Pravidelné informácie o možnostiach financovania vašich projektov z eurofondov a iných zdrojov    


  (6)

Zobraz iba:

  (6)

Oblasť:

Lokalita:

Typ organizácie:

Miestny rozvoj, znižovanie chudoby a inklúzia Rómov II. (2020)

Cieľom tejto výzvy je podpora intervencií na úrovni komunity priamo prospešných marginalizovaným rómskym komunitám prostredníctvom integrovaného prístupu.

NOVÁ VÝZVA
Od 11.9.2020   Do podania žiadosti ostáva 67 dní - DO 30.11.2020

Výška dotácie

max. 1 000 000 €

Miera podpory

max. 100 %

Miestny rozvoj, znižovanie chudoby a inklúzia Rómov

Táto Výzva je relevantná pre subjekty, ktoré plánujú žiadať podporu v rámci Výzvy LDI01 zameranej na prácu so zraniteľnými deťmi a mládežou v najmenej rozvinutých okresoch Slovenska, ktorá bola vyhlásená Úradom vlády SR v r…

Od 3.8.2020   Do podania žiadosti ostáva 1 deň - DO 25.9.2020

Výška dotácie

max. 2 500 €

Miera podpory

100 %

Výzva pre aktivity menšieho rozsahu - cestovné granty

Cieľom výzvy je podporiť krátkodobé iniciatívy v partnerskej krajine s jasným bilaterálnym profilom, ktoré slúžia na posilnenie bilaterálnych vzťahov medzi Slovenskom a prispievateľskými štátmi.

Od 11.2.2020   Do podania žiadosti ostáva   N/A - DO vyčerpania financií

Výška dotácie

max. 5 000 €

Miera podpory

100 %

Miestny rozvoj, znižovanie chudoby a inklúzia Rómov (2020)

Cieľom tejto výzvy je podporiť projekty zlepšujúce prístup zraniteľných detí a mládeže zo znevýhodnených oblastí k širšiemu okruhu mimoškolských činností. Podporené projekty vytvoria multifunkčné centrá pre mládež…

Od 16.7.2020   Do podania žiadosti ostáva 36 dní - DO 30.10.2020

Výška dotácie

max. 1 000 000 €

Miera podpory

max. 100%

Podpora začínajúcich podnikov

Cieľom otvorenej výzvy je podporiť novovzniknuté inovatívne podniky a posilniť ich ekonomický rast.

Od 1.7.2020   Do podania žiadosti ostáva 29 dní - DO 23.10.2020

Výška dotácie

max. 200 000 €

Miera podpory

max. 90%

Podpora organizácií pracujúcich v oblasti rodovej rovnosti

Výzva podporuje budovanie kapacít organizácií pracujúcich v oblasti rodovej rovnosti a oblasti rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom.

Od 18.7.2019   Do podania žiadosti ostáva 130 dní - DO 1.2.2021

Výška dotácie

100 000 €-200 000 €

Miera podpory

85 % - 100 %

Všetky práva vyhradené © 2020 GrantExpert.sk