Zadajte vašu emailovú adresu, vyberte si oblasti záujmu a my vám budeme posielať pravidelné informácie o možnostiach financovania vašich projektov z eurofondov a iných zdrojov.

Filter

Zobraz iba:

  (2)

Oblasť:

Lokalita:

Typ organizácie:

Zmiernenie dopadov koronakrízy v regiónoch

Výzva je zameraná na zmiernenie dopadov koronakrízy podporou tvorby a udržania pracovných miest a aktivitami na podporu lokálnych komunít.

COVID 19
Od 20.5.2020   Do podania žiadosti ostáva 12 dní - DO 16.6.2020

Výška dotácie

max. 50 000 €

Miera podpory

max. 90 %

Výzva pre mládežnícke organizácie reagujúca na koronakrízu

Cieľom výzvy je ponúknuť príležitosť pre mládežnícke organizácie na realizáciu aktivít reagujúcich na súčasnú krízu v súvislosti s pandémiou COVID-19.

COVID 19
Od 14.4.2020   Do podania žiadosti ostáva 18 dní - DO 22.6.2020

Výška dotácie

max. 10 000 €

Miera podpory

max. 100 %

Štipendijný program Rómskeho vzdelávacieho fondu

Hlavným cieľom programu je prispieť k vytvoreniu dostačne veľkej skupiny Rómov, ktorí budú vysokoškolsky vzdelaní, sebaistí, a hrdí na svoju identitu, akademicky a sociálne zdatní.

NOVÁ VÝZVA 
Od 26.5.2020   Do podania žiadosti ostáva 13 dní - DO 17.6.2020

Výška dotácie

posudzované individuálne

Miera podpory

nie je stanovená

Silnejšie korene pre občiansku spoločnosť (2020)

Táto výzva je otvorená organizáciám občianskej spoločnosti v Českej republike, Maďarsku a na Slovensku a jej cieľom je rozšíriť spektrum ich členov a sietí.

Od 6.5.2020   Do podania žiadosti ostáva 5 dní - DO 9.6.2020

Výška dotácie

max. 40 000 €

Miera podpory

max. 100 %

Nadácia mesta Bratislavy - Grantový program "KOMUNITY"

Zámerom programu KOMUNITY je v širšom horizonte vytváranie sociálne napĺňaných verejných priestorov a podpora občianskych iniciatív ako aj aktívnej účasti ľudí na spravovaní komunity.

NOVÁ VÝZVA 
Od 25.5.2020   Do podania žiadosti ostáva 11 dní - DO 15.6.2020

Výška dotácie

max. 5 000 €

Miera podpory

max. 100 %

Podpora inovatívnych projektov - akceleračný pobyt v Izraeli

Základným účelom výzvy je podporiť internacionalizáciu a komercializáciu inovatívnych projektov slovenských podnikateľských subjektov.

Od 3.4.2020   Do podania žiadosti ostáva 26 dní - DO 30.6.2020

Výška dotácie

115 800 €

Miera podpory

max. 95 %

Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní (2020)

Z výzvy možno okrem iného podporiť obstaranie a modernizáciu materiálno-technického vybavenia, rekonštrukciu a energetickú efektívnosť budov SOŠ.

Od 16.4.2020   Do podania žiadosti ostáva   N/A - DO vyčerpania financií

Výška dotácie

nie je stanovená

Miera podpory

max. 95%

Podpora inovatívnych projektov - akceleračný pobyt v USA

Základným účelom výzvy je podporiť internacionalizáciu a komercializáciu inovatívnych projektov slovenských podnikateľských subjektov.

Od 3.4.2020   Do podania žiadosti ostáva 26 dní - DO 30.6.2020

Výška dotácie

63 200 €

Miera podpory

max. 95%

Rozvoj podnikania a cestovného ruchu vo vybraných regiónoch PSK

Zámerom výzvy je podporiť rozvoj podnikania prostredníctvom uvedenia nového alebo inovovaného produktu na trh alebo na inováciu produkčného procesu s potenciálom podporiť rozvoj cestovného ruchu v PSK.

Od 27.2.2020   Do podania žiadosti ostáva   N/A - DO vyčerpania financií

Výška dotácie

max. 200 000 €

Miera podpory

max. 85%

Moderné technológie (7.7)

Cieľom výzvy je zavedenie moderných technológií do procesu vykonávania činností verejnej správy, procesu rozhodovania ako aj služieb, informácií a kontaktu verejnej správy s verejnosťou.

Od 24.2.2020   Do podania žiadosti ostáva   N/A - DO vyčerpania financií

Výška dotácie

max. 1 000 000 €

Miera podpory

max. 95 %