Pracovné miesta pre mladých

Podporované oblasti:

Opatrenia podporujúce mladých za účelom získania udržateľného zamestnania alebo udržateľnej samostatnej zárobkovej činnosti; programy zvyšujúce šancu pre mladých ľudí na kvalitnú ponuku zamestnania a ďalšie.

Oprávnené územie:
Trnavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj
Oprávnení žiadatelia:
Samospráva, Štátna správa, Veľké podniky, Malé a stredné podniky, Akademický sektor, Mimovládne organizácie
Kód výzvy:       Detailné informácie:
Pre bližšie informácie o výzve sa prihláste, alebo si pozrite balíky predplatného

Výška dotácie

Miera podpory

Do podania žiadosti ostáva

  N/A

-

DO vyčerpania financií
Služby k tejto výzve

Dobrá rada nad zlato

Získajte konzltáciu projektového nápadu.
Ušetrite čas hľadaním správneho grantu.
Vieme ako dlho budete čakať na peniaze grantu.
50 EUR s DPH

Postačí školenie?

Od nápadu k projektu

Kurz pre jednotlivcov a organizácie, ktoré sa chcú naučiť zásady projektového riadenia a plánovania.
39,50 EUR s DPH

Poradíte si sami?

Výborne!
Zadajte Váš projektový nápad a
môžete začať pracovať na žiadosti.

Ihneď po zadaní nápadu a
priradení k výzve môžete
kontaktovať špecialistov,
ktorí pripravia všetky potrebné prílohy.
29 EUR s DPH

Prečo s Grantexpert.sk?
Preverených nápadov
500+
Získaných dotácií
€ 1 231 334
Vyškolených žiadateľov
284


Výzvy a granty v rovnakej podporovanej oblasti

Stimulovanie podpory udržateľnej zamestnanosti a tvorby pracovných miest v kultúrnom a kreatívnom priemysle (MSP)

Grant je určený na obstaranie hmotného a nehmotného majetku nevyhnutných pre výrobu a inovácie; výdavky na rekonštrukcie, úpravu a obnovu budov v súvislosti s nákupom nových technológií, zariadení; a na  podporu marketingových ak

Do podania žiadosti ostáva 294 dní - DO vyčerpania financií

Výška dotácie

20 tis. € - 200 tis. €

Miera podpory

max. 95 %

Krok za krokom

Výzva podporuje tvorbu pracovných miest a zvýšenie kvalifikačných predpokladov.

Do podania žiadosti ostáva   N/A - DO vyčerpania financií

Výška dotácie

Miera podpory

Využitie sociálnych inovácií v prostredí malých a stredných podnikov

Identifikácia a využívanie sociálnych inovácií v podnikaní a pri vytváraní pracovných miest, najmä pre znevýhodnené sociálne skupiny.

Do podania žiadosti ostáva   N/A - DO vyčerpania financií

Výška dotácie

max.200 000 €

Miera podpory

75 %