter

Zobraz iba:

  (0)

Oblasť:

Lokalita:

Typ organizácie:

Produkcie audiovizuálnych diel primárne určených pre televízne vysielanie alebo nové distribučné platformy

Výva z dielne AVF je zameraná na podporu vývoja, tvorby a produkcie slovenských audiovizuálnych diel primárne určených pre televízne vysielanie alebo nové distribučné platformy.

Od 13.1.2020   Do podania žiadosti ostáva 15 dní - DO 10.2.2020

Výška dotácie

max. 2 000 000 €

Miera podpory

závisí od podprogramu

Tvorba a realizácia slovenských audiovizuálnych diel (vývoj)

Výzva je zameraná na vývoj a produkciu audiovizuálnych diel primárne určených pre televízne vysielanie alebo pre nové distribučné platformy.

Od 13.1.2020   Do podania žiadosti ostáva 253 dní - DO 5.10.2020

Výška dotácie

max. 2 000 000 €

Miera podpory

závisí od podprogramu

Distribúcia a iné uvádzanie audiovizuálnych diel na verejnosti

Výzva z dielne Audiovizuálneho fondu je zameraná na podporu rozširovania a uvádzania audiovizuálnych diel v Slovenskej republike alebo v zahraničí.

Od 13.1.2020   Do podania žiadosti ostáva 253 dní - DO 5.10.2020

Výška dotácie

max. 250 000 €

Miera podpory

max. 90 %

Zabezpečenie interkultúrneho dialógu a porozumenia medzi občanmi slovenskej národnosti a národnostnými menšinami

Cieľom výzvy je podpora interkultúrneho dialógu a porozumenia medzi občanmi slovenskej národnosti a občanmi patriacimi k národnostným menšinám a etnickým skupinám.

Od 13.1.2020   Do podania žiadosti ostáva 22 dní - DO 17.2.2020

Výška dotácie

max. 200 000 €

Miera podpory

max. 95 %

Výskum, vzdelávanie a edičná činnosť v audiovizuálnej kultúre a rozvoj audiovizuálnych technológií II.

Výzva je zameraná na podporu odborného výskumu, vzdelávania a edičnej činnosti, ako aj podporu technologickej základne v oblasti výroby, rozširovania a uvádzania audiovizuálnych diel.

Od 13.1.2020   Do podania žiadosti ostáva 225 dní - DO 7.9.2020

Výška dotácie

max. 200 000 €

Miera podpory

max. 90 %

Implementácia opatrení na zvýšenie kybernetickej bezpečnosti v spoločnosti

Grantová výzva poskytuje finančné prostriedky na zvýšenie kybernetickej bezpečnosti spoločnosti. Môže ísť o vytvorenie nástrojov na rozpoznanie, monitorovanie a riadenie bezpečnostných incidentov, zabezpečenie kritickej infraštruktúry a podobne.

Od 25.9.2019   Do podania žiadosti ostáva   N/A - DO vyčerpania financií

Výška dotácie

max. 5 000 000 €

Miera podpory

100 %

Tvorba a realizácia slovenských audiovizuálnych diel II.

Výzva z dielne Audiovizuálneho fondu  je zameraná na tvorbu a realizáciu slovenských audiovizuálnych diel s pridanou hodnotou.

Od 13.1.2020   Do podania žiadosti ostáva 15 dní - DO 10.2.2020

Výška dotácie

max. 2 000 000 €

Miera podpory

max. 90 %

Lepšie využívanie údajov inštitúciami verejnej správy (2019)

Výzva podporuje využívanie údajov - Business inteligence. Pod týmito aktivitami rozumieme napríklad vybavenie klientských centier IKT prostriedkami, dátovú integráciu informačných systémov, nasadenie administratívnych informačných systémov a…

Od 23.9.2019   Do podania žiadosti ostáva   N/A - DO vyčerpania financií

Výška dotácie

max. 5 000 000 €

Miera podpory

95 %

E-inklúzia a podpora digitálnych kompetencií

Výzva podporuje digitálnu inklúziu, služby adresujúce aktívne starnutie, telemedicínu a asistovanú opateru.

Od 23.9.2019   Do podania žiadosti ostáva   N/A - DO vyčerpania financií

Výška dotácie

max. 5 000 000 €

Miera podpory

95 %

Podpora inteligentných inovácií v priemysle (2018)

Súčasne s prvkami inteligentných riešení (napr. digitalizácia, automatizácia, robotizácia, Big Data atď.) môže žiadateľ o grant realizovať aj opatrenia súvisiace so zabezpečením kybernetickej bezpečnosti.

Od 20.12.2018   Do podania žiadosti ostáva   N/A - DO vyčerpania financií

Výška dotácie

max.3 000 000 €

Miera podpory

25%-50%