Všetky granty na jednom mieste

Filter

Filter

87 Aktuálnych výziev
  • 87 Aktuálnych výziev
  • 59 Plánovaných výziev
  • 1679 Uzatvorených výziev
Organizácia
Oblasti záujmu
Lokalita
Zobraziť iba nové

Vyhľadávané kategórie

87 výziev
star-blank Nová výzva

Modernizačný fond (2024)

Žiadosť o poskytnutie dotácie môžu po novom podať okrem klasických výrobcov a distribútorov tepla aj subjekty, ktorých predmetom podnikania nie je len výlučne výroba či distribúcia tepla, chladu, energie, ale v rámci svojho odvetvia vytvárajú ako…

Výška dotácie
max. 50 mil. €
Miera dotácie
max. 65 %
Ostáva dní
  N/A
Od 18.7.2024
Do vyčerpania financií
star-blank Nová výzva Plán obnovy

Zvýšenie energetickej efektívnosti verejných budov - rýchle opatrenia (2024)

Cieľom výzvy je zníženie spotreby energie prostredníctvom rýchlo realizovateľných a procesne nenáročných stavebno-technických alebo technologických opatrení vo verejných budovách.

Výška dotácie
min. 100 000 €
Miera dotácie
max. 100 %
Ostáva dní
  N/A
Od 18.7.2024
Do vyčerpania financií
Grant AI star-blank Nová výzva

Zlepšenie elektronického platobného systému (2024)

Výzva poskytuje granty na realizáciu projektov, ktoré majú za cieľ zlepšiť finančnú bezpečnosť a súkromie pomocou elektronického platobného systému založeného na otvorených štandardoch, slobodnom softvéri a pokročilej kryptografii.

Výška dotácie
max. 50 000 €
Miera dotácie
max. 100 %
Ostáva dní
71
Od 16.7.2024
Do 1.10.2024
Grant AI star-blank Nová výzva

Zlepšenie otvorených softvérových a hardvérových projektov (2024)

Z tejto výzvy môžete financovať projekty zamerané na otvorené technológie a digitálne spoločenské inovácie.

Výška dotácie
max. 50 000 €
Miera dotácie
max. 100 %
Ostáva dní
71
Od 16.7.2024
Do 1.10.2024
Grant AI star-blank Nová výzva

Podpora IT riešení (2024)

Výzva je zameraná na podporu projektov v oblasti internetových technológií a otvorených štandardov. Táto výzva má za cieľ financovať inovácie až do výšky 50-tisíc eur, ktoré prispejú k bezpečnému, súkromnému a pr…

Výška dotácie
max. 50 000 €
Miera dotácie
nie je stanovaná
Ostáva dní
71
Od 15.7.2024
Do 1.10.2024
star-blank Nová výzva

ENVIROFOND: Ochrana prírody, biodiverzity a krajiny - D (2024)

Podpora je zameraná na realizáciu činností smerujúcich k ochrane prírody, biologickej diverzity a trvalo udržateľnému využívaniu jej zložiek a aj celej krajiny.

Výška dotácie
max. 200 000 €
Miera dotácie
max 99 %
Ostáva dní
51
Od 11.7.2024
Do 11.9.2024
Grant AI star-blank Nová výzva

ENVIROFOND: Adaptácia na zmenu klímy v sídelnom prostredí - A (2024)

Cieľom aktivít je v čo najväčšej miere zmierniť negatívne dôsledky zmeny klímy, ktoré sa prejavujú najmä vo forme extrémnych prejavov počasia. Podpora formou dotácie je určená primárne pre zastavané časti katastrov obcí

Výška dotácie
max. 60 000 €
Miera dotácie
max 99 %
Ostáva dní
56
Od 11.7.2024
Do 16.9.2024
Grant AI star-blank Nová výzva

Startup Voucher 2024

Chcete posunúť svoje podnikanie na vyššiu úroveň? Ak ste začínajúci podnikateľ alebo firma s inovatívnym nápadom, prihláste sa a získajte až 25 000 € a ďalšiu pomoc.

Výška dotácie
max. 25 000 €
Miera dotácie
nie je určená
Ostáva dní
55
Od 9.7.2024
Do 15.9.2024
star-blank Nová výzva

INTERREG SK-HU: Rozvoj turistických destinácií (2024)

Výzva sa zameriava na zlepšenie celkovej udržateľnosti a konkurencieschopnosti turistických destinácií a podporu udržateľného cestovného ruchu.

Výška dotácie
nie je stanovená
Miera dotácie
80 - 100 %
Ostáva dní
151
Od 8.7.2024
Do 20.12.2024
Grant AI star-blank Nová výzva

Program obnovy dediny 2024

Program slúži na realizáciu opatrení udržateľného rozvoja. Cieľom je predovšetkým rozvoj kultúrnohistorických, socioekonomických, stavebno-technických a ekologicko-environmentálnych oblastí.

Výška dotácie
max. 8 000 €
Miera dotácie
max. 99 %
Ostáva dní
42
Od 8.7.2024
Do 2.9.2024
grant radar

Grantový radar

Chcem dostávať vždy pravidelné informácie o možnostiach financovania svojich projektov.