Zadajte vašu emailovú adresu, vyberte si oblasti záujmu a my vám budeme posielať pravidelné informácie o možnostiach financovania vašich projektov z eurofondov a iných zdrojov.

Filter

Zobraz iba:

  (3)

Oblasť:

Lokalita:

Typ organizácie:

Oporný bod - COVID 19

Oporný bod je v roku 2020 zameraný najmä na podporu riešení problémov inštitúcií, ktoré im vznikli v súvislosti s vírusom COVID - 19.

NOVÁ VÝZVA 
COVID 19
Od 25.5.2020   Do podania žiadosti ostáva 12 dní - DO 15.6.2020

Výška dotácie

max. 5 000 €

Miera podpory

max. 100 %

Zmiernenie dopadov koronakrízy v regiónoch

Výzva je zameraná na zmiernenie dopadov koronakrízy podporou tvorby a udržania pracovných miest a aktivitami na podporu lokálnych komunít.

NOVÁ VÝZVA 
COVID 19
Od 20.5.2020   Do podania žiadosti ostáva 13 dní - DO 16.6.2020

Výška dotácie

max. 50 000 €

Miera podpory

max. 90 %

Výzva pre mládežnícke organizácie reagujúca na koronakrízu

Cieľom výzvy je ponúknuť príležitosť pre mládežnícke organizácie na realizáciu aktivít reagujúcich na súčasnú krízu v súvislosti s pandémiou COVID-19.

COVID 19
Od 14.4.2020   Do podania žiadosti ostáva 19 dní - DO 22.6.2020

Výška dotácie

max. 10 000 €

Miera podpory

max. 100 %

Nadácia mesta Bratislavy - Grantový program "KOMUNITY"

Zámerom programu KOMUNITY je v širšom horizonte vytváranie sociálne napĺňaných verejných priestorov a podpora občianskych iniciatív ako aj aktívnej účasti ľudí na spravovaní komunity.

NOVÁ VÝZVA 
Od 25.5.2020   Do podania žiadosti ostáva 12 dní - DO 15.6.2020

Výška dotácie

max. 5 000 €

Miera podpory

max. 100 %

Silnejšie korene pre občiansku spoločnosť (2020)

Táto výzva je otvorená organizáciám občianskej spoločnosti v Českej republike, Maďarsku a na Slovensku a jej cieľom je rozšíriť spektrum ich členov a sietí.

Od 6.5.2020   Do podania žiadosti ostáva 6 dní - DO 9.6.2020

Výška dotácie

max. 40 000 €

Miera podpory

max. 100 %

Vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine (2020)

 Výzva je zameraná na podporu investícií, ktorých cieľom je znižovať riziko povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy.

Od 28.4.2020   Do podania žiadosti ostáva   N/A - DO vyčerpania financií

Výška dotácie

max. 200 000 €

Miera podpory

max. 100 %

Podpora prístupu k pitnej vode v prostredí marginalizovaných rómskych komunít (2020)

Priorita výzvy je poskytovanie podpory fyzickej, ekonomickej a sociálnej regenerácie zanedbaných komunít v mestských a vidieckych oblastiach.

Od 22.4.2020   Do podania žiadosti ostáva   N/A - DO vyčerpania financií

Výška dotácie

max. 1 425 000 €

Miera podpory

max. 95 %

Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní (2020)

Z výzvy možno okrem iného podporiť obstaranie a modernizáciu materiálno-technického vybavenia, rekonštrukciu a energetickú efektívnosť budov SOŠ.

Od 16.4.2020   Do podania žiadosti ostáva   N/A - DO vyčerpania financií

Výška dotácie

nie je stanovená

Miera podpory

max. 95%

Dotácie predsedu ŽSK

Cieľom výzvy je podpora všeobecne prospešných alebo verejno prospešných služieb smerujúcich k rozvoju územia kraja a zlepšeniu kvality života obyvateľov.

Od 13.3.2020   Do podania žiadosti ostáva 12 dní - DO 15.6.2020

Výška dotácie

max. 6 000 €

Miera podpory

max. 80%

Výzva programu SOCIÁLNE SLUŽBY (2020)

Cieľom tejto výzvy je zabezpečiť kvalitné poskytovanie sociálnych služieb na území Prešovského kraja neverejnými poskytovateľmi.

Od 25.2.2020   Do podania žiadosti ostáva 27 dní - DO 30.6.2020

Výška dotácie

max. 10 000 €

Miera podpory

max. 80%