Všetky granty na jednom mieste

Filter

Filter

120 Aktuálnych výziev
  • 120 Aktuálnych výziev
  • 57 Plánovaných výziev
  • 1154 Uzatvorených výziev
Organizácia
Oblasti záujmu
Lokalita
Zobraziť iba nové

Vyhľadávané kategórie

120 výziev
star-blank Nová výzva

Grant na popularizáciu vedy a techniky formou súťaží (2022)

V grantovej výzve budú podporené aktivity a inovatívne prístupy zamerané na vytvorenie súťaží na popularizáciu vedy a techniky pre 2. stupeň základných škôl, na stredných a vysokých školách.

Výška dotácie
max 15 000 €
Miera dotácie
max. 100 %
Ostáva dní
52
Od 10.8.2022
Do 4.10.2022
star-blank Nová výzva Plán obnovy

Výzva na podporu modernizácie/transformácie existujúcich zariadení na výrobu elektriny z OZE - bioplynové stanice (2022)

Cieľom výzvy je modernizácia existujúcich bioplynových staníc vyrábajúcich elektrinu z bioplynu a transformácia existujúcich bioplynových staníc vyrábajúcich elektrinu z bioplynu na zariadenia vyrábajúce biometán (biometánov…

Výška dotácie
max. 1 500 000 €
Miera dotácie
max. 60 %
Ostáva dní
79
Od 4.8.2022
Do 31.10.2022
star-blank Nová výzva

Podpora cestovného ruchu v NSK v roku 2023

Výzva je určená na poskytnutie dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK) na rozvoj cestovného ruchu.

Výška dotácie
max. 5 000 €
Miera dotácie
max. 90%
Ostáva dní
48
Od 3.8.2022
Do 30.9.2022
star-blank Nová výzva

Poskytnutie dotácie na podporu certifikovaných ubytovacích zariadení v NSK (2023)

Výzva je určená na poskytnutie dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK) na podporu certifikovaných ubytovacích zariadení na vidieku na území Nitrianskeho samosprávneho kraja na rok 2023.

Výška dotácie
max. 1 000 €
Miera dotácie
max. 90%
Ostáva dní
48
Od 3.8.2022
Do 30.9.2022
star-blank Nová výzva

Umelá obnova a výchova ochranných lesov a lesov osobitného určenia, najmä podsadbou lesných porastov (2022)

Výzva je zameraná na podporu investícií do zlepšenia odolnosti a environmentálnej hodnoty lesných ekosystémov.

Výška dotácie
max. 400 000 €
Miera dotácie
max. 100 %
Ostáva dní
79
Od 2.8.2022
Do 31.10.2022
star-blank Nová výzva

Budovanie a obnova občianskej a poznávacej infraštruktúry v lesných ekosystémoch (2022)

Výzva je zameraná na budovanie prvkov občianskej a poznávacej infraštruktúry slúžiace pre verejnosť bez obmedzenia, pričom predmet investície nemôže slúžiť na ziskovú činnosť.

Výška dotácie
max. 350 000 €
Miera dotácie
max. 100 %
Ostáva dní
79
Od 2.8.2022
Do 31.10.2022
star-blank Nová výzva

Modernizácia informačných systémov (2022)

Cieľom výzvy je rozvoj elektronických služieb pre občana, podnikateľa, manažment dát verejnej správy prostredníctvom optimalizácie informačných systémov realizovaných primárne formou tzv. „change requests“.

Výška dotácie
min. 200 001 €
Miera dotácie
95 - 100 %
Ostáva dní
  N/A
Od 1.8.2022
Do vyčerpania financií
Plán obnovy

Rozšírenie siete domácej ošetrovateľskej starostlivosti (2022)

Cieľom výzvy je zabezpečenie materiálno-technického vybavenia nových agentúr domácej ošetrovateľskej starostlivosti (ADOS).

Výška dotácie
127 400 €
Miera dotácie
max. 100 %
Ostáva dní
79
Od 29.7.2022
Do 31.10.2022
Plán obnovy

Obnova siete domácej ošetrovateľskej starostlivosti (2022)

Podpora opätovného materiálno-technického vybavenia existujúcich agentúr domácej ošetrovateľskej starostlivosti.

Výška dotácie
40 400 €
Miera dotácie
max. 100 %
Ostáva dní
79
Od 29.7.2022
Do 31.10.2022

Výzva na podporu priemyselných klastrov (2022)

Cieľom výzvy je podporiť vznik a rozvoj priemyslných klastrových organizácií na regionálnej a nadregionálnej úrovni.

Výška dotácie
max. 55 000 €
Miera dotácie
max. 85 %
Ostáva dní
13
Od 28.7.2022
Do 26.8.2022
grant radar

Grantový radar

Chcem dostávať vždy pravidelné informácie o možnostiach financovania svojich projektov.