Pravidelné informácie o možnostiach financovania vašich projektov z eurofondov a iných zdrojov    


Resetovať filter
  (6)

Resetovať filter

Zobraz iba:

  (6)

Oblasť:

Lokalita:

Typ organizácie:

Digitálna spolupráca v oblasti transparentnosti, dobrej správy vecí verejných a zodpovedných inštitúcií (2021)

Výzva je zameraná na posilnenie bilaterálnej spolupráce medzi prispievateľskými štátmi a Slovenskom v oblasti transparentnosti, dobrej správy vecí verejných a zodpovedných inštitúcií so zameraním primárne na digitálnu spolupr…

Od 5.10.2021   Do podania žiadosti ostáva 340 dní - DO 30.9.2022

Výška dotácie

max. 10 000 €

Miera podpory

100 %

Sociálny dialóg a dôstojná práca (2021)

Cieľom programu je posilnenie spolupráce medzi zamestnávateľskými organizáciami, odborovými organizáciami a verejnými orgánmi a podpora dôstojnej práce.

Od 12.9.2021   Do podania žiadosti ostáva 52 dní - DO 16.12.2021

Výška dotácie

max. 100 000 €

Miera podpory

max. 90 %

Ochrana a podpora obetí domáceho a rodovo podmieneného násilia (2021)

Cieľom výzvy je zlepšenie kvality služieb poskytovaných existujúcimi bezpečnými ženskými domami a poradenskými centrami a založenie nových centier.

Od 24.8.2021   Do podania žiadosti ostáva 8 dní - DO 2.11.2021

Výška dotácie

max. 500 000 €

Miera podpory

85 - 100 %

Výzva pre on-line bilaterálne iniciatívy medzi Slovenskom a Nórskom

Cieľom výzvy je podporiť iniciatívy, ktoré smerujú k posilneniu bilaterálnych vzťahov, k zlepšeniu spolupráce, spoločného poznania a porozumenia medzi Slovenskom a Nórskom.

Od 18.3.2021   Do podania žiadosti ostáva   N/A - DO vyčerpania financií

Výška dotácie

max. 50 000 €

Miera podpory

max. 100 %

Všetky práva vyhradené © 2021 GrantExpert.sk