DOF, spol. s r. o.

Žilinský kraj   

O nás

Sme geodetická spoločnosť, venujeme sa inžinierskej aj katastrálnej geodézii, kartografii, vyhotovujeme geometrické plány. Okrem iného sa zaoberáme aj podzemným vyhľadávaním existujúcich inžinierskych sietí (optika, elektrina, plyn, voda), detekciou sietí, vytyčovaním a mapovaním.