Všetky granty na jednom mieste

Filter

Filter

84 Aktuálnych výziev
  • 84 Aktuálnych výziev
  • 71 Plánovaných výziev
  • 1519 Uzatvorených výziev
Organizácia
Oblasti záujmu
Lokalita
Zobraziť iba nové

Vyhľadávané kategórie

84 výziev
star-blank Nová výzva

Mapovanie a monitoring biotopov a druhov (2023)

Cieľom výzvy je zabezpečenie pravidelného reportingu pre Európsku komisiu podľa vymedzených ustanovení smernice o biotopoch, smernice o ochrane vtáctva a zákona o ochrane prírody a krajiny a mapovanie a monitoring biotopov a druhov národného významu.

Výška dotácie
nie je známe
Miera dotácie
100 %
Ostáva dní
  N/A
Od 30.11.2023
Do vyčerpania financií
star-blank Nová výzva

Vodozádržné opatrenia na adaptáciu na zmenu klímy v sídlach a krajine a/alebo ochranu pred povodňami (2023)

Cieľom výzvy je realizácia adaptačných opatrení, ktorých funkciou je zadržiavanie vody na území, čo prispeje k zmierneniu prejavov sucha, ako aj zvýšeniu vodozádržnej schopnosti povodia a spomaleniu odtoku vody, čím sa zároveň prispeje k ochrane pred povodňami.<…

Výška dotácie
nie je známe
Miera dotácie
nie je známe
Ostáva dní
146
Od 30.11.2023
Do 30.4.2024
star-blank Nová výzva Plán obnovy

Podpora projektov financovaných z programov Európskej únie: CEF Telecom, CEF 2 Digital a DIGITAL (2023)

Cieľom výzvy je spolufinancovanie úspešných projektov slovenských predkladateľov, ktoré boli finančne podporené v rámci výziev priamo riadených programov Európskej Únie.

Výška dotácie
vypočítaná individuálne
Miera dotácie
max. 100 %
Ostáva dní
114
Od 29.11.2023
Do 29.3.2024
star-blank Nová výzva

Podpora energetickej gramotnosti žiakov (2023)

Výzva podporí vzdelávacie aktivity na 2. stupni základných škôl zamerané na vzdelávanie žiakov aj učiteľov v oblastiach ako je vznik a využitie elektrickej energie, zelená energia či elektroenergetika ako odbor budúcnosti.

Výška dotácie
max. 5 000 €
Miera dotácie
max. 100 %
Ostáva dní
37
Od 29.11.2023
Do 12.1.2024
star-blank Nová výzva

Fond na podporu kultúry národnostných menšín - Výzva č. 1/2024

Cieľom výzvy je poskytnutie dotácie alebo štipendia pre bulharskú, českú, chorvátsku, maďarskú, moravskú, nemeckú, poľskú, rómsku, rusínsku, ruskú, srbskú, ukrajinskú a židovskú národnostnú menšinu za ú…

Výška dotácie
podľa podprogramu
Miera dotácie
podľa podprogramu
Ostáva dní
14
Od 27.11.2023
Do 20.12.2023
star-blank Nová výzva

Fond na podporu kultúry národnostných menšín - Výzva č. 2/2024

Cieľom výzvy je poskytnutie dotácie alebo štipendia pre maďarskú a rómsku národnostnú menšinu a v rámci programu Podpora interkultúrneho dialógu a porozumenia za účelom zachovania, vyjadrenia, ochrany a rozvoja identity a kultúrnych hodnôt ná…

Výška dotácie
podľa podprogramu
Miera dotácie
podľa podprogramu
Ostáva dní
21
Od 27.11.2023
Do 27.12.2023
star-blank Nová výzva

Podpora aktívneho začlenenia osôb v krízovej situácii v regiónoch dotknutých energetickou transformáciou (2023)

Cieľom výzvy je zabezpečiť dostupné základné poradenské služby pre cieľovú skupinu za účelom zmiernenia dopadov energetickej transformácie v regióne.

Výška dotácie
max. 672 000 €
Miera dotácie
max. 92 %
Ostáva dní
56
Od 27.11.2023
Do 31.1.2024
star-blank Nová výzva

Digitálna bezpečnosť seniorov (2024)

Výzva podporí projekty zamerané na bezpečnosť seniorov v digitálnom svete. Cieľom grantu je okrem zlepšenia týchto zručností aj pomoc pre seniorov pri overovaní zdrojov informácií, vyhodnocovaní relevantnosti správ či prevencia.

Výška dotácie
max. 5 000 €
Miera dotácie
max. 100 %
Ostáva dní
16
Od 24.11.2023
Do 22.12.2023
star-blank Nová výzva

Vzdelávanie o prenose a distribúcii elektriny (2023)

Cieľom výzvy je rozšírenie praktických kompetencií v oblasti modelovania prenosu a distribúcie elektriny vo vzdelávacom procese.

Výška dotácie
max. 42 500 €
Miera dotácie
max. 100 %
Ostáva dní
13
Od 22.11.2023
Do 19.12.2023

Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry (2023/2024)

Cieľom tejto výzvy je vybudovanie novej športovej infraštruktúry v Slovenskej republike, zlepšenie technickej úrovne a kvality existujúcej športovej infraštruktúry.

Výška dotácie
max. 1 100 000 €
Miera dotácie
max. 70 %
Ostáva dní
85
Od 19.11.2023
Do 29.2.2024
grant radar

Grantový radar

Chcem dostávať vždy pravidelné informácie o možnostiach financovania svojich projektov.