Zadajte vašu emailovú adresu, vyberte si oblasti záujmu a my vám budeme posielať pravidelné informácie o možnostiach financovania vašich projektov z eurofondov a iných zdrojov.

Filter

Zobraz iba:

  (2)

Oblasť:

Lokalita:

Typ organizácie:

MAS Južný Gemer (7.5)

Podporené budú investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a informačných tabúľ v turistických lokalitách a iné.

Do podania žiadosti ostáva 20 dní - DO 31.12.2019

Výška dotácie

max. 85 000 €

Miera podpory

100 %

MAS Bachureň (4.1)

Výzva podporuje samsotatne hospodáriacich roľníkov. Investovať môžu do zvýšenia produkcie alebo jej kvality, do geotermálnych vrtov, atď

Do podania žiadosti ostáva 5 dní - DO 16.12.2019

Výška dotácie

max.20 000 €

Miera podpory

nie je stanovená

MAS Sekčov - Topľa (7.4)

Z výzvy je možné financovať rozvoj voľnočasovej infraštruktúry. Financie môžu byť použité aj na investície do využívania obnoviteľných zdrojov energie či modernizácie trhovísk.

Do podania žiadosti ostáva 27 dní - DO 7.1.2020

Výška dotácie

max. 35 000 €

Miera podpory

100 %

MAS Dolná Nitra (7.2)

Výzva podporuje zlepšenie vzhľadu obcí, výstavbu a rekonštrukciu miestnych komunikácií, kanalizácie, či vodovodu.

Do podania žiadosti ostáva 9 dní - DO 20.12.2019

Výška dotácie

max.22 000 €

Miera podpory

100 %

i-Portunus (3.výzva)

Výzva podporuje mobility maldých umelcov v rámci krajín Kreatívnej Európy.

Do podania žiadosti ostáva   N/A - DO vyčerpania financií

Výška dotácie

nie je stanovená

Miera podpory

nie je stanovená

Rozvoj energetických služieb na regionálnej a miestnej úrovni

Výzva podporuje vypracovanie účelových energetických auditov a prípravu projektu garantovanej energetickej služby.

Do podania žiadosti ostáva   N/A - DO vyčerpania financií

Výška dotácie

max.200 000 €

Miera podpory

95 %

Optimalizácia informačných nástrojov v oblasti vôd

Výzva podporuje aktivity spojené so sledovaním a hodnotením kvality,stavu a kvantity povrchových a podzemných vôd, prípadne skvalitňovaním monitorovacej siete.

Do podania žiadosti ostáva   N/A - DO vyčerpania financií

Výška dotácie

nie je stanovená

Miera podpory

100 %

Podpora súčasného umenia I. - schéma malých grantov

Výzva podpouje rozvoj kapacít kultúrnych aktérov a práca s publikom, ktoré vyústia do organizácie podujatí zameraných na kultúrne a umelecké záujmy publika a ich angažovanosť v kultúre a umení.

Do podania žiadosti ostáva 20 dní - DO 31.12.2019

Výška dotácie

50 000 €- 200 000 €

Miera podpory

80 % -100 %

Prepojenie vysokoškolského vzdelávania s protrebami praxe v oblasti skvalitnenia prípravy budúcich pedagogických a odborných pracovníkov

Výzva sa zameriava na odbornú prípravu pedagogických zamestnancov a zvýšenie kvality ich vzdelávania.

Do podania žiadosti ostáva   N/A - DO vyčerpania financií

Výška dotácie

max.500 000 €

Miera podpory

95 %

Zlepšenie študijných výsledkov a kompetencií žiakov

Výzva podporuje zlepšenei študijných výsledkov žiakov ako aj žiakov so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami.

Do podania žiadosti ostáva   N/A - DO vyčerpania financií

Výška dotácie

100 000 € - 200 000 €

Miera podpory

100 %