Pravidelné informácie o možnostiach financovania vašich projektov z eurofondov a iných zdrojov    


Resetovať filter
  (10)

Resetovať filter

Zobraz iba:

  (10)

Oblasť:

Lokalita:

Typ organizácie:

Prvá pomoc II.

Výzva je určená na pomoc zamestnávateľom, zamestnancom a živnostníkom v súvislosti s pandémiou koronavírusu.

Od 16.11.2021   Do podania žiadosti ostáva 28 dní - DO 31.12.2021

Výška dotácie

vypočítaná individuálne

Miera podpory

vypočítaná individuálne

Projekty AKCIE RAKÚSKO - SLOVENSKO (2021)

Cieľom výzvy Akcia je stimulovať, resp. posilniť spoluprácu medzi oboma krajinami v dôležitých oblastiach vysokoškolského vzdelávania a výskumu, a tak vytvoriť príklady dobrej praxe. 

Od 23.3.2021   Do podania žiadosti ostáva 163 dní - DO 15.5.2022

Výška dotácie

max. 20 000 €

Miera podpory

100%

Dotácie z ministerstva a ÚPSVaR v súvislosti s koronakrízou

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR v čase trvania mimoriadnej situácie spôsobenej pandémiou koronavírusu poskytuje humanitárnu pomoc pre fyzické a právnické osoby.

COVID 19
Od 12.11.2020   Do podania žiadosti ostáva   N/A - DO vyčerpania financií

Výška dotácie

nie je stanovená

Miera podpory

nie je stanovená

Výstavba cyklistickej infraštruktúry (cykloprístrešky, cyklostojany) v okolí základných a stredných škôl

Cieľom výzvy je výstavba, zmena stavby, stavebné úpravy alebo rekonštrukcia cyklistickej infraštruktúry - zariadení v podobe cykloprístreškov a cyklostojanov.

Od 1.10.2021   Do podania žiadosti ostáva 28 dní - DO 31.12.2021

Výška dotácie

max. 30 000 €

Miera podpory

max. 95 %

Zmiernenie dopadov pandémie ochorenia COVID-19 pre zariadenia cestovného ruchu

Výzva je zameraná na zmiernenie dopadov krízy, spôsobenej pandémiou ochorenia COVID-19 v čase pozastavenia činnosti zariadení cestovného ruchu.

COVID 19
Od 9.11.2020   Do podania žiadosti ostáva 28 dní - DO 31.12.2021

Výška dotácie

vypočítaná individuálne

Miera podpory

nie je stanovená

SOS Dotácia - druhá vlna

Fyzické osoby, ktoré v čase krízovej situácie prestali vykonávať činnosť, z ktorej im plynul príjem a zároveň nemajú žiaden iný príjem, môžu požiadať na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny o poskytnutie SOS dotácie.

COVID 19
Od 5.11.2020   Do podania žiadosti ostáva   N/A - DO vyčerpania financií

Výška dotácie

max. 1 800 €

Miera podpory

nie je stanovená

Všetky práva vyhradené © 2021 GrantExpert.sk