Zadajte vašu emailovú adresu, vyberte si oblasti záujmu a my vám budeme posielať pravidelné informácie o možnostiach financovania vašich projektov z eurofondov a iných zdrojov.

Filter

Zobraz iba:

  (0)

Oblasť:

Lokalita:

Typ organizácie:

Fond na podporu umenia 9/2020 - Mesto kultúry

Podpora je zameraná na jedno mesto v rámci SR, v ktorom sa počas roka uskutočnia kultúrne a umelecké aktivity a podujatia.

Od 17.3.2020   Do podania žiadosti ostáva 47 dní - DO 18.5.2020

Výška dotácie

max. 300 000 €

Miera podpory

max. 80 %

Dotácie predsedu ŽSK

Cieľom výzvy je podpora všeobecne prospešných alebo verejno prospešných služieb smerujúcich k rozvoju územia kraja a zlepšeniu kvality života obyvateľov.

Od 13.3.2020   Do podania žiadosti ostáva 75 dní - DO 15.6.2020

Výška dotácie

max. 6 000 €

Miera podpory

max. 80%

Magna pre región 2020

Program sa zameriava na podporu projektov v Košickom kraji, ktoré prinášajú inovatívne riešenia miestnych potrieb a inšpirujú iné organizácie a komunity v regióne.

Od 5.3.2020   Do podania žiadosti ostáva 0 dní - DO 1.4.2020

Výška dotácie

max. 3 000 €

Miera podpory

max. 90 %

Nadácia mesta Bratislavy - program „KULTÚRA“ 2020

Cieľom tejto výzvy je podpora rozvoja kultúrneho potenciálu mesta prostredníctvom podpory nezriaďovaných subjektov a aktérov.

Od 4.3.2020   Do podania žiadosti ostáva 29 dní - DO 30.4.2020

Výška dotácie

max. 20 000 €

Miera podpory

max. 90%

Nadácia mesta Bratislavy - program „KULTÚRA“ 2020

Cieľom tejto výzvy je podpora rozvoja kultúrneho potenciálu mesta prostredníctvom podpory nezriaďovaných subjektov a aktérov.

Od 4.3.2020   Do podania žiadosti ostáva 29 dní - DO 30.4.2020

Výška dotácie

max. 20 000 €

Miera podpory

max. 90%

Výzva programu SOCIÁLNE SLUŽBY (2020)

Cieľom tejto výzvy je zabezpečiť kvalitné poskytovanie sociálnych služieb na území Prešovského kraja neverejnými poskytovateľmi.

Od 25.2.2020   Do podania žiadosti ostáva 90 dní - DO 30.6.2020

Výška dotácie

max. 10 000 €

Miera podpory

max. 80%

Rozvoj podnikania a cestovného ruchu vo vybraných regiónoch PSK

Zámerom výzvy je podporiť rozvoj podnikania prostredníctvom uvedenia nového alebo inovovaného produktu na trh alebo na inováciu produkčného procesu s potenciálom podporiť rozvoj cestovného ruchu v PSK.

Od 27.2.2020   Do podania žiadosti ostáva   N/A - DO vyčerpania financií

Výška dotácie

max. 200 000 €

Miera podpory

max. 85%

Výzva programu KULTÚRA (2020)

Výzva je zameraná na podporu festivalov, prehliadok umenia, seminárov, ale aj rekonštrukciu kultúrnych pamiatok a ochranu kultúrneho dedičstva.

Od 24.2.2020   Do podania žiadosti ostáva 90 dní - DO 30.6.2020

Výška dotácie

max. 10 000 €

Miera podpory

max. 80%

Rozvoj podnikania a cestovného ruchu vo vybraných regiónoch BBSK

Zámerom výzvy je podporiť rozvoj podnikania prostredníctvom uvedenia nového alebo inovovaného produktu na trh alebo na inováciu produkčného procesu s potenciálom podporiť rozvoj cestovného ruchu v BBSK.

Od 27.2.2020   Do podania žiadosti ostáva   N/A - DO vyčerpania financií

Výška dotácie

max. 200 000 €

Miera podpory

max. 85%

Výzva programu ŠPORT (2020)

Táto výzva má za cieľ rozšíriť a skvalitniť športovú činnosť zlepšením technického stavu a vybavenia športových ihrísk, usporadúvaním športových podujatí a podobne.

Od 24.2.2020   Do podania žiadosti ostáva 90 dní - DO 30.6.2020

Výška dotácie

max. 10 000 €

Miera podpory

max. 80%