Pravidelné informácie o možnostiach financovania vašich projektov z eurofondov a iných zdrojov    


Resetovať filter
  (6)

Resetovať filter

Zobraz iba:

  (6)

Oblasť:

Lokalita:

Typ organizácie:

EIT Food 2022

Cieľom výzvy je maximalizovať spoločenský, hospodársky a environmentálny vplyv inovatívnych nápadov a konzorcií v rámci rámca vplyvu EIT Food, ako je opísaný v Strategickom programe na roky 2021 – 27.

NOVÁ VÝZVA
Od 1.12.2021   Do podania žiadosti ostáva 42 dní - DO 14.1.2022

Výška dotácie

max. 1 400 000 €

Miera podpory

max. 60 %

Výzva 2022: Nové príležitosti pre medzinárodné vzdelávanie financované z programu Erasmus+

Výzva ponúka príležitosť na realizáciu časti štúdia a stáži v zahraničí, učňovskej prípravy či výmeny zamestnancov vo všetkých oblastiach vzdelávania.

NOVÁ VÝZVA
Od 26.11.2021   Do podania žiadosti ostáva 320 dní - DO 19.10.2022

Výška dotácie

podľa podprogramu

Miera podpory

podľa podprogramu

Bratislavská regionálna dotačná schéma (2022)

Program je zameraný na podporu projektov v oblasti kultúry, športu, vzdelávania mládeže či aktivít na rozvoj vidieka a zlepšenie životného prostredia.

Od 8.11.2021   Do podania žiadosti ostáva 45 dní - DO 17.1.2022

Výška dotácie

závisí od podprogramu

Miera podpory

závisí od podprogramu

Podpora projektov v rámci European Battery Innovation (2021)

Cieľom výzvy je podporiť výskumno – vývojovo – inovačnú fázu projektov, ktoré sú súčasťou významného projektu spoločného európskeho záujmu s názvom European Battery Innovation.

Od 1.9.2021   Do podania žiadosti ostáva   N/A - DO vyčerpania financií

Výška dotácie

nie je známa

Miera podpory

nie je známa

Aktuálne výzvy programu Digitálna Európa (november 2021)

Výzvy sú zamerané na investície do umelej inteligencie, superpočítačov, na budovanie spoločných dátových priestorov, posilňovanie digitálnych zručností Európanov, ale aj do kybernetickej bezpečnosti a centier digitálnych inovácií.

NOVÁ VÝZVA
Od 29.11.2021   Do podania žiadosti ostáva   N/A - DO vyčerpania financií

Výška dotácie

rôzna

Miera podpory

rôzna

Podpora komercializácie a rozšírenia medziregionálnych inovačných projektov

Európska komisia vyhlásila prvú výzvu na predkladanie projektov pre nový Nástroj na medziregionálne inovačné investície (I3) v hodnote 145 mil. eur na roky 2021 a 2022.

NOVÁ VÝZVA
Od 24.11.2021   Do podania žiadosti ostáva 60 dní - DO 1.2.2022

Výška dotácie

podľa podprogramu

Miera podpory

podľa podprogramu

Podpora projektov, ktorým je poskytovaná regionálna investičná pomoc

Cieľom výzvy je prostredníctvom nenávratného finančného príspevku poskytnúť synergickú podporu podnikom, ktoré sú prijímateľmi regionálnej investičnej pomoci poskytovanej zo štátneho rozpočtu.

Od 29.4.2021   Do podania žiadosti ostáva   N/A - DO vyčerpania financií

Výška dotácie

min. 50 000 €

Miera podpory

max. 50%

Prispievanie k inteligentnému cezhraničnému regiónu (špecifický cieľ 1.2)

Spolupráca kľúčových aktérov v regionálnych inovačných systémových zariadeniach, zlepšenie vyššieho a celoživotného vzdelávania a zlepšenie cezhraničného vzdelávacieho systému.

Od 9.12.2016   Do podania žiadosti ostáva   N/A - DO vyčerpania financií

Výška dotácie

min. 100 000 €

Miera podpory

90 % - 100 %

Fond na podporu umenia 5/2022

Výzva je zameraná na podporu rôznych kultúrno-vzdelávacích aktivít, vydávanie diel, výskum a publikačnú činnosť a ďalšie oblasti podpory kultúry a kreatívneho priemyslu.

NOVÁ VÝZVA
Od 29.11.2021   Do podania žiadosti ostáva 38 dní - DO 10.1.2022

Výška dotácie

závisí od podprogramu

Miera podpory

podľa podprogramu

Podpora výskumných kapacít v Bratislavskom kraji (2021)

Výzva je zameraná na podporu výskumných kapacít a kompetencií vo výskume a vývoji v rámci Univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier v Bratislavskom kraji.

NOVÁ VÝZVA
Od 23.11.2021   Do podania žiadosti ostáva 118 dní - DO 31.3.2022

Výška dotácie

max. 6 000 000 €

Miera podpory

95 - 100 %

Všetky práva vyhradené © 2021 GrantExpert.sk