SCHUBERT & partners, s.r.o.

Trnavský kraj    Bratislavský kraj    Košický kraj    Nitriansky kraj    Banskobystrický kraj    Žilinský kraj    Prešovský kraj    Trenčiansky kraj   

O nás

Právna kancelária SP pôsobí na trhu právnych služieb v Slovenskej republike už od roku 1991. Stala sa tak jednou z prvých právnických kancelárií, ktoré začali poskytovať kvalifikované právne poradenstvo tak slovenským ako aj zahraničným firmám v rozvíjajúcej sa slovenskej ekonomike. Za toto obdobie členovia našej kancelárie nadobudli bohaté skúsenosti z rôznych právnych oblastí týkajúcich sa podnikania, zahŕňajúc tak oblasť zmluvného práva, práva obchodných spoločností, duševného vlastníctva, či konkurzov ako aj zastupovanie našich klientov v súdnych a správnych konaniach. Historická rôznorodosť našej komerčnej klientely, počínajúc Slovenskou republikou reprezentovanou viacerými ministerstvami, cez významné štátne firmy, banky, energetické podniky, firmy z oblasti IT, priemyslu či realít sa odráža i v rôznorodosti právnych oblastí, v ktorých naša kancelária poskytovala a naďalej poskytuje kvalifikovanú právnu pomoc a poradenstvo. Vážime si dôveru našich klientov, ktorú požívame už 30 rokov.