Zadajte vašu emailovú adresu, vyberte si oblasti záujmu a my vám budeme posielať pravidelné informácie o možnostiach financovania vašich projektov z eurofondov a iných zdrojov.

Filter

Zobraz iba:

  (0)

Oblasť:

Lokalita:

Typ organizácie:

MAS Bošáčka (7.2)

Výzva podporuje zlepšenie vzhľadu obcí, výstavbu a rekonštrukciu miestnych komunikácií, kanalizácie, či vodovodu.

Do podania žiadosti ostáva 31 dní - DO 14.11.2019

Výška dotácie

max.71 000 €

Miera podpory

100 %

MAS Mikroregión Hurbanovo (7.2)

Výzva podporuje zlepšenie vzhľadu obcí, výstavbu a rekonštrukciu miestnych komunikácií, kanalizácie, či vodovodu.

Do podania žiadosti ostáva 17 dní - DO 31.10.2019

Výška dotácie

max. 100 000 €

Miera podpory

100 %

MAS Tri dolinky (7.2)

Výzva podporuje zlepšenie vzhľadu obcí, výstavbu a rekonštrukciu miestnych komunikácií, kanalizácie, či vodovodu.

Do podania žiadosti ostáva 37 dní - DO 20.11.2019

Výška dotácie

max.17 590 €

Miera podpory

100 %

MAS Hontiansko-Novohradské partnerstvo (7.2)

Výzva podporuje zlepšenie vzhľadu obcí, výstavbu a rekonštrukciu miestnych komunikácií, kanalizácie, či vodovodu.

Do podania žiadosti ostáva 37 dní - DO 20.11.2019

Výška dotácie

Miera podpory

MAS Bošáčka (7.4)

Z výzvy je možné financovať rozvoj voľnočasovej infraštruktúry. Financie môžu byť použité aj na investície do využívania obnoviteľných zdrojov energie či modernizácie trhovísk.

Do podania žiadosti ostáva 43 dní - DO 26.11.2019

Výška dotácie

max. 50 000 €

Miera podpory

100 %

MAS Podunajsko (7.4)

Z výzvy je možné financovať rozvoj voľnočasovej infraštruktúry. Financie môžu byť použité aj na investície do využívania obnoviteľných zdrojov energie či modernizácie trhovísk.

Do podania žiadosti ostáva 15 dní - DO 29.10.2019

Výška dotácie

max.100 000 €

Miera podpory

100 %

MAS Tríbečsko (7.2)

Výzva podporuje zlepšenie vzhľadu obcí, výstavbu a rekonštrukciu miestnych komunikácií, kanalizácie, či vodovodu.

Do podania žiadosti ostáva 32 dní - DO 15.11.2019

Výška dotácie

max.50 000 €

Miera podpory

100 %

MAS Žibrica (7.2)

Výzva podporuje zlepšenie vzhľadu obcí, výstavbu a rekonštrukciu miestnych komunikácií, kanalizácie, či vodovodu.

Do podania žiadosti ostáva 47 dní - DO 30.11.2019

Výška dotácie

max.100 000 €

Miera podpory

100%

Rozvoj odpadového hospodárstva a obehového hospodárstva z pohľadu odpadov (2019)

Podpora je určená na činnosti týkajúce sa triedeného zberu komunálneho odpadu na komunálnej úrovni. Financovať je možné aj predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov a prípravu na opätovné používanie.

Do podania žiadosti ostáva 17 dní - DO 31.10.2019

Výška dotácie

max. 150 000 €

Miera podpory

max. 95 %

Ochrana a využívanie vôd (2019)

Výzva sa zameriava na ochranu a využívanie vôd. Aktivity podporené výzvou sú napr.:rozšírenie a rekonštrukcia existujúceho vodovodu, rekonštrukcia stokovej siete, ochrana vodných zdrojov, čistenie odpadových vôd a ďalšie.

Do podania žiadosti ostáva 17 dní - DO 31.10.2019

Výška dotácie

max.200 000 €

Miera podpory

max. 95 %