Všetky granty na jednom mieste

Filter

Filter

115 Aktuálnych výziev
  • 115 Aktuálnych výziev
  • 51 Plánovaných výziev
  • 1127 Uzatvorených výziev
Organizácia
Oblasti záujmu
Lokalita
Zobraziť iba nové

Vyhľadávané kategórie

115 výziev
star-blank Nová výzva Plán obnovy

Zdravotnícky pracovník v materskej, v základnej a v strednej škole (2022)

Cieľom výzvy je podpora materských, základných a stredných škôl prostredníctvom zamestnania zdravotníckeho pracovníka ako nepedagogického zamestnanca na poskytovanie zdravotnej a ošetrovateľskej starostlivosti.

Výška dotácie
max. 27 520 €
Miera dotácie
nie je stanovená
Ostáva dní
10
Od 28.6.2022
Do 10.7.2022

Environmentálna výchova, vzdelávanie a osveta (2022)

Výzva je zameraná na oblasti - environmentálna výchova, vzdelávanie a osveta.

Výška dotácie
max. 200 000 €
Miera dotácie
max. 95%
Ostáva dní
39
Od 15.6.2022
Do 8.8.2022

Bezplatné poradenstvo v oblasti online podnikania (2022)

Získajte poradenstvo, ktoré Vám pomôže zviditeľniť sa v online prostredí.

Výška dotácie
80 h. poradenstva
Miera dotácie
100 %
Ostáva dní
  N/A
Od 8.6.2022
Do vyčerpania financií

Grantový program UMENIE - Výtvarné umenie (2022)

Výzva je zameraná na podporu umeleckej tvorby študentov vysokých škôl zameraných na oblasť výtvarného umenia.

Výška dotácie
max. 2 000 €
Miera dotácie
nie je stanovená
Ostáva dní
91
Od 6.6.2022
Do 29.9.2022

Grantový program UMENIE - Hudba (2022)

Výzva je zameraná na podporu projektov, ktoré približujú vzdelávací proces na umeleckých vysokých školách, zameraných na oblasť hudobnej tvorby, reálnym potrebám umeleckej tvorby v praxi.

Výška dotácie
max. 2 000 €
Miera dotácie
nie je stanovená
Ostáva dní
91
Od 6.6.2022
Do 29.9.2022

Grantový program UMENIE - Dizajn (2022)

Cieľom programu je podpora vizionárskych či kreatívnych projektov a projektov v oblasti experimentálneho dizajnu. Ambíciou je v prvom rade podporiť tvorbu mladých dizajnérov a jej prezentáciu.

Výška dotácie
max. 2 000 €
Miera dotácie
nie je stanovená
Ostáva dní
91
Od 6.6.2022
Do 29.9.2022

Grantový program UMENIE - Divadlo (2022)

Výzva je zameraná na podporu projektov, ktoré približujú vzdelávací proces na umeleckých vysokých školách, zameraných na oblasť divadelnej tvorby, reálnym potrebám umeleckej tvorby v praxi.

Výška dotácie
max. 2 000 €
Miera dotácie
nie je stanovená
Ostáva dní
91
Od 6.6.2022
Do 29.9.2022

Rozvoj zručností na podporu trhu práce (2022)

Cieľom výzvy je podpora nápravy dôsledkov krízy v kontexte pandémie COVID-19 na základe rozvoja nových zručností zamestnancov, vrátane digitálnych zručností.

Výška dotácie
min. 25 000 €
Miera dotácie
max. 100 %
Ostáva dní
99
Od 6.6.2022
Do 7.10.2022

Grantový program UMENIE - Audiovizuálna tvorba (2022)

Cieľom grantového programu je podpora umeleckej tvorby študentov vysokých škôl zameraných na oblasť audiovizuálnej tvorby, filmu, TV a rozhlasu.

Výška dotácie
max. 2 000 €
Miera dotácie
nie je stanovená
Ostáva dní
91
Od 5.6.2022
Do 29.9.2022

Grantový program UMENIE - Literatúra (2022)

Nadácia podporí mladých ľudí vo veku od 18 do 35 rokov v ich ambícii stať sa autorom literárnych textov.

Výška dotácie
max. 1 200 €
Miera dotácie
nie je stanovená
Ostáva dní
91
Od 5.6.2022
Do 29.9.2022
grant radar

Grantový radar

Chcem dostávať vždy pravidelné informácie o možnostiach financovania svojich projektov.