Všetky granty na jednom mieste

Filter

Filter

97 Aktuálnych výziev
  • 97 Aktuálnych výziev
  • 53 Plánovaných výziev
  • 1474 Uzatvorených výziev
Organizácia
Oblasti záujmu
Lokalita
Zobraziť iba nové

Vyhľadávané kategórie

97 výziev
star-blank Nová výzva

Podpora zberu a dobudovania, intenzifikácie a rozšírenia systémov triedeného zberu komunálnych odpadov (2023)

Podpora zberu a dobudovania, intenzifikácie a rozšírenia systémov triedeného zberu komunálnych odpadov.

Výška dotácie
nie je známe
Miera dotácie
nie je známe
Ostáva dní
  N/A
Od 30.9.2023
Do vyčerpania financií
star-blank Nová výzva

Lepšie využívanie údajov (2023)

Výzva je zameraná na zlepšenie využivania údajov.

Výška dotácie
nie je známe
Miera dotácie
nie je známe
Ostáva dní
  N/A
Od 30.9.2023
Do vyčerpania financií
star-blank Nová výzva

Personalizácia služieb verejnej správy a podpora omnikanálového modelu komunikácie (2023)

Cieľom výzvy je personalizácia služieb verejnej správy a podpora omnikanálového modelu komunikácie.

Výška dotácie
nie je známe
Miera dotácie
nie je známe
Ostáva dní
  N/A
Od 30.9.2023
Do vyčerpania financií
star-blank Nová výzva

Preventívna a reaktívna úprava informačných systémov verejnej správy pre implementáciu európskej a národnej legislatívy (2023)

Cieľom výzvy je preventívna a reaktívna úprava informačných systémov verejnej správy pre implementáciu európskej a národnej legislatívy.

Výška dotácie
nie je známe
Miera dotácie
nie je známe
Ostáva dní
  N/A
Od 30.9.2023
Do vyčerpania financií
star-blank Nová výzva

Rozvoj administratívnych a analytických kapacít samospráv a neziskových organizácií (2023)

Výzva je zameraná na investície do rozvoja administratívnych a analytickostrategických kapacít miestnych a regionálnych samospráv a mimovládnych neziskových organizácií pôsobiacich v komunite alebo partnerov pôsobiacich v komunite.

Výška dotácie
nie je známe
Miera dotácie
nie je známe
Ostáva dní
  N/A
Od 30.9.2023
Do vyčerpania financií
star-blank Nová výzva

Podpora infraštruktúry, vybavenia a zvyšovanie kvality odborného vzdelávania a prípravy - 2 (2023)

Cieľom výzvy je podpora infraštruktúry, vybavenia a zvyšovanie kvality odborného vzdelávania a prípravy.

Výška dotácie
nie je známe
Miera dotácie
nie je známe
Ostáva dní
  N/A
Od 30.9.2023
Do vyčerpania financií
star-blank Nová výzva

Investície do regionálnej a miestnej infraštruktúry pre pohybové aktivity, cykloturistiku (2023)

Výzva je zameraná na investície do regionálnej a miestnej infraštruktúry pre pohybové aktivity, cykloturistiku.

Výška dotácie
nie je známe
Miera dotácie
nie je známe
Ostáva dní
  N/A
Od 30.9.2023
Do vyčerpania financií
star-blank Nová výzva

Podpora budovania zelených prvkov v sídlach a zlepšenie kvality životného prostredia obyvateľov (2023)

Cieľom výzvy je podpora budovania zelených prvkov v sídlach a zlepšenie kvality životného prostredia obyvateľov.

Výška dotácie
nie je známe
Miera dotácie
nie je známe
Ostáva dní
  N/A
Od 30.9.2023
Do vyčerpania financií
star-blank Nová výzva

Zlepšovanie energetickej efektívnosti v podnikoch - 2 (2023)

Výzva je zameraná na zlepšovanie energetickej efektívnosti v podnikoch.

Výška dotácie
nie je známe
Miera dotácie
nie je známe
Ostáva dní
  N/A
Od 30.9.2023
Do vyčerpania financií
star-blank Nová výzva

Komplexné a spoľahlivé monitorovanie a hodnotenie stavu povrchových a podzemných vôd (2023)

Výzva je zameraná na komplexné a spoľahlivé monitorovanie a hodnotenie stavu povrchových a podzemných vôd.

Výška dotácie
nie je známe
Miera dotácie
nie je známe
Ostáva dní
  N/A
Od 30.9.2023
Do vyčerpania financií
grant radar

Grantový radar

Chcem dostávať vždy pravidelné informácie o možnostiach financovania svojich projektov.