Všetky granty na jednom mieste

Filter

Filter

99 Aktuálnych výziev
  • 99 Aktuálnych výziev
  • 61 Plánovaných výziev
  • 1565 Uzatvorených výziev
Organizácia
Oblasti záujmu
Lokalita
Zobraziť iba nové

Vyhľadávané kategórie

99 výziev
star-blank Nová výzva

Podpora ekologických riešení (2024)

Cieľom tejto výzvy je podporiť projekty a iniciatívy zameriavajúce sa na pomoc pri riešení dopadov klimatickej zmeny.

Výška dotácie
max. 5 000 €
Miera dotácie
max. 100 %
Ostáva dní
42
Od 25.2.2024
Do 9.4.2024
star-blank Nová výzva

Podpora v oblasti kybernetickej a informačnej bezpečnosti na regionálnej úrovni – verejná správa (2024)

Cieľom výzvy je zlepšovanie technologického, procesného, infraštruktúrneho, vedomostného a organizačného zabezpečenia zručností a kapacít pre plnenie úloh v oblasti KIB v prostredí orgánov štátnej a verejnej správy.

Výška dotácie
max. 450 000 €
Miera dotácie
max. 100 %
Ostáva dní
  N/A
Od 22.2.2024
Do vyčerpania financií
star-blank Nová výzva

Inovatívne s Foxconnom (2024)

Cieľom programu je podporiť inovatívne projekty, ktoré podporujú a rozvíjajú technické vzdelávanie mladých ľudí na stredných školách v okrese Nitra. 

Výška dotácie
max. 1 300 €
Miera dotácie
max. 90 %
Ostáva dní
27
Od 22.2.2024
Do 25.3.2024
star-blank Nová výzva

Fond na podporu umenia 7/2024

Z výzvy môžete financovať hudobnú tvorbu, aktivity nezávislých divadiel, medzinárodné mobility a prezentácie v rôznych oblastiach ďalšie aktivity. 

Výška dotácie
podľa podprogramu
Miera dotácie
max. 100 %
Ostáva dní
20
Od 20.2.2024
Do 18.3.2024
star-blank Nová výzva Plán obnovy

Granty so zjednodušenou administratívou - Hackathony (2024)

Cieľom výzvy je zorganizovať Hackatony s účasťou začínajúcich podnikov (startupov), IT spoločností, výskumných inštitúcií, univerzít , študentov a iných odborníkov, ktorých cieľom má byť prinášať prijímateľom…

Výška dotácie
max. 100 000 €
Miera dotácie
max. 100 %
Ostáva dní
38
Od 19.2.2024
Do 5.4.2024
star-blank Nová výzva

Rozvoj prvkov zelenej a modrej infraštruktúry v obciach a mestách (2024)

Výzva je určená na podporu projektov, ktorých cieľom je zabezpečiť obyvateľstvu kvalitné životné prostredie v sídlach (posilnenie biodiverzity), a/alebo projektov, ktoré majú aj estetickú funkciu.

Výška dotácie
nie je známe
Miera dotácie
max. 100 %
Ostáva dní
  N/A
Od 15.2.2024
Do vyčerpania financií

Mentoring pre mimovládne organizácie a grant do výšky 60 000 €

Cieľom výzvy je okrem iného zvýšiť kapacitu organizácií občianskej spoločnosti (mimovládne neziskové organizácie) pre systémové zmeny – na regionálnej a národnej úrovni, zvýšiť inovačný potenciál občianskeho…

Výška dotácie
max. 60 000 €
Miera dotácie
max. 100 %
Ostáva dní
42
Od 12.2.2024
Do 9.4.2024

Grant na podporu slovenských športovcov (2024)

Cieľom výzvy je podporovať perspektívnych amatérskych športovcov na Slovensku – a to najmä podporou občianskych združení, vyvíjajúcich činnosť na podporu športu, športových klubov a športových tímov s členskou základňou od 20 do 200…

Výška dotácie
nie je určená
Miera dotácie
nie je určená
Ostáva dní
  N/A
Od 9.2.2024
Do vyčerpania financií

Podpora lokálnych komunít (2024)

Cieľom výzvy je umožniť občanom zúčastňovať sa na miestnom a regionálnom rozvoji formou podpory realizácie projektov v oblasti budovania drobných stavieb, ako sú komunitné záhrady, altánky, prístrešky, autobusové zastávky, vonkajšie športov…

Výška dotácie
max. 6 000 €
Miera dotácie
max. 100 %
Ostáva dní
33
Od 5.2.2024
Do 31.3.2024

Rozvoj ekosystému používania dronov v poľnohospodárstve a lesníctve (2024)

Výzva má za cieľ vyvinúť inteligentný ekosystém s použitím dronov na podporu udržateľných digitálnych služieb v poľnohospodárstve, výrobe, lesníctve a chove dobytka.

Výška dotácie
max. 60 000 €
Miera dotácie
nie je známe
Ostáva dní
  N/A
Od 5.2.2024
Do vyčerpania financií
grant radar

Grantový radar

Chcem dostávať vždy pravidelné informácie o možnostiach financovania svojich projektov.